Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

27. 03. 2020

Informace - k přijatému Usnesení Rady města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací – kompletních podkladových materiálů pro přijaté Usnesení Rady města č. 138/2020-34.

Žádost doručena dne 11.03.2020. Žadateli byla odeslána odpověď dne 23.03.2020 prostřednictví doručovatele poštovních služeb - doporučeně. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 23-03-2020.pdf

«Související odkazy

Partnerství