WEB: https://www.facebook.com/victorydancecompany 

Odpovědný vedoucí: Bc. Václav Nágl

tel: 732 383 683

e-mail: victorydancecompany@centrum.cz

Taneční škola VICTORY DANCE COMPANY vznikla v Třeboni v září roku 2018. Tanečníky vede Václav Nágl, několikanásobný mistr České republiky, Evropy i světa jak v sólových vystoupeních, tak ve skupinových formacích. VICTORY D.C. navštěvuje ve školním roce 2018/2019 zhruba 80 dětí z Třeboně a okolních obcí. Taneční škola se věnuje převážně stylům  street dance a street dance show. V dalších letech VICTORY bude otevírat přípravku pro předškolní děti a hlavní věkovou kategorii pro dospělé tanečníky. Rovněž bude rozšiřovat škálů vyučovaných tanečních stylů o show dance. Taneční škola VICTORY DANCE COMPANY je členem tanečních svazů Czech Dance Organization a Děti fitness aneb sportem proti drogám. Kromě soutěží těchto svazů se bude účastnit pohárových soutěží a v letech příštích i Taneční skupiny roku. V současnosti tréninky probíhají v sále KKC Roháč a v tělocvičně třeboňského gymnázia.


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací

Vítání třeboňských občánků v novém

Město Třeboň se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který má za cíl podpořit nově narozené děti, resp. jejich rodiny trvale žijící na území Jihočeského kraje.
Dotační program se vztahuje na děti narozené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
Díky tomuto dotačnímu programu všechny novorozené děti z Třeboně získají od města a kraje dar v celkové hodnotě 5 000 Kč. Z hodnoty každého daru je polovina hrazena z rozpočtu města a druhá polovina z krajské dotace. A o jaký dar se jedná? Rodiče si odnesou krásnou knihu o Třeboni, maminky květinový dar a občánci získají do kolébky zlatý investiční slitek o váze 2,5 g, rodný list Jihočecha a občánka města Třeboně.Více informací