Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Rekonstrukce mostu ve Vodárenské ulici v Třeboni

Projekt  je  spolufinancován  z Regionálního  operačního  programu  NUTS  II  Jihozápad, prioritní osa 1 - Dostupnost center, oblast podpory 1.5 - Rozvoj místních komunikací.

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/05.01618
Realizace projektu: 05/2011 – 11/2011
Způsobilé výdaje (CZV): 29 966 090,86 Kč
Dotace z rozpočtu regionální rady: 27 718 633,86 Kč
Zhotovitel: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., IČ 452 73 910, Dukelská 3238, Praha 10
Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o., IČ 485 85 955, Perucká 2481/5, Praha 2

Zprávy:

«Související odkazy

Partnerství