Junák – český skaut

Středisko Rožmberská růže Třeboň, z.s.
Na Chmelnici 1208, 379 01 Třeboň

Skautský oddíl POUTNÍCI

www.poutnici.wz.cz

Vedoucí oddílu: Petr Kadlec, tel.: 608 353 913,  e-mail: petr.kadlec@skaut.cz

Smíšený skautský oddíl zaměřený na pěší turistiku. Pravidelné schůzky jsou ve čtvrtek od 16:30 do 18:00. Jednou za měsíc členové oddíu o víkendu vyráží na jedno, příležitostně vícedenní výpravu. Vyvrcholením celého skautského roku je letní tábor. První týden je putovní, následují dva týdny v přírodě. Tábořiště se nachází v lese na břehu rybníka.

Skautský oddíl ŽABKY

zabky.skauting.cz

Vedoucí oddílu: Ivana Moravcová, tel.: 721 620 460, e-mail: iva.mor@centrum.cz

První skautský oddíl Žabky má přibližně 60 členek, od prvňáčků až po dospělé vedoucí, které už studují na vysoké škole. Schůzky jsou každé úterý a pátek. Kromě schůzek oddíl pravidelně pořádá výpravy, jezdí na krajské a celostátní skautské akce a každý rok pořádá letní tábori u Bechyně. 

Skautský oddíl RACKOVÉ

Oddíl byl založen v roce 1968 pod názvem Žluté bestie RNDr. Jiřím Bartošem CSc. Po normalizaci byl přejmenován na oddíl Ernesta Che Guevary ( vedoucí oddílu se s Che Guevarou osobně setkal). Ing. Jan Papáček - Johny - v roce 1976 přidal k názvu - vodní oddíl. Po sametové revoluci bylo jméno opět změněno, tentokrát na Rackové. Cílem oddílu je seznámit děti a mládež se životem přírody a v přírodě. Pravidelně se  schází každý pátek.    

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací

Vítání třeboňských občánků v novém

Město Třeboň se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který má za cíl podpořit nově narozené děti, resp. jejich rodiny trvale žijící na území Jihočeského kraje.
Dotační program se vztahuje na děti narozené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
Díky tomuto dotačnímu programu všechny novorozené děti z Třeboně získají od města a kraje dar v celkové hodnotě 5 000 Kč. Z hodnoty každého daru je polovina hrazena z rozpočtu města a druhá polovina z krajské dotace. A o jaký dar se jedná? Rodiče si odnesou krásnou knihu o Třeboni, maminky květinový dar a občánci získají do kolébky zlatý investiční slitek o váze 2,5 g, rodný list Jihočecha a občánka města Třeboně.Více informací