Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Příjem žádostí a dalších podání

Návrh, stížnost, žádost, podnět lze písemně podat:

 • na adresu: Městský úřad Třeboň, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň
 • prostřednictvím datové schránky (IDDS 4cbbvj4) nebo prostřednictvím e-podatelny
 • osobně přes podatelnu Městského úřadu Třeboň 102 v úřední hodiny
 • ústně na jednání Zastupitelstva města Třeboň

Fyzická osoba uvede v žádosti:

 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede:

 • název,
 • identifikační číslo,
 • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Postup při vyřizování žádostí se řídí zejména těmito předpisy, není-li ve zvláštním zákoně upraveno jinak:

«Související odkazy

Partnerství