Sbor dobrovolných hasičů Břilice

 

První Spolek dobrovolných hasičů vznikl v Rakousko–Uherském mocnářství v roce 1864.O břilických dobrovolných hasičích je dobová zmínka již z roku 1884 a to v souvislosti s činností Spolku dobrovolných hasičů Třeboň. Obecní zastupitelstvo  Břilice rozhodlo o oficiálním založení Sboru dobrovolných hasičů Břilice 22. května 1909. Dne 3. dubna 1922 sbor pořídil ruční potahovou stříkačku, která je udržována v provozuschopném stavu do současné doby. V roce 1947 se z darů občanů Břilic a s podporou Obecního úřadu Břilice, podařilo zakoupit motorovou stříkačku PPS 8, která je stále připravena k případnému zásahu. Ze zákona o požární ochraně, zřídilo Město Třeboň zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů, která má nyní patnáct členů. V současné době tvoří členskou základnu SDH Břilice  61 občanů Břilic. Kromě požární praxe a prevence je příspěvková organizace SDH Břilice, již od svého založení, nositelem regionálních tradic a zvyků, zvláště pak tradic Masopustu a Břilické pouti.

 

Kontakty:
Mgr. Bc. Petr MICHAL – starosta SDH Břilice
Mob: 607186500
Tel: 974224415                                                                                                                                   E-mail: pmichal@razdva.cz
Kontaktní poštovní adresa : Sbor dobrovolných hasičů  Břilice

                                             Třeboňská čp. 281

                                             37901 Třeboň

 

  

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje.
Od června na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s. autobusy s cyklovleky.
Kvilda, Lipensko, Novohradské hory, Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

Odkalování vodovodní sítě

Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě. Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami, výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Více informací