Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Ve dnech 02.11., 04.11. a 09.11. bude UZAVŘENA MATRIKA Městského úřadu Třeboň.

Aktuality

Pozvánka na Den otevřených dveří Třeboňského vodního světa

Město Třeboň a Slatinné lázně Třeboň si Vás dovolují pozvat na Den otevřených dveří Třeboňského vodního světa, který se uskuteční v sobotu 6. listopadu od 10 do 14 hodin. V rámci akce si budete moci prohlédnout nově vybudované venkovní wellness centrum Lázní Aurora a nahlédnout do prostor, které za běžného chodu nebude možné navštívit. Pro návštěvníky bude také připraveno malé pohoštění.

Pozvánku naleznete níže v příloze.  

Přiložený soubor: 105x210-pozvanka-TVS-DOD-mail.pdf

Pozvánka

Město Třeboň všechny srdečně zve 28. října 2021 k Pomníku obětem zla v Sokolské ulici.

[Více]

Oznámení společnosti Městská Vodohospodářská

Společnost Městská Vodohospodářská, s. r. o.,  oznamuje, že dnes 19.10.2021 bude provedena oprava na hlavním přívodním řadu DN 300. Z tohoto důvodu může dojít ke snížení tlaku vody, či mírnému zakalení. Následovat bude odkalování vysokého pásma – Třeboň II, Břilice, sídliště Gigant, které zřejmě potrvá až do konce listopadu.

Při přetrvávajících problémech s kvalitou a dodávkou vody kontaktujte telefonicky, nebo e-mailem zaměstnance společnosti.

Česko-rakouská komunální konference o spolupráci bez hranic

V pondělí 11. října se v rakouském Gmündu konala konference k přeshraniční spolupráci obcí pod názvem Fórum Šumava – Dyje. Konferenci, která vzešla z iniciativy Velvyslanectví České republiky ve Vídni, pořádala WALDVIERTEL AKADEMIE společně se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje.

Toto přeshraniční fórum si klade za cíl aktérům na komunální úrovni usnadnit spolupráci s protějšky na druhé straně hranice. Za město Třeboň se akce zúčastnili místostarosta Mgr. Petr Werner a referentka zahraničních vztahů Mgr. Hana Burešová.

[Více]

Hřiště pro beachové sporty v Třeboni

Rozhodnutím rady města Třeboně se schválil výběr dodavatele na realizace projektu modernizace areálu u sportovní haly, v rámci které se vybuduje plocha pro plážové sporty, konkrétně beach volejbal a beach házenou. Nejvhodnější nabídkou byla v rámci veřejné zakázky vyhodnocena nabídka ve výši 6,27 mil. Kč včetně DPH.

Třeboň získá dotaci na čistírnu odpadních vod a kanalizaci v Branné

Již dříve jsme informovali o velkém projektu města Třeboně v podobě plánované výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v místní části Branná. Tato akce je významným počinem města. Rozpočet činí téměř 95 mil. Kč bez DPH (114 mil. Kč vč. DPH). Na akci má město vydané Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v rámci Národního programu Životního prostředí. Na říjnovém jednání rady města byla schválena smlouva na poskytnutí dotace ze SFŽP ve výši 40,8 mil. Kč. Schválení smlouvy poputuje ještě do říjnového zastupitelstva města.

Dotace pro tělovýchovu, sport, trenérskou činnost a volnočasové aktivity v Třeboni

Radní města Třeboně schválili na svém posledním jednání poskytnutí dotace TJ Jiskra ve výši 12 tis. Kč na akci Třeboňský desetiboj a 12 tis. Kč na akci Dětský den pro házenkáře. Dalším úspěšným žadatelem o dotaci byl zájmový spolek pořádající Zimní halovou ligu 2021-2022, který obdrží od města 20 tis. Kč.

Tyto dotace se udělovaly v rámci druhé výzvy v tomto roce.

Na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů pracujících s dětmi a mládeží se rovněž v druhé výzvě nezapomnělo. Asociace TOM ČR Zálesáci obdrží 44 tis. Kč. Zájmový spolek Junák - Český skaut pro své třeboňské středisko Rožmberská růže získá 62 tis. Kč a TJ Jiskra Třeboň 344 tis. Kč. Částky nad 50 tis. za jednu žádost musí být projednány zastupitelstvem města.

Zájmové činnosti se v druhé výzvě rovněž podpořily. Dotaci na činnost ve výši 10 tis. Kč získá Český zahrádkářský svaz Třeboň. Dům dětí a mládeže obdrží na zajištění mikulášské besídky 7 tis. Kč a stejnou částku získá i Klub Mája na realizaci burzy dětského ošacení a sportovních potřeb.

Dotace pro kulturu v Třeboni

Do druhé výzvy pro podání žádostí v tomto roce zaměřených na oblast kultury a cestovního ruchu se přihlásili čtyři žadatelé. Radní schválili poskytnutí dotace pro Spolek Třeboňská nokturna ve výši 100 tis. Kč na Zimní abonentní koncerty ABOKO. Tyto koncerty se uskuteční dle plánu od října letošního roku.  Akce Třeboňský divadelní festival získá dotaci 50 tis. Kč a Třeboňská letní setkávání částku 40 tis. Kč. V případě prvních dvou uvedených žadatelů je nutné dotaci předložit zastupitelstvu města, jelikož částka převyšuje 50 tis. Kč.

 

 

Ročenka 2020

COVID-19: aktuální informace

REZERVAČNÍ SYSTÉM

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

Upozorňujeme, že preventivní antigenní testování, které je testováno zde na LSPP Třeboň, není primárně určeno pro symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění covid-19), nebo pro osoby v karanténě (tj. osoby, které byly v kontaktu s covid-19 pozitivním). Nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře (nebo hygienickou stanici), který indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví žádanku na PCR test, který má být proveden 5. – 7. den od kontaktu s pozitivním na covid-19.

Antigenní test není totožné vyšetření jako PCR test

Aktuální opatření a detailní informace související s covidem v běžném životě naleznete na

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starosta:

+PaedDr. Jan Váňa
tel.: 384 342 115
starosta@mesto-trebon.cz

Místostarostka:

+Ing. Jana Grammetbauerová
tel.: 384 342 113
jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Mgr. Petr Werner
tel.: 384 342 114
petr.werner@mesto-trebon.cz

Tajemnice:

+Ing. Petra Jánská
tel.: 384 342 120
petra.janska@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka:

4cbbvj4

Elektronická podání:

e-podatelna

Běžná korespondence:

posta@mesto-trebon.cz

www.mesto-trebon.cz

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

Partnerství