Pěvecký sbor Pěslav - Ozvěna
www.peslav.cz

Třeboňská 336, 378 01 Chlum u Třeboně
Kontakt: Sylvie Sedláčková (starostka sboru), tel.: 722 900 644, 384 797 005,
             Jan Maule (sbormistr), tel.: 728 861 818

Pěvecký sbor Pěslav – Ozvěna Třeboň vznikl spojením dvou pěveckých sborů – PĚSLAV Třeboň (založen r. 1863) a OZVĚNA Chlum u Třeboně (založen r. 1864). V současné době má sbor cca 20 žen a 10 mužů. Sbormistrem je Jan Jára, druhým sbormistrem Jan Maule, klavírním doprovodem Alena Švecová a Jaroslav Stůj. V jeho repertoáru najdete nejenom klasiku, lidové písně, spirituály, ale i moderní tvorbu. Členové pěveckého sboru se scházejí ke svým zkouškám pravidelně jednou týdně. Pod vedením sbormistra Jana Mauleho obohacují svůj stávající repertoár o nové písně a skladby nejen sborového charakteru. Zázemí mají ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Chelčického ulici v Třeboni. Pěvecký sbor Pěslav - Ozvěna je stále otevřen všem novým zájemcům o sborový zpěv. Členové mezi sebou rádi přivítají každého, kdo má chuť společně pracovat a zpívat sobě i druhým pro radost.


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací

Vítání třeboňských občánků v novém

Město Třeboň se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který má za cíl podpořit nově narozené děti, resp. jejich rodiny trvale žijící na území Jihočeského kraje.
Dotační program se vztahuje na děti narozené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
Díky tomuto dotačnímu programu všechny novorozené děti z Třeboně získají od města a kraje dar v celkové hodnotě 5 000 Kč. Z hodnoty každého daru je polovina hrazena z rozpočtu města a druhá polovina z krajské dotace. A o jaký dar se jedná? Rodiče si odnesou krásnou knihu o Třeboni, maminky květinový dar a občánci získají do kolébky zlatý investiční slitek o váze 2,5 g, rodný list Jihočecha a občánka města Třeboně.Více informací