Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

28. 02. 2020

Obchodní společnosti města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací týkajících se obchodních společností Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Městská Vodohospodářská s.r.o. a Technické služby Třeboň, s.r.o.

Žádost doručena dne 17.02.2020. Žadateli byla odeslána odpověď dne 24.02.2020 formou doporučeného dopisu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 24-02-20.pdf

«Související odkazy

Partnerství