Sdružená obec baráčníků Třeboň

http://www.facebook.com/Třeboňští-Baráčníci/809640082442505

Dukelská 128, 379 01 Třeboň
Kontaktní osoby: Helena Filípková (rychtářka), tel.: 721 477 032, Marta Weberová
                          (syndička) tel.: 606 658 577, e-mail: weberovamarta@seznam.cz

Sdružená obec baráčníků Třeboň byla založena 26. února 1933 a od té doby nikdy nepřerušila svoji činnost. Organizačně spadá pod VIII. župu „Vitoraz“ Tomáše ze Štítného se sídlem v Českých Velenicích. Vrcholným orgánem je pak Veleobec se sídlem v Praze. Podle regulí českého baráčnictva je hlavním úkolem spolku prohlubovat lásku k vlasti a zachovávat národní tradice.
Baráčníci udržují staré obyčeje, lidové zvyky a slaví tradiční české svátky. Konšelstvo obce je vždy řádně zvoleno a výkonnými činovníky jsou rychtář, místorychtář, pantatínek, panímaminka, syndik (jednatel), berní (hospodář), slídil účtů, švandymistrová, šafářka, dráb, ponocný, vzdělavatel, písmák a gratulant. Členové se oslovují „tetičky“ a „sousedé“ a tykají si.  Na důležitá a slavnostní zasedání oblékají baráčníci tzv. svéráz s krásně vyšívanými halenami nebo bohatě zdobené lidové či spolkové kroje. Tak také každoročně tančí při staročeském zvyku stavění máje na třeboňském náměstí Českou besedu. V posledních letech se díky dotacím města mohli pustit svépomocně i do opravných prací na rychtě. Baráčníci nejsou uzavřená společnost a vždy rádi mezi sebou vítají hosty a dobrovolníky se stejným smýšlením. Jsou hrdi, že mohou svým činěním podpořit vlastenectví a národní sounáležitost a nenechat české tradice a zvyky zmizet v nenávratnu. V roce 2016 byli baráčníci zapsáni do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje.


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje.
Od června na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s. autobusy s cyklovleky.
Kvilda, Lipensko, Novohradské hory, Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

Odkalování vodovodní sítě

Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě. Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami, výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Více informací