Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality UNESCO a KPZ

03. 09. 2016

Shrnutí

Krajinná památková zóna ani případný zápis na seznam UNESCO neznamená zakonzervování současného stavu. Netvoří skanzen a neznamená konec rozvoje území. Znamená péči o krajinu, o vodní díla v krajině, o díla vytvořená člověkem mající výjimečnou kulturní hodnotu. Znamená zachování toho nejcennějšího v Třeboňské rybniční krajině i pro další generace. Znamená zachování rybníků, tak, aby plnily i úlohu ekonomickou a ochrannou v rámci případných povodní.  

Krajinná památková zóna i zápis na seznam UNESCO je především příležitostí pro celý třeboňský region, pro další obce a města, a podnikatele, kteří v nich působí. Je jen na nich, jak s touto příležitostí dokáží naložit. Prohlášení krajinné památkové zóny se může uskutečnit i bez navazujícího procesu rozšíření předmětu nominace UNESCO.
Na snímku na straně 1 vidíte Nadějskou rybniční soustavu. Patří mezi nejvzácnější části krajiny Třeboňska. Základ soustavy tvoří rybníky Naděje, Skutek, Víra, Láska a Dobrá vůle. Založil ji Jakub Krčín v letech 1577–1579, dokončena byla v poslední čtvrtině 19. století.

«Související odkazy

Partnerství