Projekt „NA SPOLEČNÉ NOTĚ“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Evidenční číslo projektu: KPF-01-309

Celkové způsobilé výdaje: 9.990 €
Vlastní peněžní prostředky: 1.498,50 € (15 %)
Prostředky z ERDF: 8.491,50 € (85 %)

Popis projektu:
V rámci přeshraničního projektu dojde k setkání hudebníků partnerských měst Třeboň a Schrems, a to na hudební slavnosti s názvem „Na společné notě“, která se uskuteční 11. červan 2022 na Masarykově náměstí v Třeboni. V rámci hudebního setkání se návštěvníkům představí tradiční třeboňské kapely a minimálně jedna tradiční kapela z partnerského města Schrems. Akce „Na společné notě“ se zúčastní také talenti ze základní umělecké školy z obou zemí.
V rámci projektu se pak jedna z třeboňských kapel zúčastní městských slavností v partnerském městě Schrems, a to 28. srpna 2022.


Cíl projektu:
Cílem projektu je prohloubení partnerství mezi partnerskými městy, rozšíření nabídky kulturních akcí o spolupráci s Dolním Rakouskem, zajištění přeshraničního setkání umělců a zájemců o tradiční hudbu daných regionů a posílení vztahu obyvatel příhraničních oblastí ke kultuře a tradiční hudbě.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje.
Od června na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s. autobusy s cyklovleky.
Kvilda, Lipensko, Novohradské hory, Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

Odkalování vodovodní sítě

Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě. Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami, výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Více informací