Projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, projekt č. CZ.1.06/5.1.00/24.09588

Celkové výdaje (CV): 33 751 573,93 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV): 31 158 700,00 Kč
Podpora: 31 158 700,11 Kč (100% celkových způsobilých výdajů)
Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 26 484 895,00 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)
Dotace ze státního rozpočtu: 4 673 805,00 Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)


Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je obnovit, rekonstruovat významnou památku a zpřístupnit ji veřejnosti. Dalším cílem je vytvoření stálé expozice věnované tématu - Třeboňskému rybníkářství.

 

Přílohy:

Popis obnovy projektu

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

JIHOČESKÝ FESTIVAL ZDRAVÍ TŘEBOŇ 2023

Město Třeboň všechny srdečně zve již tuto sobotu 16. září na tradiční Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023, který se koná na Masarykově náměstí.
Připraven je bohatý program pro malé i velké, trh chráněných dílen a neziskových organizací, Hadrárna a mnoho dalšího. Od 17.00 nezapomeňte navštívit přednášku Pavla Chlouby O cestování a zahradách Francie v loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.
Každoročně je součástí festivalu také veřejná charitativní sbírka, kterou v letošním roce pořádáme pro Jaroslava Zárubu z Boru u Suchdola nad Lužnicí.
 
Akce Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023 je finančně podpořena v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury.

Více informací

Konference Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu

Město Třeboň a společnost ENKI, o. p. s., zve na tradiční konferenci "Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu", která se letos koná v Třeboni 21. září 2023 v KKC Roháč.

Více informací včetně přihlášky najdete na zde.

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací