Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

In-line bruslaři

Jezdci na in–line bruslích jsou chodci

Co říká zákon…

I když se to může zdát paradoxní, jezdci na kolečkových in-line bruslích jsou podle ustanovení § 2 , písmeno j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů chodci. To znamená, že musí dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem jak obecně všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a to v § 53 zákona 361/2000 Sb.

  

Tyto povinnosti mimo jiné zahrnují:

  • Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, je chodec povinen používat pouze pruh vyznačený pro chodce (§ 53, odstavec 5 ).
  • Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce (§ 53, odstavec 8).
  • Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní (§ 4, písmeno a)).
  • Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení může užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty (§ 57 odst. 7); přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odst. 3,5, a 6 a světelnými signály podle § 73).
  • Povinnost řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích (§ 4, písmeno b a c) Základní zásady jak předcházet úrazům na in – line kolečkových bruslích Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní.
  • Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti a předvídejte.
  • Vždy používejte ochrannou přilbu a ochranu loktů a kolen. Vyplatí se nosit i sportovní rukavice a ochranné pomůcky na zápěstí
  • Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte!
  • Nikdy nejezděte tak, aby jste se drželi za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo. Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu, po kterém jedete.
  • In-line kolečkové brusle jsou sportovní náčiní a pohyb bruslařů po chodníku mezi ostatními chodci, je z ohledem na rychlost bruslaře, zdrojem potenciálních konfliktů, a to zejména s chodci se sníženou pohyblivostí a seniory.

Vzhledem k tomu, že jezdec na kolečkových bruslích je, jak již bylo uvedeno, chodec, není možné vysledovat ve statistice dopravních nehod počet střetů bruslař – chodec. Lze jen kvalifikovaně odhadovat, že se nebude jednat o malá čísla a bruslaři by si tuto skutečnost měli uvědomit a zvážit, zda není vhodnější si pro jízdu vybrat taková místa, kde svým jednáním nikoho neohrozí.

Zdroj: http://www.ibesip.cz/cz/chodec/rady-a-tipy/in-line-bruslari

Tipy pro in-line bruslaře na Třeboňsku naleznete zde

«Související odkazy

Partnerství