Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

15. 07. 2019

Poskytnutí kopií dokumentů správního spisu

Věc: Žádost o informace spočívající v poskytnutí kopií dokumentů spisu vedeném Městským úřadem Třeboň, odborem životního prostředí pod spis. zn. METR_S 92/2018.

Žadatelem byla žádost doručena dne 01.07.2019. Žadateli byla odeslána odpověď dne 15.07.2019 formou doporučeného dopisu. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 2-07-2019.pdf

«Související odkazy

Partnerství