Projekt  je  spolufinancován  z Regionálního  operačního  programu  NUTS  II  Jihozápad, prioritní osa 3 -  Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/05.01797
Realizace projektu: 07/2009 – 09/2009 (1. etapa),  05/2010 – 06/2010 (2. etapa)
Způsobilé výdaje (CZV): 5 453 863,41 Kč
Dotace z rozpočtu regionální rady: 5 044 823,29 Kč
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 480 35 599, OZ Dopravní stavby JIH, Pražská 495, České Budějovice
Projektant: WAY project s.r.o., IČ 639 06 601, Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec (1. etapa), Ing. Jiří Koplík, IČ 472 32 315, Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice (2. etapa)

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací