Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Městský úřad Třeboň v souvislosti s protiepidemickými opatřeními omezuje svůj provozCOVID-19: aktuální informace

Aktuální opatření a detailní informace související s covidem v běžném životě naleznete na

OČKOVÁNÍ NA COVID-19 Pomoc seniorům s vyplněním registračního formuláře, výběrem očkovacího centra a objednáním termínu na očkování proti covidu-19.

Více informací naleznete na ↓

Aktuality

Prodloužení nájmu pro Dům přírody Třeboňska

Radní města Třeboně schválili na svém prvním lednovém jednání prodloužení nájmu pro Dům přírody Třeboňska, který sídlí v zámeckém areálu spadajícím do majetku Národního památkového ústavu. Expozice Domu přírody Třeboňska tak bude v prostorách Třeboňského zámku sídlit další tři roky. Pro ty, co neznají Dům přírody, můžeme sdělit, že se jedná o zajímavou možnost zastavení v Třeboni. Naleznete zde stálou expozici Krajina a lidé. Umožní vám nahlédnout hlouběji do historie a přírody zdejšího kraje a vyzkoušet zábavně-naučné aktivity pro malé i velké. Naleznete zde informace z oblasti rybářství, lázeňství, přírodopisu a dějepisu, které jsou tematicky spojené s Třeboní v zajímavé formě prezentace pro všechny věkové kategorie.

Třeboň se stará i o lidi bez domova

Většina měst řeší otázku bezdomovců a město Třeboň není výjimkou. Dlouhodobě řešíme dvě osoby bez domova tím, že každému pronajímáme bezúplatně přístřešek. První osoba má takto bydlení zajištěno v maringotce, která je v majetku města a druhá osoba bez domova může využívat obytnou buňku rovněž z městského majetku. „Eliminujeme tímto ohrožení zdraví bezdomovců a pomáháme jim řešit těžkou životní situaci. Radní města svým rozhodnutím umožní použít zmíněná přístřeší po dobu jednoho roku.“ doplnila informaci místostarostka města Jana Grammetbauerová.

Třeboň žádá kraj o dotace na obnovu památek

Radní města Třeboně na svém prvním lednovém jednání schválili podání žádostí o dotace Jihočeského kraje zaměřené na obnovu kulturního dědictví. Předmětem žádostí bude restaurování opony v divadle J. K. Tyla a kovový kříž na hřbitově v Třeboni.

 Historická opona divadla J. K. Tyla je vlivem špatného stavu plátna spouštěna pouze minimálně. Stav malované opony byl posouzen odborníky z Národního památkového ústavu a odbornou restaurátorkou. Obě expertní posouzení se shodují na nutnosti provedení udržovacího restaurátorského zásahu pro zachování opony a obnovení její funkčnosti. Opona byla vytvořena v roce 1871 malířem Františkem Skálou z Písku.

„Restaurování bylo rozděleno do dvou etap. Loni jsme úspěšně žádali o první etapu oprav, kdy se provedla oprava konstrukčního poškození na rubové straně opony a navíjecí válec. Letos bychom rádi obnovili malovanou lícovou stranu.“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová. Pokračování oprav opony je dle odborného odhadu odhadnuto na částku 345 tis. Kč z toho se město bude na částce podílet cca 138 tis. Kč a zbytek by pokryla dotace, pokud ji od kraje město získá.

Dalším předmětem, který se město pokusí v tomto roce zrekonstruovat, je kovový kříž na hřbitově v Třeboni. Jde o umělecké dílo nacházející se v centrální části areálu hřbitova sv. Alžběty proti vstupu do kaple. Celková výška kříže s kovovou plastikou Ježíše Krista včetně podstavce a soklu činí 5 metrů. Obnova bude spočívat v práškovém otryskání celé památky, provedení ochranného zinkového nástřiku kovových částí a konzervačních nátěrech a zlacení. Oprava se bude týkat i kamenného soklu. Předpokládané celkové výdaje na restaurování kříže jsou ve výši 260 tis. Kč, z toho by dotace pokryla 100 tis. Kč a město by dofinancovalo 160 tis. Kč.

Časopis POVZBUZENÍ

Elektronický časopis Povzbuzení, v němž nejen senioři, ale i jejich opatrovníci a ošetřující, rodinní příslušníci i přátelé najdou nejen slova naděje a útěchy, ale také spoustu zajímavostí, tipů, rad, aktivit, receptů. Časopis je pro všechny zdarma, vychází pouze elektronicky a má pomoci v těchto pro všechny nelehkých dnech

Přiložený soubor: Povzbuzeni-2021-02.pdf

Výběrové řízení - referent(ka) stavebního řádu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky stavebního řádu. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobné informace zde.

Časopis POVZBUZENÍ

Elektronický časopis Povzbuzení, v němž nejen senioři, ale i jejich opatrovníci a ošetřující, rodinní příslušníci i přátelé najdou nejen slova naděje a útěchy, ale také spoustu zajímavostí, tipů, rad, aktivit, receptů. Časopis je pro všechny zdarma, vychází pouze elektronicky a má pomoci v těchto pro všechny nelehkých dnech. 

Přiložený soubor: Povzbuzeni-2021-1.pdf

Město Třeboň podalo žádost o dotaci na úpravy ulice Sídliště

Rada města Třeboně projednala a schválila podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obcí s 3 000 až 10 000 obyvateli určených na obnovu místních komunikací. Žádat budeme o dotaci na projekt „Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště Třeboň“.

Celkové výdaje dle kontrolního rozpočtu projektanta činí 11,6 mil. Kč bez DPH, tj. 14 mil. Kč vč. DPH.

Na projekt je zpracovaná projektová dokumentace a na akci jsou vydána všechna potřebná územní rozhodnutí a stavební povolení. Z hlediska dotace je uznatelným nákladem pouze obnova stávající místní komunikace tedy zpevněné plochy v ulici Sídliště a část zpevněné plochy garáží a to v rozsahu obnovy stávající místní komunikace.

Celkové výdaje dle kontrolního rozpočtu projektanta jsou stanoveny na 14 mil. Kč vč. DPH.

Dotace je poskytována do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce – tedy přibližně 4,2 mil. Kč vč. DPH. 

Vlastní podíl města (podíl na uznatelných nákladech + neuznatelné náklady): 9,8 mil. Kč vč. DPH.

Je třeba podotknout, že skutečné náklady budou známé po realizaci zadávacího řízení a výběru dodavatele. Výsledky přidělení dotací budou známy v dubnu 2021.

Prodloužení výpůjček exponátů pro Třeboň

Poslední prosincové jednání rady města se krom jiného zaobíralo prodloužením výpůjčky exponátů z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Uzavřením smlouvy o výpůjčce a podvýpůjčce tak město Třeboň prodloužilo vypůjčení vybraných exponátů, které pak postupuje smluvně Muzeu v Třeboni, které je provozováno Spolkem přátel Třeboně. Jedná se o 14 exponátů, které jsou součástí expozice historie města. Doba výpůjčky byla prodloužena do konce roku 2022. Návštěvníci muzea se tak budou moc podívat například na kopii náhrobku Petra Voka z Rožmberka, plánek bývalého popraviště v Třeboni či portréty ženy a muže z rodiny Břeských žijících v Opatovickém mlýnu.

Tato výpůjčka nebyla jediná. Dalším bodem jednání bylo schválení uzavření smlouvy na vypůjčení 16 kusů rybářských předmětů z majetku Národního památkového ústavu, které jsou součástí expozice v Domě přírody Třeboňska. Do konce roku 2023 tak návštěvníci této expozice uvidí a zjistí, na co a jak se používaly dobové kesery, brakovačky na třídění ryb, ouvršky neboli proutěné koše, putny na nošení ryb, harpuny, korce, přívlače či vohnoutky. Rovněž se bude možné pokochat historickým Právem rybářským s erby rodu Schwarzenbergů a Rožmberků.

 

 

Ročenka 2019

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starosta:

+PaedDr. Jan Váňa
tel.: 384 342 115
starosta@mesto-trebon.cz

Místostarostka:

+Ing. Jana Grammetbauerová
tel.: 384 342 113
jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Mgr. Petr Werner
tel.: 384 342 114
petr.werner@mesto-trebon.cz

Tajemnice:

+Ing. Petra Jánská
tel.: 384 342 120
petra.janska@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka:

4cbbvj4

Elektronická podání:

e-podatelna

Běžná korespondence:

posta@mesto-trebon.cz

www.mesto-trebon.cz

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

Partnerství