Parkování v centru a přilehlých ulicích

Systém placených stání motorových vozidel je upraven v nařízení města č. 1/2016.

Masarykovo náměstí a přilehlé ulice jsou v režimu pěší zóny. Vjezd je povolen pouze dopravní obsluze na dobu nezbytně nutnou a cyklistům.
Do ulice Petra Voka (mezi Masarykovým náměstím a Žižkovým náměstím) je zakázán vjezd všech motorových vozidel, ve směru od Žižkova nám. trvale. Ve směru od Masarykova nám. zákaz platí v době od 13:00 do 06:00 h, ve zbývajícím čase může dopravní obsluha projíždět.
V ulici Husova, v úseku od křižovatky s ulicí Březanovou směrem k ulici Masné krámy, je podélné parkovací stání (9 parkovacích míst) pro držitele parkovacích karet. V dolní části Masarykova náměstí je možné parkování v době mimo sezónu (od 01.10. do 30.04.) na parkovací kotouč max. 60 minut. Čtyři parkovací místa pro krátkodobé stání (30 minut) lze využít před bývalým sídlem radnice (čp. 20). Dvě místa v horní části Masarykova náměstí (naproti Vratislavskému domu, čp. 84) jsou určena pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
Na parkovišti v Dukelské ulici u Hradecké brány jsou v přední části k dispozici parkovací místa pro veřejnost v režimu parkovacího automatu. 41 garantovaných míst v zadní části parkoviště je určeno pro držitele parkovacích karet. Podélná parkovací stání v Dukelské ulici jsou v režimu parkovacích automatů. V boční části Dukelské ulice u sběrných surovin je 31 veřejných parkovacích míst s parkovacím automatem.                                                                                                                               
V Novohradské ulici je 80-100 parkovacích míst.

Informace pro návštěvníky města

Návštěvníkům města doporučujeme využít některé z odstavných parkovišť P2–P4 ve Sportovní ulici, na kterých bývá dostatek volných parkovacích míst zdarma a jejich vzdálenost od centra města je do 10 minut chůze.
Pro zájezdové autobusy jsou vhodná parkoviště P3, P4 a plocha v bývalém areálu technických služeb v Novohradské ulici pod hrází rybníka Svět.


Plocha parkoviště P1 byla zrušena z důvodu ukončení výpůjčky majitele pozemku.

celá mapa

verze pro tisk na A4

Přehled míst s parkovacími automaty z nařízení města č. 1/2016

Ceník parkovacích automatů z nařízení města č. 1/2016


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Třeboň daruje finance Nadaci Jihočeské cyklostezky

Rada města schválila návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč pro Nadaci Jihočeské cyklostezky. Město Třeboň je jedním ze zakladatelů a dlouholetým partnerem této nadace. Cílem nadace je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji a mezi její hlavní činnosti patří správa a údržba stávajících cyklostezek, jejich prodlužování a podpora vzniku nových úseků, údržba a obnova značení, instalace mobiliáře na cyklostezky, vydávání cyklomap atd. Finanční dar bude použit na výše uvedené činnosti nadace.

Více informací

Cena pro Třeboň a s ní spojený dar pro hospic

Město Třeboň získalo v soutěži PRESTA – prestižní stavba Jižních Čech ocenění INSPIRA hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby, které bylo uděleno stavbě „Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ – vekovní wellness. Za získání tohoto ocenění přísluší městu Třeboň odměna ve výši 20 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poukázány na účet města Českým svazem stavebních inženýrů, který soutěž zaštiťuje. Vedení města Třeboně navrhlo darovat celou částku společnosti Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. na podporu celoroční činnosti společnosti. Krom standardně poskytovaných dotací města pro hospic je toto další snaha o posílení financí do oblasti sociálních služeb. Rada města schválila převod finanční částky hospici a zároveň uzavření darovací smlouvy.

Město Třeboň nezískalo  v soutěžní přehlídce PRESTA Jižní Čechy pouze ocenění INSPIRA. Tato soutěž podporuje rozvoj stavebnictví v jihočeském kraji, zdravou rivalitu, soutěživost, a ukazuje kvalitní a hospodárně navržené stavby, dobrá architektonická, technická a technologická řešení stavebního díla. Soutěž probíha tradičně každé dva roky. Letošní XII. ročník soutěže prezentoval stavby dokončené v jižních Čechách v letech 2020-2022.

Čtyřicet přihlášených staveb, které byly rozděleny do několika soutežních kategorií. Stavby hodnotila porota složená z dvanácti zástupců vyhlašovatelů soutěže. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly titul "PRESTA - prestižní stavba jižních Čech" za roky 2020-2022. Město si odnáší Prestu za projekt Rozšíření saunového provozu a wellness služeb – Saunový svět. Dalším oceněným z Třeboně byla Zámecká lékárna, které porota takto vyslovila svůj obdiv.

Více informací

Plánovaná oprava chodníků v Třeboni

Rada města Třeboně schválila rozpočtové patření, kterým se posílila o částku 400 tis. Kč položka rozpočtu města určená na opravy chodníků. Na základě připomínek občanů na stav chodníku v ulici Třebízského před autobusovou zastávkou Třeboň – Lázně Aurora vzešel požadavek na jeho opravu. Jelikož na stávající úsek z litého asfaltu v délce cca 45 m navazují z obou stran dlážděné chodníky, nabízí se provedení povrchu i tohoto úseku ze zámkové dlažby. Cena za tuto opravu byla stanovena dle průzkumu trhu na částku necelých 200 tis. Kč včetně DPH. Stejně tak je zvažováno ještě provedení  oprav zpevněných ploch u nově pořízených WC v Novohradské ulici, byla položka posílena tak, aby byla dostatečná pro obě tyto plánované opravy.

Více informací