Oblastní charita Třeboň je samostatný právní subjekt a je součástí Diecézní charity České Budějovice a členem Sdružení Česká katolická charita. Úzce spolupracuje se státními subjekty zainteresovanými v sociální práci, zprostředkovává státní dotace, zajišťuje kontakty s ostatními charitativními organizacemi, zprostředkovává humanitární pomoc do tuzemska i do zahraničí. Charita má dlouholetou tradici založenou na dobrovolnické práci, od roku 2001 poskytuje služby profesionálně. Jejím posláním je pomoc člověku v nouzi, jeho začlenění v obtížné životní situaci do společnosti cestou sebepoznání, výchovou k odpovědnosti či vlastním zvládnutím jeho nemoci a bolesti.

Třeboňská charita také provozuje Sociálně terapeutickou dílnu Motýl. 

Kontakt:
Mgr. Dana Zavadilová - ředitelka
Chelčického 2
Třeboň

tel, fax.: 384 721 427
mobil: 777 566 971
e-mail: charita.trebon@seznam.cz 
WWW: www.trebon.charita.cz
Sociálně terapeutická dílna Motýl: www.facebook.com/SocialneTerapeutickaDilnaMotyl

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací

Vítání třeboňských občánků v novém

Město Třeboň se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který má za cíl podpořit nově narozené děti, resp. jejich rodiny trvale žijící na území Jihočeského kraje.
Dotační program se vztahuje na děti narozené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
Díky tomuto dotačnímu programu všechny novorozené děti z Třeboně získají od města a kraje dar v celkové hodnotě 5 000 Kč. Z hodnoty každého daru je polovina hrazena z rozpočtu města a druhá polovina z krajské dotace. A o jaký dar se jedná? Rodiče si odnesou krásnou knihu o Třeboni, maminky květinový dar a občánci získají do kolébky zlatý investiční slitek o váze 2,5 g, rodný list Jihočecha a občánka města Třeboně.Více informací