Třeboňská pánev je jedním z nejbohatších nalezišť rašeliny a slatiny u nás. Slatina patří mezi tzv. peloidy, což jsou přírodní látky vzniklé geologickými pochody. Slatina má blahodárné účinky na lidské tělo a jejích vlastností se využívá v lázeňství již celou řadu let. Právě na tomto přírodním zdroji je založena zdejší lázeňská tradice. Slatina vede díky své hustotě teplo až sedmkrát pomaleji než voda. Organismus se pak prohřívá šetrně a intenzivně. Před použitím se ze slatiny odstraní hrubé příměsi, rozdrtí se na malé částečky, přidá se voda a nakonec se ohřeje na teplotu 37 – 39 stupňů Celsia. Připravená hmota se používá pro přípravu slatinné koupele nebo slatinného zábalu, což působí příznivě především při léčbě nemocí pohybového aparátu. Léčebné účinky pobytu v lázních umocňuje kvalita okolního přírodního prostředí Třeboňska.Tradice lázeňství sahá původně až do středověku. Už v 15. století byly ve městě lázně očistné s lazebníkema felčarem v jedné osobě. Se slatinou ovšem tehdy neměly nic společného.

První novější lázně v Třeboni byly zbudovány rybníkářem Václavem Horákem. Neměly sice velký význam, ale byly vzorem pro vznik skutečných prvních třeboňských lázní. Novodobá tradice využívající vlastností  přírodního zdroje – slatiny - je spojena především s učitelem, měšťanem i hybatelem společenského života Václavem Huckem. Ten v  květnu 1883 otevřel u Zlaté stoky nové lázně. Na myšlenku ho údajně přivedla jeho dcera Berta, kterou inspiroval pobyt v západočeských lázeňských městech.  Její jméno nese starší ze dvou třeboňských lázeňských domů dodnes – Bertiny lázně. Po Huckových se stala koncem roku 1909 majitelkou lázní jejich neteř  Rosalie Vlčková. V roce 1939 je  prodala městu Třeboň. První městské třeboňské lázně byly s velkou slávou otevřeny 30. června 1940. Bylo v nich 46 lůžek, lékařská péče byla poskytována na odborné úrovni. Od roku 1941 sloužila budova lázní jako ubytovna pro evakuované německé děti. Koncem druhé světové války byl v objektu lázní zřízen lazaret pro maďarské vojáky a po osvobození v roce 1945 sloužilo zařízení jako lazaret sovětské armády. Lázeňský provoz byl opětovně zahájen v roce 1946. Správu lázní vykonávaly Čs. státní lázně a zřídla v Praze. K 1.1. 1957 byla vytvořena lázeňská organizace Československé státní lázně Třeboň, kterou vytvořily Čsl. státní lázně Třeboň , Čsl. státní lázně Bechyně a Čsl. státní lázně Vráž u Písku. V roce 1960 obdrželo město Třeboň lázeňský statut.

Významným okamžikem rozvoje byla výstavba lázeňského sanatoria Aurora, které bylo uvedeno do provozu 7.11. 1975.
Bertiny lázně se po roce 1989 vrátily do majetku města. Došlo k rozsáhlé rekonstrukci,  rozšíření ubytovací kapacity a léčebného zázemí těchto lázní. Lázeňské sanatorium Aurora po roce 1989 zůstalo státním zařízením s názvem Státní léčebné lázně, s. p.  O devět let později  přešlo do majetku města pod značkou Lázně Aurora, s. r. o. Podobně jako u lázní Berta, došlo i zde k velkým investičním akcím. Jednou z největších investic bylo vybudování wellness centra a zásadní modernizace bazénu ukončená v roce 2006. Na přelomu roku 2011/12 pak došlo k nejrozsáhlejší rekonstrukci ubytovacích kapacit. Přestaveno bylo celkem 276 pokojů. Lůžková kapacita se zvýšila na 564 lůžek. Pokoje v budově A jsou dnes na úrovni čtyřhvězdičkového hotelu, budova B nabízí tříhvězdičkové ubytování. Novou architektonickou dominantou lázní je monolitické železobetonové požární schodiště s prosklenou šachtou vyhlídkového výtahu, který jede až do výšky 24,85 m. Z vyhlídkového výtahu, stejně jako ze tří nejvyšších teras je nádherný výhled na okolní parky a rybník Svět. Od 1.ledna 2017 jsou lázně na základě fúze jednou společností - Slatinné lázně Treboň s.r.o. - která zahrnuje dva lázeňské domy: Bertiny lázně a Lázně Aurora. 

 

Další podrobnosti najdete na www.laznetrebon.cz.

                                                                                                                          

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Třeboň daruje finance Nadaci Jihočeské cyklostezky

Rada města schválila návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč pro Nadaci Jihočeské cyklostezky. Město Třeboň je jedním ze zakladatelů a dlouholetým partnerem této nadace. Cílem nadace je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji a mezi její hlavní činnosti patří správa a údržba stávajících cyklostezek, jejich prodlužování a podpora vzniku nových úseků, údržba a obnova značení, instalace mobiliáře na cyklostezky, vydávání cyklomap atd. Finanční dar bude použit na výše uvedené činnosti nadace.

Více informací

Cena pro Třeboň a s ní spojený dar pro hospic

Město Třeboň získalo v soutěži PRESTA – prestižní stavba Jižních Čech ocenění INSPIRA hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby, které bylo uděleno stavbě „Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ – vekovní wellness. Za získání tohoto ocenění přísluší městu Třeboň odměna ve výši 20 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poukázány na účet města Českým svazem stavebních inženýrů, který soutěž zaštiťuje. Vedení města Třeboně navrhlo darovat celou částku společnosti Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. na podporu celoroční činnosti společnosti. Krom standardně poskytovaných dotací města pro hospic je toto další snaha o posílení financí do oblasti sociálních služeb. Rada města schválila převod finanční částky hospici a zároveň uzavření darovací smlouvy.

Město Třeboň nezískalo  v soutěžní přehlídce PRESTA Jižní Čechy pouze ocenění INSPIRA. Tato soutěž podporuje rozvoj stavebnictví v jihočeském kraji, zdravou rivalitu, soutěživost, a ukazuje kvalitní a hospodárně navržené stavby, dobrá architektonická, technická a technologická řešení stavebního díla. Soutěž probíha tradičně každé dva roky. Letošní XII. ročník soutěže prezentoval stavby dokončené v jižních Čechách v letech 2020-2022.

Čtyřicet přihlášených staveb, které byly rozděleny do několika soutežních kategorií. Stavby hodnotila porota složená z dvanácti zástupců vyhlašovatelů soutěže. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly titul "PRESTA - prestižní stavba jižních Čech" za roky 2020-2022. Město si odnáší Prestu za projekt Rozšíření saunového provozu a wellness služeb – Saunový svět. Dalším oceněným z Třeboně byla Zámecká lékárna, které porota takto vyslovila svůj obdiv.

Více informací

Plánovaná oprava chodníků v Třeboni

Rada města Třeboně schválila rozpočtové patření, kterým se posílila o částku 400 tis. Kč položka rozpočtu města určená na opravy chodníků. Na základě připomínek občanů na stav chodníku v ulici Třebízského před autobusovou zastávkou Třeboň – Lázně Aurora vzešel požadavek na jeho opravu. Jelikož na stávající úsek z litého asfaltu v délce cca 45 m navazují z obou stran dlážděné chodníky, nabízí se provedení povrchu i tohoto úseku ze zámkové dlažby. Cena za tuto opravu byla stanovena dle průzkumu trhu na částku necelých 200 tis. Kč včetně DPH. Stejně tak je zvažováno ještě provedení  oprav zpevněných ploch u nově pořízených WC v Novohradské ulici, byla položka posílena tak, aby byla dostatečná pro obě tyto plánované opravy.

Více informací