Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investic II.

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "referent(ka) odboru rozvoje a investic". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný od července 2022. Podrobné informace zde.

Město Třeboň zveřejní pronájem městského bytu ve Vrchlického ulici

Rada města odsouhlasila zveřejnění nájmu městského bytu v domě ve Vrchlického ulici č.p. 935/II. Byt má číslo 935/09 a jedná se o kategorii 1+1 s výměrou 37,6 m2. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky je stanovena na 180,- Kč/m2/měsíc.

V roce 2015 zde byla provedena rekonstrukce v podobě demontáže bytového jádra a kuchyňské linky, výměny PVC a lišt, výměna balkonových dveří s oknem a vyzdívka nového jádra, montáž obkladů, dlažeb a podlah spolu s novou kuchyňskou linkou.

Uchazečem o tento byt může být každý občan s bydlištěm v Třeboni a místních částech nebo se stálým pracovním místem v této lokalitě po dobu minimálně 6 měsíců. Záměr nájmu bytu bude zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce.

„Byt bude pronajat tomu zájemci, který předloží nejvyšší nabídku. Nabídky budou posouzeny v rámci komise, která byla jmenována radou města,“ doplnila zprávu místostarostka Jana Grammetbauerová.

Stavební úpravy prostoru mezi vozovkou a chodníkem v ulici Svobody v Třeboni

Město Třeboň zadalo realizaci stavebních úprav v ulici Svobody, v úseku od lékárny Dr. Max po křižovatku s ulicí Táboritskou (k domu čp. 285). Předmětem stavebních úprav je pruh mezi vozovkou a chodníkem v uvedeném úseku. Podél chodníku bude zřízen travnatý pruh s výsadbou solitérních keřů. Tento vegetačního pruh bude mít šířku 1,5 metru. Vedle něj bude pruh šířky 2,0 metry pro podélné parkování vozidel. Povrch parkovacího pruhu bude z betonové dlažby se širokou spárou pro umožnění vsakování dešťových vod. Parkovací pruh bude od vegetačního pruhu oddělen zvýšeným obrubníkem. V místě vjezdů bude betonová dlažba.

Provádění stavebních prací bude v termínu od 16. května do 20. června 2022.

Zhotovitelem díla je stavební firma K – BUILDING CB, a. s., České Budějovice.

 

Sdělení E.ON Distribuce - přerušení dodávek a stavební úpravy v Třeboni

Vážení občané Třeboně,

rádi bychom Vám dali vědět, že ve vaší obci plánujeme vylepšit naši distribuční síť, což bude vyžadovat stavební úpravy. 

Protože bezpečnost, vysoká kvalita a spolehlivost jsou pro nás na prvním místě, investujeme každý rok do obnovy našeho zařízení. Přitom myslíme na to, aby všechno, co děláme, probíhalo co nejšetrněji k životnímu prostředí.

Jaká vylepšení plánujeme?

Kde přesně:                 Třeboň

Kdy to bude:               květen – srpen 2022

Co chystáme:              přeložka NN……..

Podrobnosti:               jedná se o přeložku rozvodné sítě nízkého napětí v lokalitě kolem ulice Tyršova   v Třeboni. V rámci uvedené akce budou rekonstruovány i stávající domovní přípojky k jednotlivým odběrným místům včetně opětovného napojení.

Proč to děláme?

Jak už jsme zmínili na začátku, neustále pracujeme na tom, aby dodávka elektřiny k Vám byla čím dál kvalitnější a spolehlivější. A právě s tím nám tato stavba pomůže. Navíc prodlouží životnost energetického zařízení, na kterém budeme pracovat a umožní nám připojit další odběrná místa  zákazníků.

Dojde k přerušení dodávky elektřiny?

Ano, k přerušení dodávky na nezbytně nutnou dobu dojít může. O plánovaném přerušení Vás ale budeme informovat způsobem, jak je to u vás v místě obvyklé.

Pokud máte zájem, můžeme Vás také o každém plánovaném přerušení dodávky neboli odstávce individuálně informovat. V tom případě zavolejte naši bezplatnou linku 800 22 55 77. Máme pro Vás ale i další možnosti, kterými jsou sms, e-mail nebo zpráva do datové schránky.

Jednoduše se registrujte do portálu Distribuce24 a vyberte si ty možnosti, které Vám nejlépe vyhovují. Stačí Vám k tomu několik základních údajů, které najdete na faktuře.

www.portal.distribuce24.cz

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

S pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

 

Zvýšení ubytovacích kapacit lázní Aurora

Valná hromada Slatinných lázní Třeboň (SLT) schválila v březnu tohoto roku zadávací dokumentaci a opakované zadávací řízení na stavební práce spojené s akcí Zvýšení ubytovací kapacity – lázeňský dům Aurora.

„První zadávací řízení bylo valnou hromadou schválené na začátku února tohoto roku a následně zveřejněné. Předpokládaná hodnota díla byla ve výši 135 mil. Kč. Na tuto výzvu nebyla podána žádná nabídka. Valná hromada schválila doporučení opakovat zadávací řízení se zvýšenou hodnotou díla, kdy zvýšení reflektovalo aktuální vývoj cen stavebních prací a započítalo inflaci na úrovni 7%. Nová hodnota díla byla tedy nastavena na 144,5 mil. Kč“ doplnil informaci starosta města PaedDr. Jan Váňa.

V opakovaném řízení obdržel zadavatel dvě nabídky, které byly předloženy hodnotící komisi k posouzení a navržení ekonomicky výhodnější nabídky. Nyní rada města vykonávající působnost valné hromady společnosti SLT vzala na vědomí kompletní informace o opakovaném řízení a jeho výsledku.  

Třeboň má nový tržní řád

Na posledním jednání rady města byl schválen nový Tržní řád města Třeboně. Nejedná se o zcela nový dokument, nýbrž úpravu stávajícího tržního řádu, který byl již značně nepřehledný, a to díky velkému množství dodatků, kterými se aktualizoval. Od svého schválení v roce 2017 byl již 19krát změněn těmito dodatky. Vždy se jednalo pouze o změnu přílohy č. 1, tedy změnu seznamu tržních míst a restauračních předzahrádek. Dalším důvodem pro aktualizaci byl nový zákon ukládající povinnost zveřejnění on-line do Sbírky právních předpisů.

Obecně je smyslem tržního řádu vymezení místa pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu.

Podstatnou změnou oproti původnímu nařízení je skutečnost, že nový tržní řád bude v celém územním obvodu města Třeboně závazný pouze pro veřejná prostranství. Tím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Dále došlo k úpravě textu čl. 8 nařízení, který byl rozšířen o některé druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se tržní řád nevztahuje (např. vánoční prodej ryb a stromků) a také došlo k úpravě textu nařízení v souladu s aktuálním zněním § 18 živnostenského zákona. Nový tržní řád bude zveřejněn v informačním systému Sbírky právních předpisů územně samosprávných celků.

Finanční dary od města Třeboně

Krom jiných materiálů projednali radní na svém posledním jednání rovněž poskytnutí dvou finančních darů. Prvním darem je částka ve výši 5 tis. Kč. pro ZŠ Sokolská za účelem uspořádání prázdninových příměstských hrátek pro žáky školy s názvem Letní hrátky 2022. Druhý dar v hodnotě 10 tis. Kč poputuje nadaci Na kole dětem do jejího nadačního fondu Josefa Zimovčáky. Tato organizace v Třeboni uspořádá 18.06.2022 veřejnou charitativní cyklojízdu Na kole dětem kolem Světa. Výtěžek bude věnován na léčbu onkologicky nemocných dětí.

Pronájem dvou městských bytů v Třeboni na Masarykově náměstí

Radní města Třeboně schválili zveřejnění nájmu dvou městských bytů, které se nachází na Masarykově náměstí.

První byt v budově č.p. 86/I má číslo 1 a jedná se o kategorii 2+1 s výměrou 102,7 m2. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky je stanovena na 120,- Kč/m2/měsíc. Byt je situován v druhém nadzemním podlaží s výhledem na náměstí. Je vybaven kuchyňskou linkou se sporákem a digestoří, bojlerem a krbovými kamny.

Druhý byt v budově č.p. 87/I má číslo 3 a jedná se o kategorii 3+1  s výměrou 88,87 m2. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky je stanovena na 120,- Kč/m2/měsíc. Byt je situován ve třetím nadzemním podlaží ve vnitřní části domu. Je vybaven kuchyňskou linkou se sporákem, bojlerem, krbovými kamny a elektrickými přímotopy. V roce 2019 zde byla provedena celková rekonstrukce ve výši 300 tis. Kč, kdy se opravily dřevěné podlahy, vyměnila se kuchyňská linka, dveře, krbová kamna, elektroinstalace, malba a obklady spolu s vybavením koupelny a WC.

Uchazeči o byty mohou být pouze občané s bydlištěm v Třeboni a místních částech a to po dobu minimálně 12 měsíců, nebo se stálým pracovním místem v této lokalitě po dobu minimálně 6 měsíců. Více informací a celé znění zveřejněného záměru je k dohledání na úřední desce. 

 

Ročenka 2020

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starosta:

+PaedDr. Jan Váňa
tel.: 384 342 115
starosta@mesto-trebon.cz

Místostarostka:

+Ing. Jana Grammetbauerová
tel.: 384 342 113
jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Mgr. Petr Werner
tel.: 384 342 114
petr.werner@mesto-trebon.cz

Tajemnice:

+Ing. Petra Jánská
tel.: 384 342 120
petra.janska@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka:

4cbbvj4

Elektronická podání:

e-podatelna

Běžná korespondence:

posta@mesto-trebon.cz

www.mesto-trebon.cz

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

Partnerství