Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Třeboň
www.crstrebon.cz

Táboritská 1100

Předseda: Mgr. Petr Werner, tel.: 606 751 552, e-mail: vybor@crstrebon.cz

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Třeboň, se od svého založení v roce 1924 stal do současnosti jedním z největších a nejstarších dobrovolných spolků v Třeboni a sdružuje 550 členů. Místní organizace pečuje o tři rybářské revíry o celkové rozloze 170 ha, které jsou zahrnuty do krajského hospodaření Českého rybářského svazu. Jsou to revíry Lužnice 10A, Lužnice 10B a Lužnice 10C. Revír Lužnice 10A je tvořen řekou Lužnicí od rozvodí Lužnice a Nové Řeky až po jez u Šulcova mlýna nad Suchdolem nad Lužnicí. Revír Lužnice 10B se skládá z pískoven Cep a Cep 1, někdy též zvanými Majdalenská pískovna a Chrabčiny. Revír Lužnice 10C představuje rybník Stupský v Třeboni u sv. Víta.
Kromě rybolovu na sportovních revírech organizuje sportovní rybolov pro návštěvníky Třeboně a hosty místních lázní na rybníku Zadní Kouty. Při Domu dětí a mládeže vede dětský rybářský kroužek a ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Země lidí též rybářský kroužek pro děti a mládež s tělesným a mentálním postižením. Spolek produkuje každý rok přes 150 q ryb, které vysazuje do svěřených rybářských revírů a kromě jiného zajišťuje úklid okolo rybářských revírů.
 
    

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Třeboň daruje finance Nadaci Jihočeské cyklostezky

Rada města schválila návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč pro Nadaci Jihočeské cyklostezky. Město Třeboň je jedním ze zakladatelů a dlouholetým partnerem této nadace. Cílem nadace je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji a mezi její hlavní činnosti patří správa a údržba stávajících cyklostezek, jejich prodlužování a podpora vzniku nových úseků, údržba a obnova značení, instalace mobiliáře na cyklostezky, vydávání cyklomap atd. Finanční dar bude použit na výše uvedené činnosti nadace.

Více informací

Cena pro Třeboň a s ní spojený dar pro hospic

Město Třeboň získalo v soutěži PRESTA – prestižní stavba Jižních Čech ocenění INSPIRA hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby, které bylo uděleno stavbě „Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ – vekovní wellness. Za získání tohoto ocenění přísluší městu Třeboň odměna ve výši 20 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poukázány na účet města Českým svazem stavebních inženýrů, který soutěž zaštiťuje. Vedení města Třeboně navrhlo darovat celou částku společnosti Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. na podporu celoroční činnosti společnosti. Krom standardně poskytovaných dotací města pro hospic je toto další snaha o posílení financí do oblasti sociálních služeb. Rada města schválila převod finanční částky hospici a zároveň uzavření darovací smlouvy.

Město Třeboň nezískalo  v soutěžní přehlídce PRESTA Jižní Čechy pouze ocenění INSPIRA. Tato soutěž podporuje rozvoj stavebnictví v jihočeském kraji, zdravou rivalitu, soutěživost, a ukazuje kvalitní a hospodárně navržené stavby, dobrá architektonická, technická a technologická řešení stavebního díla. Soutěž probíha tradičně každé dva roky. Letošní XII. ročník soutěže prezentoval stavby dokončené v jižních Čechách v letech 2020-2022.

Čtyřicet přihlášených staveb, které byly rozděleny do několika soutežních kategorií. Stavby hodnotila porota složená z dvanácti zástupců vyhlašovatelů soutěže. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly titul "PRESTA - prestižní stavba jižních Čech" za roky 2020-2022. Město si odnáší Prestu za projekt Rozšíření saunového provozu a wellness služeb – Saunový svět. Dalším oceněným z Třeboně byla Zámecká lékárna, které porota takto vyslovila svůj obdiv.

Více informací

Plánovaná oprava chodníků v Třeboni

Rada města Třeboně schválila rozpočtové patření, kterým se posílila o částku 400 tis. Kč položka rozpočtu města určená na opravy chodníků. Na základě připomínek občanů na stav chodníku v ulici Třebízského před autobusovou zastávkou Třeboň – Lázně Aurora vzešel požadavek na jeho opravu. Jelikož na stávající úsek z litého asfaltu v délce cca 45 m navazují z obou stran dlážděné chodníky, nabízí se provedení povrchu i tohoto úseku ze zámkové dlažby. Cena za tuto opravu byla stanovena dle průzkumu trhu na částku necelých 200 tis. Kč včetně DPH. Stejně tak je zvažováno ještě provedení  oprav zpevněných ploch u nově pořízených WC v Novohradské ulici, byla položka posílena tak, aby byla dostatečná pro obě tyto plánované opravy.

Více informací