Český nadační fond pro vydru

www.vydry.org

Jateční 311 (P.O. BOX 53)

Kontaktní osoba: Ing. Jan Nový, tel.: 384 722 088, 725 503 563, e-mail: vydry@vydry.org

Český nadační fond pro vydru je nevládní nezisková organizace, jádrem její činnosti je osvěta a vzdělávání zaměřené na rozvíjení pozitivních a tolerantních přístupů k živé přírodě.
Historie působení organizace sahá až do roku 1993. Ve svých počátcích se organizace zaměřovala hlavně na výzkum rozšíření a potravního chování vydry říční, v současnosti je ponechání vydry v názvu fondu s ohledem na jeho zaměření spíše pietní vzpomínkou a zároveň příkladem a připomenutím přetrvávajících střetů mezi člověkem a živou přírodou. Fond pořádá vzdělávací a osvětové akce (výukové programy, přednášky, výstavy), provozuje záchrannou stanici pro nalezené volně žijící handicapované a poraněné živočichy, poskytuje eko/poradenské služby a také vypracovává odborné posudky na škody způsobené vydrou říční. Zaměřuje se i na propagaci a realizaci oživlé architektury, ale i na poskytování zázemí pro pracovní integraci osob s hendikepem.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje.
Od června na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s. autobusy s cyklovleky.
Kvilda, Lipensko, Novohradské hory, Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

Odkalování vodovodní sítě

Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě. Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami, výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Více informací