Junák – český skaut

Středisko Rožmberská růže Třeboň, z.s.
Na Chmelnici 1208, 379 01 Třeboň

Skautský oddíl POUTNÍCI

www.poutnici.wz.cz

Vedoucí oddílu: Petr Kadlec, tel.: 608 353 913,  e-mail: petr.kadlec@skaut.cz

Smíšený skautský oddíl zaměřený na pěší turistiku. Pravidelné schůzky jsou ve čtvrtek od 16:30 do 18:00. Jednou za měsíc členové oddíu o víkendu vyráží na jedno, příležitostně vícedenní výpravu. Vyvrcholením celého skautského roku je letní tábor. První týden je putovní, následují dva týdny v přírodě. Tábořiště se nachází v lese na břehu rybníka.

Skautský oddíl ŽABKY

zabky.skauting.cz

Vedoucí oddílu: Ivana Moravcová, tel.: 721 620 460, e-mail: iva.mor@centrum.cz

První skautský oddíl Žabky má přibližně 60 členek, od prvňáčků až po dospělé vedoucí, které už studují na vysoké škole. Schůzky jsou každé úterý a pátek. Kromě schůzek oddíl pravidelně pořádá výpravy, jezdí na krajské a celostátní skautské akce a každý rok pořádá letní tábori u Bechyně. 

Skautský oddíl RACKOVÉ

Oddíl byl založen v roce 1968 pod názvem Žluté bestie RNDr. Jiřím Bartošem CSc. Po normalizaci byl přejmenován na oddíl Ernesta Che Guevary ( vedoucí oddílu se s Che Guevarou osobně setkal). Ing. Jan Papáček - Johny - v roce 1976 přidal k názvu - vodní oddíl. Po sametové revoluci bylo jméno opět změněno, tentokrát na Rackové. Cílem oddílu je seznámit děti a mládež se životem přírody a v přírodě. Pravidelně se  schází každý pátek.    

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Třeboň daruje finance Nadaci Jihočeské cyklostezky

Rada města schválila návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč pro Nadaci Jihočeské cyklostezky. Město Třeboň je jedním ze zakladatelů a dlouholetým partnerem této nadace. Cílem nadace je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji a mezi její hlavní činnosti patří správa a údržba stávajících cyklostezek, jejich prodlužování a podpora vzniku nových úseků, údržba a obnova značení, instalace mobiliáře na cyklostezky, vydávání cyklomap atd. Finanční dar bude použit na výše uvedené činnosti nadace.

Více informací

Cena pro Třeboň a s ní spojený dar pro hospic

Město Třeboň získalo v soutěži PRESTA – prestižní stavba Jižních Čech ocenění INSPIRA hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby, které bylo uděleno stavbě „Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ – vekovní wellness. Za získání tohoto ocenění přísluší městu Třeboň odměna ve výši 20 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poukázány na účet města Českým svazem stavebních inženýrů, který soutěž zaštiťuje. Vedení města Třeboně navrhlo darovat celou částku společnosti Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. na podporu celoroční činnosti společnosti. Krom standardně poskytovaných dotací města pro hospic je toto další snaha o posílení financí do oblasti sociálních služeb. Rada města schválila převod finanční částky hospici a zároveň uzavření darovací smlouvy.

Město Třeboň nezískalo  v soutěžní přehlídce PRESTA Jižní Čechy pouze ocenění INSPIRA. Tato soutěž podporuje rozvoj stavebnictví v jihočeském kraji, zdravou rivalitu, soutěživost, a ukazuje kvalitní a hospodárně navržené stavby, dobrá architektonická, technická a technologická řešení stavebního díla. Soutěž probíha tradičně každé dva roky. Letošní XII. ročník soutěže prezentoval stavby dokončené v jižních Čechách v letech 2020-2022.

Čtyřicet přihlášených staveb, které byly rozděleny do několika soutežních kategorií. Stavby hodnotila porota složená z dvanácti zástupců vyhlašovatelů soutěže. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly titul "PRESTA - prestižní stavba jižních Čech" za roky 2020-2022. Město si odnáší Prestu za projekt Rozšíření saunového provozu a wellness služeb – Saunový svět. Dalším oceněným z Třeboně byla Zámecká lékárna, které porota takto vyslovila svůj obdiv.

Více informací

Plánovaná oprava chodníků v Třeboni

Rada města Třeboně schválila rozpočtové patření, kterým se posílila o částku 400 tis. Kč položka rozpočtu města určená na opravy chodníků. Na základě připomínek občanů na stav chodníku v ulici Třebízského před autobusovou zastávkou Třeboň – Lázně Aurora vzešel požadavek na jeho opravu. Jelikož na stávající úsek z litého asfaltu v délce cca 45 m navazují z obou stran dlážděné chodníky, nabízí se provedení povrchu i tohoto úseku ze zámkové dlažby. Cena za tuto opravu byla stanovena dle průzkumu trhu na částku necelých 200 tis. Kč včetně DPH. Stejně tak je zvažováno ještě provedení  oprav zpevněných ploch u nově pořízených WC v Novohradské ulici, byla položka posílena tak, aby byla dostatečná pro obě tyto plánované opravy.

Více informací