Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality UNESCO a KPZ

22. 08. 2016

Jak krajinná památková zóna souvisí s UNESCO?

Celé území krajinné památkové zóny by mohlo být právě celkem, který by se mohl ucházet o zápis na světově prestižní Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Třeboňské rybníkářské dědictví bylo na národní indikativní seznam (seznam čekatelů) na zápis do seznamu UNESCO zařazeno v roce 2003.
Tato původní nominace zahrnuje rybníky Rožmberk, Svět, Novou řeku, část Staré řeky, Zlatou stoku a historické centrum Třeboně. Výbor UNESCO tehdy doporučil předmět nominace rozšířit tak, abychom se pochlubili tím, co má skutečně celosvětově jedinečnou a neopakovatelnou hodnotu. A tyto parametry by mohla splnit ve své šíři právě krajinná památková zóna Třeboňská rybniční krajina. Jednotlivé objekty či soubory památek již nemají na zápis do seznamu prakticky žádnou šanci. Zapsat půjde pouze opravdu výjimečné, plošně kompaktní a rozsáhlé statky se smíšeným (památkovým i přírodním) charakterem. Dnes je na světovém seznamu 1 031 položek na území 163 států světa. Jeho rozšíření bude mít své meze. Pokud se nám podaří upravit předmět nominace, ještě to neznamená, že sítem stovek adeptů projdeme. Pokud ovšem výbor žádost jednou odmítne, další možnost ucházet se o zápis již nenastane. Mnohá místa po celém světě usilují o to, aby se stala součástí této nejprestižnější skupiny. Pravdou je, že na Třeboňsku zaznamenáváme i protichůdné aktivity. V tom jsme už nyní světoví - je to jemně řečeno úsměvné, ale přesněji řečeno celkem ostudné…

«Související odkazy

Partnerství