Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Sdružená obec Baráčníků „Vitoraz“

Sdružená obec baráčníků Třeboň

http://www.facebook.com/Třeboňští-Baráčníci/809640082442505

Dukelská 128, 379 01 Třeboň
Kontaktní osoby: Helena Filípková (rychtářka), tel.: 721 477 032, Marta Weberová
                          (syndička) tel.: 606 658 577, e-mail: weberovamarta@seznam.cz

Sdružená obec baráčníků Třeboň byla založena 26. února 1933 a od té doby nikdy nepřerušila svoji činnost. Organizačně spadá pod VIII. župu „Vitoraz“ Tomáše ze Štítného se sídlem v Českých Velenicích. Vrcholným orgánem je pak Veleobec se sídlem v Praze. Podle regulí českého baráčnictva je hlavním úkolem spolku prohlubovat lásku k vlasti a zachovávat národní tradice.
Baráčníci udržují staré obyčeje, lidové zvyky a slaví tradiční české svátky. Konšelstvo obce je vždy řádně zvoleno a výkonnými činovníky jsou rychtář, místorychtář, pantatínek, panímaminka, syndik (jednatel), berní (hospodář), slídil účtů, švandymistrová, šafářka, dráb, ponocný, vzdělavatel, písmák a gratulant. Členové se oslovují „tetičky“ a „sousedé“ a tykají si.  Na důležitá a slavnostní zasedání oblékají baráčníci tzv. svéráz s krásně vyšívanými halenami nebo bohatě zdobené lidové či spolkové kroje. Tak také každoročně tančí při staročeském zvyku stavění máje na třeboňském náměstí Českou besedu. V posledních letech se díky dotacím města mohli pustit svépomocně i do opravných prací na rychtě. Baráčníci nejsou uzavřená společnost a vždy rádi mezi sebou vítají hosty a dobrovolníky se stejným smýšlením. Jsou hrdi, že mohou svým činěním podpořit vlastenectví a národní sounáležitost a nenechat české tradice a zvyky zmizet v nenávratnu. V roce 2016 byli baráčníci zapsáni do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje.


«Související odkazy

Partnerství