Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Nový vyvolávací a rezervační systém

Městský úřad Třeboň si pro své občany a klienty připravil novinku, která usnadní a zpřehlední poskytované služby všem návštěvníkům, kteří si přijdou na úřad vyřídit potřebné záležitosti. Nově bude k dispozici vyvolávací a rezervační systém. Smyslem této služby je nabídka většího komfortu při vyřizování záležitostí občanů na městském úřadu. Využijí jej pro vyřízení záležitostí v agendách občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a v dohledné době i registr vozidel.

Systém umožní jak přímé obsloužení příchozího občana, tak rezervaci termínu přes internet. Rezervace přes internet budou spuštěny později, předpokládáme, že v měsíci dubnu 2020. Bližší informace uveřejníme na webových stránkách města.

Občané, kteří si přijdou vyřídit záležitosti na městský úřad, použijí vyvolávací systém. Tiskárny s dotykovou obrazovkou pro výdej pořadových lístků jsou umístěny v zádveří hlavního vchodu a na chodbě u Odboru dopravy, kde je další vchod do budovy. Po zvolení požadované agendy na displeji tiskárny se vytiskne lístek, se kterým se občan dostaví před uvedené číslo přepážky a počká, až bude vyzván.

U příslušných kanceláří a přepážek jsou instalovány displeje, na kterých se zobrazuje právě vyvolané pořadové číslo.

(Rezervace přes internet spuštěny ve zkušebním provozu).

Třeboň kvůli nezájmu zruší autobusovou linku

Od 02.12. 2019 fungovala nová linka č. 19 místní autobusové dopravy, která vznikla na přání obyvatel. Její provoz byl až doposud monitorován a průběžně vyhodnocován. Oproti předpokladům a požadavkům občanů tento spoj nebyl využíván. Tudíž nemá smysl jej dále provozovat. Radní města tak odsouhlasili zrušení nové linky, které se uskuteční od prvního března.

 

Dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň

Na posledním jednání rady města byla schválena částka ve výši 250 tis. Kč, která v případě schválení zastupitelstvem bude přidělena LSPP Třeboň z rozpočtu města. „Jedná se o příspěvek, kde výše dotace se odvíjí od počtu obyvatel v Třeboni. Na každého obyvatele připadá 12 Kč, takže LSPP tak získá necelých 98 tis Kč. Tyto prostředky jsou určené na dofinancování mzdových nákladů zaměstnanců lékařské pohotovosti. Zbytek dotace pro LSPP tedy 152 tis Kč je určeno na pokrytí výdajů spojených s nájmem a službami ordinace,“ doplnil zprávu starosta města Jan Váňa.

Dotace na péči o seniory

Radní města Třeboně na svém posledním jednání schválili poskytnutí dotace pro Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, které provozuje Domov seniorů v Třeboni. Dotace musí být ještě schválena na březnovém zastupitelstvu. Pokud ji zastupitelé podpoří, pak se částka ve výši 215 tis. Kč uvolní na pokrytí služeb péče o seniory. V současné době je v domově 43 obyvatel z Třeboně.

„Tato služba je hojně využívaná, má pozitivní hodnocení a péče o seniory je naší prioritou. Budeme při jednání zastupitelstva apelovat na to, aby byla dotace podpořena,“ dodala k materiálu místostarostka Jana Grammetbauerová.

V Břilicích se v květnu chystá pouť

Milovníci pouťových radovánek se mohou těšit na květnovou pouť, která míří do Břilic. Radní města Třeboně schválili společnou žádost provozovatelů atrakcí a doprovodných služeb, kteří jsou již tradičními realizátory, a lze tedy očekávat adekvátní kvalitu zábavy. K žádosti se kladně vyjádřil i osadní výbor této místní části. Pouť se uskuteční v období 07. – 10.05. s tím, že umístění atrakcí započne již v pondělí 04.05.2020.

Oprava dřevěného mostu přes Starou řeku

Lesy České republiky s.p. plánují v době od 30.03. do 08.05.2020 opravu mostku přes Starou řeku (na červené turistické trase - viz. přiložená mapka). Při opravě budou vyměněny dřevěné trámy a zábradlí. Během opravy bude most neprůjezdný.

Mapa

Přiložený soubor: mapy-mostek-LCR.png

Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v termínu od 1. února do 24. května 2020 (prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů) každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR. Šetření se uskuteční na území celé ČR. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.

Nové hřiště a sportoviště na Kopečku v Třeboni

Radní města Třeboně na svém posledním jednání schválili podání žádosti o příspěvek Nadace ČEZ Oranžové hřiště 2020. „Naše plány jsou takové, že bychom chtěli v lokalitě Kopeček ve Vodárenské ulici na pozemcích města vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště s travnatým povrchem pro míčové hry, obnovit asfaltové hřiště na košíkovou, postavit dětské hřiště s herními prvky a vše osadit patřičným mobiliářem. Předpokládané náklady jsou ve výši 3 mil. Kč.“ osvětlil plány starosta města Jan Váňa.

„V současné době se na tomto místě nacházejí dva zanedbané antukové kurty, které jsou ohrazené plotem a neudržovaná asfaltová plocha pro basketbal a volejbal, vše je ve špatném stavu a zcela nefunkční. Z jednoho kurtu bychom udělali hřiště s umělým povrchem pro hraní míčových her ve smyslu tenisu, volejbalu, basketbalu, nohejbalu, badmintonu, florbalu či házené. Z druhého kurtu vznikne hřiště s travnatým porostem pro malý fotbal. Stávající asfalt opravíme a instalujeme nové koše. Přibyde šplhací sestava se skluzavkou a houpačka. V plánu je i instalace laviček a odpadkových košů spolu se stojany na kola tak, aby zde vzniklo krásné centrum pro aktivní odpočinek a útočiště pro rodiče s dětmi,“ doplnila plány města místostarostka Jana Grammetbauerová.

INFORMACE O KORONAVIRU COVID-19

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.

Vedení města Třeboně se sešlo s odbornými pracovníky za účelem projednání situace spojené s výskytem koronaviru COVID-19.

Jsme si vědomi, že spousta spoluobčanů v období jarních prázdnin vycestovala do zahraničí. Žádáme proto spoluobčany, vracející se z rizikových oblastí (Čína, severní Itálie – Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, Jižní Korea, Írán, Japonsko), aby v rámci prevence kontaktovali Krajskou hygienickou stanici a postupovali v souladu s jejich doporučeními. V případě nařízené domácí karantény dále žádáme o její důsledné dodržování!

Postup při návratu z rizikové oblasti a kontakty jsou uvedeny v přiloženém PDF dokumentu.

Další informace naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice Jčk a Státního zdravotních ústavu.

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starosta:

+PaedDr. Jan Váňa
tel.: 384 342 115
jan.vana@mesto-trebon.cz

Místostarostka:

+Ing. Jana Grammetbauerová
tel.: 384 342 113
jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Mgr. Petr Werner
tel.: 384 342 114
petr.werner@mesto-trebon.cz

Tajemnice:

+Ing. Petra Jánská
tel.: 384 342 120
petra.janska@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00-17:00
Út, Čt: 8:00-14:00
Pá: 8:00-12:00 *

* z důvodu konání svatebních obřadů jsou na oddělení matriky úřední hodiny v pátek 8:00 - 10:00 hod.

Datová schránka: 4cbbvj4
Elektronická podání:
e-podatelna
Běžná korespondence:
posta@mesto-trebon.cz

www.mesto-trebon.cz

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

Partnerství