Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Třeboň
www.crstrebon.cz

Táboritská 1100

Předseda: Mgr. Petr Werner, tel.: 606 751 552, e-mail: vybor@crstrebon.cz

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Třeboň, se od svého založení v roce 1924 stal do současnosti jedním z největších a nejstarších dobrovolných spolků v Třeboni a sdružuje 550 členů. Místní organizace pečuje o tři rybářské revíry o celkové rozloze 170 ha, které jsou zahrnuty do krajského hospodaření Českého rybářského svazu. Jsou to revíry Lužnice 10A, Lužnice 10B a Lužnice 10C. Revír Lužnice 10A je tvořen řekou Lužnicí od rozvodí Lužnice a Nové Řeky až po jez u Šulcova mlýna nad Suchdolem nad Lužnicí. Revír Lužnice 10B se skládá z pískoven Cep a Cep 1, někdy též zvanými Majdalenská pískovna a Chrabčiny. Revír Lužnice 10C představuje rybník Stupský v Třeboni u sv. Víta.
Kromě rybolovu na sportovních revírech organizuje sportovní rybolov pro návštěvníky Třeboně a hosty místních lázní na rybníku Zadní Kouty. Při Domu dětí a mládeže vede dětský rybářský kroužek a ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Země lidí též rybářský kroužek pro děti a mládež s tělesným a mentálním postižením. Spolek produkuje každý rok přes 150 q ryb, které vysazuje do svěřených rybářských revírů a kromě jiného zajišťuje úklid okolo rybářských revírů.
 
    

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací

Vítání třeboňských občánků v novém

Město Třeboň se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který má za cíl podpořit nově narozené děti, resp. jejich rodiny trvale žijící na území Jihočeského kraje.
Dotační program se vztahuje na děti narozené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
Díky tomuto dotačnímu programu všechny novorozené děti z Třeboně získají od města a kraje dar v celkové hodnotě 5 000 Kč. Z hodnoty každého daru je polovina hrazena z rozpočtu města a druhá polovina z krajské dotace. A o jaký dar se jedná? Rodiče si odnesou krásnou knihu o Třeboni, maminky květinový dar a občánci získají do kolébky zlatý investiční slitek o váze 2,5 g, rodný list Jihočecha a občánka města Třeboně.Více informací