Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

28. 02. 2020

Informace o investičních plánech města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací týkajících investičních plánů města Třeboně pro rok 2020.

Žádost doručena dne 28.02.2020. Žadateli byla odeslána odpověď dne 28.02.2020 prostřednictví datové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 28-02-20.pdf

«Související odkazy

Partnerství