Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Tiskové zprávy

13. 03. 2018

Nová mapa Bezbariérová Třeboň

Třeboň má aktualizovanou bezbariérovou mapu s názvem „Bezbariérová Třeboň“. Mapa vychází pod hlavičkou Zdravého města Třeboň jako 2. vydání bezbariérové mapy z roku 2012 a byla aktualizována na základě nových leteckých snímků a terénních průzkumů.

Terénního průzkumu se kromě osob se sníženou schopností pohybu zúčastnily i slabozraké osoby. Každá tato skupinka byla doprovázena asistenty z řad studentů. Stejně jako původní vydání je mapa dílem zaměstnanců městského úřadu. Znázorněny jsou bezbariérové trasy na území města, označeny všechny veřejné budovy s bezbariérovým přístupem, stejně tak i veřejné budovy, které bezbariérově přístupné nejsou. Zadní strana mapy prošla výrazným přepracováním. Zde jsou kromě podrobného výřezu centra Třeboně zobrazeny i plány městského úřadu, obou lázeňských domů či prostoru kolem historické radnice. Celkové náklady na vytvoření mapy jsou 25.000,- korun.
V současné době je mapa k dostání v Turistickém a informačním centru na Masarykově nám. a v Domě přírody, dostupná bude též pro klienty v Lázních Aurora a Bertiných lázních. Najdete ji také na webových stránkách města v sekci – MĚSTO – ZDRAVÉ MĚSTO A MA21.

Hlavním důvodem pro vytvoření bezbariérové mapy je umožnit bezpečný pohyb osobám se sníženou mobilitou, mapa je ale také vhodná například pro maminky s kočárky. Zjištění v rámci tvorby mapy budou dány k dispozici i celostátním projektům jako je VozejkMap či Wheelmap.org.

 

Zajímavosti mapy:

- v detailu centra jsou čísla popisná vyznačena tak, aby umožňovala natočení mapy na sever
a snazší orientaci v uličkách historického jádra

- kromě aktualizace průchodnosti/průjezdnosti byl upraven i topografický podklad mapy

- v plánku městského úřadu jsou znázorněny jednotlivé kanceláře včetně popisu náplně základních činností úředníků z dané kanceláře.

«Související odkazy

Partnerství