Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 02. 05. 2022

POZVÁNKA NA 26. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBOŇ

Pozvánka NA 26. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, které se uskuteční V PONDĚLÍ 09.05.2022 OD 18:00 HODIN

v zasedací místnosti č. 118 Městského úřadu Třeboň.

Přiložený soubor: Pozvanka.pdf

Vyvěšeno: 11. 04. 2022

Stezka a chodník v ulici Pražská Třeboň

V týdnu od 19.dubna budou zahájeny práce na realizaci akce „Stezka a chodník v ulici Pražská Třeboň“. Tato akce se sestává ze dvou částí.
První částí akce bude oprava stávajícího chodníku v úseku od kruhové křižovatky U Trojice (od pneuservisu) po vjezd do areálu (kde jsou sídla několika společností např. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, cestmistrovství Třeboň,  Agraservis, společnost s ručením omezeným a U+M Servis s.r.o.). Předmětem opravy je výměna pochozí vrstvy  chodníku včetně konstrukčních vrstev, úprava přechodu pro chodce v Rybářské ulici a výměna veřejného osvětlení chodníku včetně pokládky nového kabelu. Po dobu provádění prací bude tento chodník uzavřen.
Druhou částí akce bude vybudování nové stezky. Stezka bude navazovat na konec chodníku, který v současné době končí u vjezdu do výše uvedeného areálu a bude pokračovat směrem na Gigant. V prostoru odbočky ze silnice I/24 do Břilic (tak zvané metro) bude tato stezka napojena na silnici I/24 a dále bude pokračovat k propojení s polní cestou označenou VPC 30, která byla vybudována v loňském roce.
Dokončení  realizace celé akce je do 30.06.2022. Zhotovitelem stavby bude společnost STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00  Praha.
Předem se omlouváme za dočasná omezení při uzavírce chodníku.

Vyvěšeno: 01. 04. 2022

Krajský úřad - Rozhodnutí hejtmana o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí požáru

S platností k 01.04.2022 bylo hejtmanem Jihočeského kraje ukončeno období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Ostatní informace

Vyvěšeno: 29. 03. 2022

Ukliďme Česko - Ukliďme Třeboň

V sobotu 2. dubna 2022 se v celé České republice uskuteční akce Ukliďme Česko. Třeboň se letos k této největší dobrovolnické úklidové akci připojí již po osmé. Sraz je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.

Tak jako v předešlých ročnících budeme mít dvě úklidové trasy – Stezka zdraví, hráze rybníků Svět a Opatovický a část Zlaté stoky. Akce je vhodná nejen pro dospěláky, ale i pro rodiny s dětmi. Odvoz odpadů zajistí Technické služby Třeboň. Akce je podporována Zdravým městem Třeboň.

.

Vyvěšeno: 01. 04. 2022

Jihočeský kraj - Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje - Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rádi bychom Vás informovali, že bylo hejtmanem Jihočeského kraje vyhlášeno období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platí na území celého kraje od pondělí 28. března od 13 hodin do odvolání.
 

Toto opatření stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Důvody k tomuto kroku jsou mimořádné klimatické podmínky. Poslední dny a týdny jsou na březnové období opravdu nezvykle suché. V minulém týdnu jsme informovali, že nahlášené spalování odpadu není v této době vhodné. Bohužel i během víkendu byly zaznamenány na území kraje další požáry. Nějaké dešťové srážky jsou sice na tento týden hlášeny, ale protože nevíme, jak budou intenzivní, rozhodl se hejtman pro tenhle krok. Proto prosíme vás všechny o dodržování uvedených nařízení. Je to pro bezpečí nás všech. Děkujeme.
 

A tady jsou popsány činnosti, které jsou tím zakázány.
 

*spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení
*používání pyrotechnických výrobků
*používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící munice nebo jiné osvětlovací prostředky
 

Dále se zakazuje na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:
 

*rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek)
*kouření (s výjimkou elektronických cigaret)
*odhazování hořících nebo doutnajících předmětů
 

Za místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:
 

*les a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje
*lesopark, park, zahrada a další zeleň
*souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru, nebo plocha zemědělských kultur, které jsou svých charakterem schopny vznícení a přenesení požáru
*objekty pro skladování sena, slámy, úsušků nebo obilovin nebo volné sklady sena nebo slámy do objemu 4000 m3

Ostatní informace

 

 

«Související odkazy

Partnerství