Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality UNESCO a KPZ

11. 07. 2016

Jak rozsáhlé území návrh KPZ Třeboňská rybniční krajina zahrnuje?

Jde o kompaktní území mezi Chlumem u Třeboně a Veselím nad Lužnicí, od Lišova až po Stráž nad Nežárkou. Zahrnuje území 33 obcí a 50 katastrálních území s cca 18% podílem vodních ploch v převažující podobě rybníků (695 nádrží) na ploše téměř 292 km2.
Přirozeným centrem území je Třeboň, hlavní osu tvoří tok Zlaté stoky jako národní kulturní památky. KPZ je vymezena tak, aby zahrnovala území s největší koncentrací rybníků, území člověkem po staletí uměle přetvářené a od konce 19. století stabilizované. Důvodem pro vymezení a pro ochranu dle zákona je nutnost Třeboňskou rybniční krajinu chránit, udržovat a rozvíjet jako ekonomicko-výrobní komplex potravinářského charakteru. Tato lokalita je jedna z nejatraktivnějších nejenom v rámci České republiky, ale má i významnou světovou hodnotu. Mapa navrhované KPZ je zde.

«Související odkazy

Partnerství