Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň, Jiráskova ulice

Projekt  je  spolufinancován  z Regionálního  operačního  programu  NUTS  II  Jihozápad, prioritní osa 3 -  Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/05.01797
Realizace projektu: 07/2009 – 09/2009 (1. etapa),  05/2010 – 06/2010 (2. etapa)
Způsobilé výdaje (CZV): 5 453 863,41 Kč
Dotace z rozpočtu regionální rady: 5 044 823,29 Kč
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 480 35 599, OZ Dopravní stavby JIH, Pražská 495, České Budějovice
Projektant: WAY project s.r.o., IČ 639 06 601, Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec (1. etapa), Ing. Jiří Koplík, IČ 472 32 315, Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice (2. etapa)

«Související odkazy

Partnerství