Sdružená obec baráčníků Třeboň

http://www.facebook.com/Třeboňští-Baráčníci/809640082442505

Dukelská 128, 379 01 Třeboň
Kontaktní osoby: Helena Filípková (rychtářka), tel.: 721 477 032, Marta Weberová
                          (syndička) tel.: 606 658 577, e-mail: weberovamarta@seznam.cz

Sdružená obec baráčníků Třeboň byla založena 26. února 1933 a od té doby nikdy nepřerušila svoji činnost. Organizačně spadá pod VIII. župu „Vitoraz“ Tomáše ze Štítného se sídlem v Českých Velenicích. Vrcholným orgánem je pak Veleobec se sídlem v Praze. Podle regulí českého baráčnictva je hlavním úkolem spolku prohlubovat lásku k vlasti a zachovávat národní tradice.
Baráčníci udržují staré obyčeje, lidové zvyky a slaví tradiční české svátky. Konšelstvo obce je vždy řádně zvoleno a výkonnými činovníky jsou rychtář, místorychtář, pantatínek, panímaminka, syndik (jednatel), berní (hospodář), slídil účtů, švandymistrová, šafářka, dráb, ponocný, vzdělavatel, písmák a gratulant. Členové se oslovují „tetičky“ a „sousedé“ a tykají si.  Na důležitá a slavnostní zasedání oblékají baráčníci tzv. svéráz s krásně vyšívanými halenami nebo bohatě zdobené lidové či spolkové kroje. Tak také každoročně tančí při staročeském zvyku stavění máje na třeboňském náměstí Českou besedu. V posledních letech se díky dotacím města mohli pustit svépomocně i do opravných prací na rychtě. Baráčníci nejsou uzavřená společnost a vždy rádi mezi sebou vítají hosty a dobrovolníky se stejným smýšlením. Jsou hrdi, že mohou svým činěním podpořit vlastenectví a národní sounáležitost a nenechat české tradice a zvyky zmizet v nenávratnu. V roce 2016 byli baráčníci zapsáni do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje.


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Pravidelný nádobový svoz BIO odpadu v Třeboni

V měsíci červnu začne prostřednictvím Technických služeb Třeboň, s.r.o. distribuce odpadových nádob pro svoz BIO odpadu ve vybraných lokalitách.
Jedná se o Vilovou čtvrť, Velký a Malý Daskabát, a ulice Přemyslova, U Světa, Havlíčkova, Chelčického.
Nádoby pro svoz se budou v první vlně umisťovat do rodinných domů a bytových domů s vlastními travnatými plochami.
Pro řadové rodinné domy je připravena nádoba o velikosti 120 l., pro ostatní velikost 240 litrů.
Vyzvednutí nádob bude dobrovolné, na základě podpisu smluvy o výpůjčce spojené s darovací smlouvou.
K vyzvednutí si prosím doneste platný průkaz totožnosti.
O termínu vyzvednutí ve Vaší lokalitě budete informováni pomocí letáku ve Vaší poštovní schránce.
Na stránkách Technických služeb Třeboň s.r.o. bude také k dispozici itinerář svozů bioodpadu. Ve vegetačním období bude svoz probíhat v cyklu 1 x 14 dnů.
Vzhledem k zavádění svozu zcela nové komodity se mohou termíny svozu i frekvence měnit. Toto bude s předstihem oznámeno na www stránkách Technických služeb Třeboň.

Více informací

Třeboňské školy mají nové ředitele

Město Třeboň vypsalo konkurzní řízení na ředitele pro tři třeboňské školy, konkrétně Základní školu Třeboň, Na Sadech 375 a dvě mateřské školy – 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018. Konkursní řízení bylo řádně zveřejněno a město do konkurzu obdrželo 4 přihlášky. Tři z přihlášek byly od stávajících ředitelek škol, které u konkurzu obhájily svou funkci a budou tak pokračovat ve své práci v dalším funkčním období. Mgr. Bc. Janě Polčákové, Bc. Romaně Štěrbové a Bc. Zdeňce Feriančíkové tak gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Více informací

Dotace pro třeboňské občánky

Třetím rokem je v Třeboni vítání občánků obohaceno o hodnotný dar města v podobě 2,5 g slitku investičního zlata. Město se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Díky této dotaci se město spolu s krajem podílejí rovnou měrou na nákupu těchto darů pro novorozence, kteří se zúčastní vítání občánků. Město Třeboň nákup zlata uhradí v plné výši a následně kraj žádá o vyúčtování jeho podílu. Nyní město obdrželo dotaci za loňský rok, kdy byly nakoupeny dary pro třeboňské novorezence ve výši 367.494 Kč. Kraj schválil vyúčtování a městu poslal svůj podíl 183.746 Kč. Rada města schválila přijetí transferu této částky a peníze byly do rozpočtu zapojeny na položku určenou pro nákup darů pro budoucí novorozence. 

 

 

Více informací