Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.2 Rozvojové projekty spádových center

Realizace:06/2008 - 10/2009
Celkový rozpočet akce: 102 515 496,- Kč vč. DPH (86 147 476,- Kč bez DPH)
Příspěvek z ROP NUTS II Jihozápad:
55 500 000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu města:
47 015 496,- Kč
Registrační číslo projektu:
CZ.1.14/2.2.00/02.00571
Zhotovitel stavby:
STAVCENT, a.s., IČ: 466 78 298, Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec
Projektant:
JPS Jindřichův Hradec, s.r.o. Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec

Hlavní cíl projektu:

Předmětem projektu je revitalizace a sanace areálu kasáren a využití jeho větší části pro potřeby fungování Městského úřadu Třeboň (dále "MěÚ"). Cílem je kromě záchrany kulturní památky a odstranění chátrajícího areálu z centra města též soustředění všech odborů MěÚ na jednom místě, což zjednoduší komunikaci mezi odbory MěÚ a občany a mezi jednotlivými odbory MěÚ navzájem. Tuto výhodu ocení jak obyvatelé města Třeboň, tak i obyvatelé žijící ve spádovém území obce s rozšířenou působností (dále "ORP"). Celkem se jedná o více jak 25 tis. obyvatel. Význam projektu je obrovský nejen z pohledu města, ale i všech obcí v působnosti ORP. Zároveň se zlepší dopravní dostupnost pro občany, neboť v areálu bude dostatek parkovacích míst. Zbývající část areálu bude rekonstruována pouze z prostředků Města Třeboň a předpokládá se její využití pro potřeby Finančního úřadu v Třeboni.

Více informací o spolufinancování projektu Evropskou unií: www.strukturalni-fondy.cz a www.europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS UU Jihozápad: www.rr-jihozapad.cz

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací