Vyvěšeno: 29. 05. 2024

PŘEDNÁŠKA PAVLA CHLOUBY

V Domě Štěpánka Netolického se v úterý 4. června od 18.00 bude konat přednáška oblíbeného zahradníka a cestovatele Ing. Pavla Chlouby, tentokrát na téma Ploty, předěly a zástěny v zahradní tvorbě. Pozornost bude věnována i oporám pro různé typy rostlin. Zdá se vám to trošku nezáživné téma? Omyl – opak je pravdou.
Pomocí dobře zvolených plotů získají rostliny skvělé pozadí, na kterém hezky vyniknou. Za účasti předělů a zástěn můžeme z jedné velké zahrady snadno udělat několik zahrad menších. Můžeme s jejich výpomocí mnohem snadněji vytvořit pocit intimity i koutek s dokonalým soukromím. Téma předělů a zástěn je v našem zahradním prostoru trochu opomíjená. Je to velká škoda, neboť s jejich přispěním by mohly zahrady vypadat mnohem atraktivněji. Pavel Chlouba vám opět ukáže, že stačí jenom trochu tvořivosti a špetka odvahy - a vaše zahrady mohou získat zcela nový rozměr.

Vyvěšeno: 29. 05. 2024

STAVEBNÍ PRÁCE V ULICI U SV. PETRA A PAVLA

V průběhu měsíce června budou zahájeny stavební úpravy další části ulice U sv. Petra a Pavla v Třeboni. Zhotovitelem bude společnost Lesostavby Třeboň, a. s., která v zadávacím řízení veřejné zakázky podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Vyvěšeno: 28. 05. 2024

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou). Nástup možný ihned, vhodné i pro absolventy. Podrobné informace zde
Vyvěšeno: 24. 05. 2024

Optimalizace a elektrizace trati Velenice - Veselí

V souvislosti s akcí: OPTIMALIZACE A ELEKTRIZACE TRATI ČESKÉ VELENICE (MIMO) – VESELÍ NAD LUŽNICÍ (MIMO) bude probíhat v období od června až do listopadu 2024 ve vybraných lokalitách v rámci prací monitoringu zároveň pasportizace nejblíže situovaných jímacích objektů (studní) pro hromadné i individuální zásobování.

Více informací naleznete v příloze.

Přiložený soubor: oznameni-IGP-Trebon-KOMPLETNI.pdf

Vyvěšeno: 21. 05. 2024

Popelnice na BIO odpad pro Třeboňáky

Obyvatelé Třeboně převážně z vilových čtvrtí se dočkají novinky. V dohledné době bude probíhat distribuce nádob na bioodpad do vybraných lokalit města. Rozvoz nádob budou zajišťovat Technické služby, s.r.o. a na výběr bude z objemu 120 litrů nebo 240 litrů. „Po výběru nádoby již nebude možné tuto volbu změnit. Doporučujeme tedy zvážit dopředu vhodnou kapacitu, která vám bude plně vyhovovat. Tyto nádoby budou poskytnuty zdarma na základě podpisu smlouvy o výpůjčce s následným darováním. Pokud si nebudete moci ve stanovém termínu nádobu převzít, bude možné si ji vyzvednout na Technických službách s.r.o. dle jejich provozní doby.“ vysvětluje systém distribuce místostarosta Třeboně Mgr. Aleš Kolář. Občané budou informování dopisem, z kterého se dozví více informací a hlavně termín závozu. Svoz těchto nádob bude ve 14 denním intervalu. Harmonogram svozů bude zveřejněn na webových stránkách Technických služeb www.ts-trebon.cz

Do těchto hnědých nádob se smí odevzdávat pouze bioodpad rostlinného původu a to: tráva, listí, plevel, košťály, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpka z větví, neznečištěné piliny, hobliny, seno, sláma a kůra. Do nádoby je zakázáno odkládat všechny typy sáčků (včetně sáčků biologicky rozložitelných), obalové materiály, sklo, živočišné zbytky z kuchyní, mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata, peří, chlupy, vlasy, znečištěné piliny, hobliny, podestýlky, kamení.

Radní města Třeboně v intencích výše zmíněného schválili znění smlouvy o výpůjčce spojenou se smlouvou darovací a pověřili Technické služby, aby zajistily distribuci nádob.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Pravidelný nádobový svoz BIO odpadu v Třeboni

V měsíci červnu začne prostřednictvím Technických služeb Třeboň, s.r.o. distribuce odpadových nádob pro svoz BIO odpadu ve vybraných lokalitách.
Jedná se o Vilovou čtvrť, Velký a Malý Daskabát, a ulice Přemyslova, U Světa, Havlíčkova, Chelčického.
Nádoby pro svoz se budou v první vlně umisťovat do rodinných domů a bytových domů s vlastními travnatými plochami.
Pro řadové rodinné domy je připravena nádoba o velikosti 120 l., pro ostatní velikost 240 litrů.
Vyzvednutí nádob bude dobrovolné, na základě podpisu smluvy o výpůjčce spojené s darovací smlouvou.
K vyzvednutí si prosím doneste platný průkaz totožnosti.
O termínu vyzvednutí ve Vaší lokalitě budete informováni pomocí letáku ve Vaší poštovní schránce.
Na stránkách Technických služeb Třeboň s.r.o. bude také k dispozici itinerář svozů bioodpadu. Ve vegetačním období bude svoz probíhat v cyklu 1 x 14 dnů.
Vzhledem k zavádění svozu zcela nové komodity se mohou termíny svozu i frekvence měnit. Toto bude s předstihem oznámeno na www stránkách Technických služeb Třeboň.

Více informací

Třeboňské školy mají nové ředitele

Město Třeboň vypsalo konkurzní řízení na ředitele pro tři třeboňské školy, konkrétně Základní školu Třeboň, Na Sadech 375 a dvě mateřské školy – 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018. Konkursní řízení bylo řádně zveřejněno a město do konkurzu obdrželo 4 přihlášky. Tři z přihlášek byly od stávajících ředitelek škol, které u konkurzu obhájily svou funkci a budou tak pokračovat ve své práci v dalším funkčním období. Mgr. Bc. Janě Polčákové, Bc. Romaně Štěrbové a Bc. Zdeňce Feriančíkové tak gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Více informací

Dotace pro třeboňské občánky

Třetím rokem je v Třeboni vítání občánků obohaceno o hodnotný dar města v podobě 2,5 g slitku investičního zlata. Město se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Díky této dotaci se město spolu s krajem podílejí rovnou měrou na nákupu těchto darů pro novorozence, kteří se zúčastní vítání občánků. Město Třeboň nákup zlata uhradí v plné výši a následně kraj žádá o vyúčtování jeho podílu. Nyní město obdrželo dotaci za loňský rok, kdy byly nakoupeny dary pro třeboňské novorezence ve výši 367.494 Kč. Kraj schválil vyúčtování a městu poslal svůj podíl 183.746 Kč. Rada města schválila přijetí transferu této částky a peníze byly do rozpočtu zapojeny na položku určenou pro nákup darů pro budoucí novorozence. 

 

 

Více informací