Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Svaz důchodců ČR – ZO Třeboň

Svaz důchodců, o.s. Třeboň

Vrchlického 937, 379 01 Třeboň

Předsedkyně: Jarmila Baštová, tel.: 604 179 183

Svaz důchodců je součástí organizace s celostátní působností, která sdružuje občany – převážně důchodce, bez rozdílu jejich národnosti, rasy, politického přesvědčení a náboženského vyznání pod heslem: „Aby nikdo nebyl sám“. Členové svazu se pravidelně setkávají k přátelským besedám s živou hudbou. Na těchto setkáních často přednáší odborníci z různých oblastí veřejného i kulturního života. Kromě toho se členové svazu důchodců účastní divadelních představení, výstav, návštěv muzeí, různých exkurzí apod.

«Související odkazy

Partnerství