Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a  rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby teple a elektřiny a 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), Podoblast podpory 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a  3.2.1- Realizace úspor energie z rozpočtu Evropské unie, prostředků Fondu soudržnosti.

Celkové výdaje (CV):  3 019 679,63 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV):  1 915 824,00 Kč
Podpora: 1 724 241,60 Kč  (90% celkových způsobilých výdajů)
Dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1 628 450,40 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů, 53,93 % z celkových výdajů)
Dotace státní fond Životního prostředí: 95 791,20 Kč (5% z celkových způsobilých výdajů, 3,17% z celkových výdajů)

Monitorovací údaje:

Ukazatel Jednotka Plánovaná hodnota
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy) m2 1 295,000
Zvýšení instalovaného tepelného výkonu z OZE MW 0,031

Cíl projektu:

Výměnou výplní otvorů – oken, dveří, zateplením obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem, vnitřním zateplením dřevěných nosných konstrukcí a zateplením stropů dosáhnout úspory energií. Instalovat tepelné čerpadlo o výkonu 0,031 MW pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody (náhrada stávajícího elektrického akumulačního vytápění).

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Více informací