Č. dv.: MP - Městská policie - městská policie

Sklenář Stanislav, Bc.
Vrchní strážník
384 721 113

Č. dv.: 108 - Odbor Obecní živnostenský úřad - obecní živnostenský úřad

Brothánková Judita
Referentka - živnostenské podnikání-registrace, správní
384 342 151
Petrů Jana
Referentka - živnostenské podnikání-kontrola
384 342 153

Č. dv.: 109 - Odbor Obecní živnostenský úřad - vedoucí OŽÚ, volby

Matouš Martin, Bc.
Vedoucí Odboru Obecní živnostenský úřad
384 342 154
Němcová Renata
Referentka - živnostenské podnikání, volby
384 342 138

Č. dv.: 235 - Odbor finanční a majetkový - finanční oddělení

Bicková Vladislava
Referentka - majetková správa
384 342 183
Cepáková Eva
Účetní, referentka - rozpočet a financování
384 342 190
Hrnčířová Zuzana
Účetní
384 342 191
Kolmanová Gabriela
Referentka - financování a majetková správa
384 342 186
Stellnerová Ivana, Ing.
Účetní
384 342 179
Šandera Jiří, Ing.
Referent - rozpočet a financování
384 342 189
Wojtěchová Marcela
Účetní
384 342 192

Č. dv.: 236 - Odbor finanční a majetkový - vedoucí OFM

Baštová Alena, Ing.
Vedoucí odboru finančního a majetkového
384 342 185

Č. dv.: 234 - Odbor finanční a majetkový - bytové hospodářství

Bicková Radka
Referentka - majetková správa
384 342 193

Č. dv.: 233 - Odbor finanční a majetkový - majetková správa

Blažková Lenka, Ing.
Referentka - majetková správa
384 342 184
Filípková Jitka
Vedoucí oddělení majetkového
384 342 187

Č. dv.: 104 - Odbor finanční a majetkový - pokladna

Dušková Eva, Dis.
Pokladna, daňová a finanční správa
384 342 180
Kuklová Sylvie, Ing.
Pokladna, daňová a finanční správa
384 342 182

Č. dv.: 248 - Odbor finanční a majetkový - zasedací místnost

Č. dv.: 248 - Odbor právní - zasedací místnost

Pavlíková Lenka
Referentka vymáhání pohledávek
384 342 123

Č. dv.: 231 - Odbor rozvoje a investic - vedoucí ORI

Hajna Pavel, Ing.
Vedoucí odboru
384 342 143

Č. dv.: 230 - Odbor rozvoje a investic - odbor rozvoje a investic

Bleha Karel
Referent - investice, majetková správa
384 342 209
Cába Jan, Ing.
Referent odboru rozvoje a investic
384 342 145
Filípek Radim, Ing.
Referent-investice, majetková správa
384 342 141
Jáchim Milan
Referent - investice, majetková správa
384 342 142
Jelínková Alexandra, Bc.
Referentka - investice, majetek
384 342 140

Č. dv.: 228 - Odbor rozvoje a investic - odbor rozvoje a investic

Tomková Kateřina, Ing.
Referentka odboru rozvoje a investic
384 342 163

Č. dv.: 227 - Odbor rozvoje a investic - zasedací místnost

Č. dv.: 107 - Odbor školství a sociálních věcí - referent školství

Makovičková Kateřina
Referentka školství
384 342 162
Vochosková Jitka
Referentka - školství
384 342 161

Č. dv.: 130 - Odbor školství a sociálních věcí - sociálně-právní ochrana dětí

Prokešová Eva , Bc.
Referentka soc. věcí - sociálně právní ochrana dětí
384 342 106
Vačkářová Hana, Bc.
Referentka soc. věcí - sociálně právní ochrana dětí
384 342 108
Zabranská Kamila, Bc.
Referentka soc. věcí - sociálně právní ochrana dětí
384 342 101

Č. dv.: 131 - Odbor školství a sociálních věcí - kurátor pro děti a mládež

Willfurthová Nikola, Bc.
Referentka soc. věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní ro
384 342 104

Č. dv.: 132 - Odbor školství a sociálních věcí - vedoucí OŠSV

Novotná Simona, Mgr.
Terénní sociální pracovnice
384 342 109

Č. dv.: 133 - Odbor školství a sociálních věcí - sociálně-právní ochrana dětí

Nováčková Kateřina, Mgr.
Vedoucí odboru
384 342 102
Pechová Jana, Mgr.
Kurátorka pro děti a mládež
384 342 105

Č. dv.: 139 - Odbor školství a sociálních věcí - terénní sociální pracovník

Č. dv.: 146 - Odbor školství a sociálních věcí - školství

Č. dv.: 219 - Odbor územního plánování a stavebního řádu - územní plánování

Benda Libor, Ing.
Referent územního plánování
384 342 136
Brchaňová Veronika, Ing.
Vedoucí oddělení územního plánování
384 342 169
Šruc Lukáš, Ing.
Referent územního plánování
384 342 168

Č. dv.: 217 - Odbor územního plánování a stavebního řádu - sekretářka ÚPSŘ, vedoucí ÚPSŘ

Mašková Vladimíra
Administrativní pracovnice
384 342 157
Oppolzerová Kateřina, Ing.
Referentka územního plánování
384 342 156
Roubal Miroslav, Ing.
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
384 342 155

Č. dv.: 215 - Odbor územního plánování a stavebního řádu - stavební řízení

Bombalová Blanka, Ing.
Referentka stavebního řádu
384 342 160
Grulichová Petra, Ing.
Referentka stavebního řádu
384 342 158
Honlová Eva, Ing.
Referentka památkové péče
384 342 137
Panenková Veronika, Ing.
Referentka stavebního řádu
384 342 208
Pokorná Blanka
Referentka stavebního řádu
384 342 167

Č. dv.: 111 - Odbor dopravy - silniční správní úřad

Pečová Monika, Ing.
Referentka - silniční správní úřad
384 342 147
Peroutka Václav, Ing.
Referent - silniční úřad, zkušební komisař
384 342 159
Táborská Naděžda
Administrativa odboru
384 342 144

Č. dv.: 114 - Odbor dopravy - evidence řidičů

Doktorová Ivana
Referentka - evidence řidičů
384 342 132
Kubešová Jana
Referentka - evidence řidičů
384 342 139

Č. dv.: 115 - Odbor dopravy - evidence vozidel, vedoucí OD

Hélová Milena
Referentka - evidence vozidel
384 342 131
Šedivá Zuzana
Schvalování technické způsobilosti vozidel
384 342 130
Trojanová Renata
Referentka - evidence vozidel
384 342 129
Zajíček Pavel, Ing.
Vedoucí odboru dopravy
384 342 127

Č. dv.: 251 - Odbor dopravy - zkušební komisař

Dražan Jan
Zkušební komisař
384 342 133

Č. dv.: 223 - Odbor životního prostředí - životní prostředí, vedoucí OŽP

Fliegel Jaroslav, Ing.
Vedoucí odboru, rybářství
384 342 175
Hladká Olga
Administrativa, rybářské a lovecké lístky, ekologický poplatek
384 342 170
Jandová Petra, Ing.
Vodní hospodářství - Suchdolsko, Českovelenicko, Chlumecko
384 342 177
Janečková Jitka, Ing.
Státní správa lesů, myslivost
384 342 174
Kněžínková Renáta, Ing.
Vodní hospodářství - Třeboň, Lomnicko, Novosedelsko
384 342 176
Pumprová Jana, Ing.
Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší
384 342 171
Sosnová Monika, Mgr. Ph.D
Ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu
384 342 173
Uhlířová Klára, Bc.
Vodní hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu
384 342 172

Č. dv.: 222 - Odbor životního prostředí - vodní hospodářství

Č. dv.: 222 - Útvar tajemníka - vodní hospodářství

Röszler Tomáš, Mgr.
Krizové řízení
384 342 124
Wojtěch Jiří
Informatik
384 342 197

Č. dv.: 210 - Útvar interního auditu - místostarosta

Valentová Alena, Mgr.
Interní auditorka
384 342 166

Č. dv.: 210 - Útvar tajemníka - místostarosta

Mejdrechová Petra, Ing.
Projektová manažerka
384 342 164

Č. dv.: 222 - Odbor životního prostředí - vodní hospodářství

Č. dv.: 222 - Útvar tajemníka - vodní hospodářství

Röszler Tomáš, Mgr.
Krizové řízení
384 342 124
Wojtěch Jiří
Informatik
384 342 197

Č. dv.: 211 - Útvar tajemníka - personální a mzdová agenda

Ranglová Dana
Personalistka
384 342 118
Zárubová Jana
Mzdová účetní
384 342 119

Č. dv.: 210 - Útvar interního auditu - místostarosta

Valentová Alena, Mgr.
Interní auditorka
384 342 166

Č. dv.: 210 - Útvar tajemníka - místostarosta

Mejdrechová Petra, Ing.
Projektová manažerka
384 342 164

Č. dv.: 207 - Útvar tajemníka - sekretariát starosty

Bohuslávková Pavlína
Asistentka starosty
384 342 115

Č. dv.: 203 - Útvar tajemníka - tajemník úřadu

Č. dv.: 203 - Vedení města - tajemník úřadu

Kolář Aleš, Mgr.
místostarosta
384 342 114

Č. dv.: 201 - Útvar tajemníka - projektový manažer

Pikna Jánská Petra, Ing.
Tajemnice
384 342 120

Č. dv.: 102 - Útvar tajemníka - podatelna, Czech point

Vojtěchová Soňa
Centrální podatelna, Czech POINT
384 342 111
Zajíčková Alexandra
Referentka podatelny
384 342 111

Č. dv.: 138 - Útvar tajemníka - spisovna

Č. dv.: 105 - Útvar tajemníka - technické zázemí podatelny

Č. dv.: 135 - Útvar tajemníka - spisovna

Plášil Petr
Provozář, spisový pracovník
384 342 195

Č. dv.: 254 - Útvar tajemníka - krizové řízení, informatik

Č. dv.: 203 - Útvar tajemníka - tajemník úřadu

Č. dv.: 203 - Vedení města - tajemník úřadu

Kolář Aleš, Mgr.
místostarosta
384 342 114

Č. dv.: 204 - Vedení města - místostarosta

Grammetbauerová Jana, Ing.
místostarostka
384 342 113

Č. dv.: 205 - Vedení města - starosta

Váňa Jan, PaedDr.
starosta
384 342 115

Č. dv.: 221 - Ostatní místnosti - WC

Č. dv.: 214 - Ostatní místnosti - zasedací místnost

Č. dv.: 113 - Ostatní místnosti - WC

Č. dv.: 118+119 - Ostatní místnosti - zasedací místnost

Č. dv.: 123 - Ostatní místnosti - obřadní síň

Č. dv.: 245 - Ostatní místnosti - WC - muži

Č. dv.: 247 - Ostatní místnosti - WC - ženy

Č. dv.: TIC - Odbor kultury a cestovního ruchu - Turistické informační centrum

Černohorská Jana, Mgr.
Pracovnice Turistického a informačního centra
384 721 169
Duspivová Jitka, Ing.
Pracovnice Turistického informačního centra
384 721 169
Zavadilová Eva, Mgr.
Pracovnice Turistického informačního centra
384 721 169

Č. dv.: 249 - Odbor kultury a cestovního ruchu - odbor kultury

Pech Michal, DiS.
Referent - kultura
384 342 204
Plucarová Monika
Administrativa odboru
384 342 203

Č. dv.: 250 - Odbor kultury a cestovního ruchu - vedoucí OKCR

Karmazínová Romana, Mgr.
Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
384 342 201

Č. dv.: DŠN - Odbor kultury a cestovního ruchu - Dům Štěpánka Netolického

Kotrčová Marcela, Bc.
Referentka Centra Třeboňského rybníkářského dědictví
380 130 004

Č. dv.: DPT - Odbor kultury a cestovního ruchu - Dům přírody Třeboňska

Jirková Magdalena Marie, Mgr.
Referentka v Domu přírody
384 724 912
Mikuda Martin, Bc.
Referent Domu přírody Třeboňska
384 724 912

Č. dv.: 112 - Odbor právní - cestovní doklady, občanské průkazy

Chadimová Hana
Agenda cestovních dokladů
384 342 135
Michálková Alena
Agenda občanských průkazů
384 342 121

Č. dv.: 129 - Odbor právní - matrika, evidence obyvatel

Sadilová Miroslava
Matrika
384 342 128
Sýkorová Jitka
Evidence obyvatel, ověřování podpisů a listin
384 342 122

Č. dv.: 242 - Odbor právní - vedoucí OP

Cuták Jan, JUDr.
Právník - vedoucí právního odboru
384 342 103

Č. dv.: 241 - Odbor právní - občanské přestupky

Eisertová Michaela, Ing.
Agenda přestupků
384 342 134
Urbanová Jana, Mgr.
Agenda přestupků
384 342 146

Č. dv.: 240 - Odbor právní - právník města

Vopelková Barbora, Mgr.
Právník
384 342 165

Č. dv.: 244 - Odbor právní - dopravní přestupky

Klečková Lenka
Agenda dopravních přestupků
384 342 125
Meškanová Miroslava
Agenda dopravních přestupků
384 342 152
Šrom Zbyněk
Agenda dopravních přestupků
384 342 125

Č. dv.: 248 - Odbor finanční a majetkový - zasedací místnost

Č. dv.: 248 - Odbor právní - zasedací místnost

Pavlíková Lenka
Referentka vymáhání pohledávek
384 342 123