Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 25. 11. 2019

Město Třeboň podpoří pečovatelskou službu

Rada města Třeboně schválila na svém posledním jednání navýšení příspěvku ve výši 61 tis. Kč pro Oblastní charitu Třeboň. Tato organizace získala letos na výkon pečovatelské služby od města již 200 tis. Kč. Příspěvek od města je ve výši 0,50 Kč na 1 Kč přijatých a vyúčtovaných úhrad klientů se čtvrtletním vyúčtováním a proplácením ze strany města. Za poslední období došlo k markantnímu navýšení počtu úkonů v rámci pečovatelské služby., která je poskytovaná obyvatelům města Třeboně. Počet klientů se příliš nemění, ale počty úkonů rostou. Mezi činnosti, které jsou takto klientům nabízeny, patří například dovoz jídla, podávání jídla, oblékání, přesun na lůžko či vozík, osobní hygiena, úklid domácnosti, praní, žehlení, nákup a běžné pochůzky či doprovod k lékaři. Navýšení příspěvku musí ještě schválit i zastupitelstvo na svém příštím prosincovém jednání.

„Charita není jediným subjektem, který dotujeme, aby poskytoval své služby na území Třeboně. Mezi další firmy patří Ledax či Hospic sv. Kleofáše. Populace nám stárne, mladí se stěhují do větších měst a rodiny klientů pečovatelské služby nemají dostatek času, aby se svým příbuzným věnovali, proto jsme rádi, že se tyto a další služby na území Třeboně nachází a neváháme je podporovat,“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 25. 11. 2019

Dotace města Třeboně pro příští rok se pro žadatele zjednoduší

Rada města Třeboně na svém posledním zasedání schválila nová pravidla pro udělování dotací z rozpočtu města a z dotačních programů tzv. programové a individuální dotace pro příští rok. Změny se týkají podporovaných oblastí tělovýchovy a sportu, kultury, cestovního ruchu, ostatních zájmových činností a aktivity vedoucích při práci s dětmi a mládeží, kam patří oddíly, kroužky a sportovní trenéři.

Všechny potřebné informace získá žadatel v jednom dokumentu, což je zjednodušení pro každého. Odpadá tím složité dohledávání potřebných informací z různých zdrojů. Dotační program bude schválen a zveřejněn dříve než tomu bylo v předchozích letech.

Maximální částka na jednoho člena v členské základně jednotlivých žadatelů ve výši 2 tis. Kč zůstává shodná s předešlými roky, ale nově byl zrušen koeficient 1,3 % pro soutěžící členy a bude již na žadateli, jak si částku v rámci svého klubu přerozdělí.

Další změnou prošly dotace pro oblast vedoucích oddílů, kroužků či sportovních trenérů při výpočtu odtrénovaných hodin za příslušný rok, který bude víc zohledňovat realitu a nebude se odvíjet od předpokládaných hodnot jako dříve.

Nikoliv novinky, ale jasně sdělenou informací je uvedení kompetencí. O částkách podpory do 50 tis. Kč rozhoduje rada a o vyšších částkách pak zastupitelstvo města. S každým žadatelem je uzavřena smlouva, která se při částce nad 50 tis. Kč zveřejňuje v registru smluv. Dotace budou na příští rok opět rozděleny do dvou vln tedy výzvy číslo 1 a 2.

Vyvěšeno: 08. 11. 2019

V Třeboni novoroční ohňostroj rozzáří oblohu

Na posledním jednání rady města byl udělen souhlas s provedením ohňostrojné práce, který je požadován v souvislosti se zavedením nových předpisů k provádění těchto prací.

Ohňostroj bude odpálen na tradičním místě jako v předcházejících letech vpravo za Hradeckou branou u Zlaté stoky směrem k Bistru u kapra a na radniční věži.

„V poslední době se některá města rozhodla pro zrušení ohňostrojů, nebo je nahrazují videomappingem či laserovou show. To je většinou spojené s velkými výdaji a hluku se tímto krokem nevyhnou, jelikož je doprovázen hlasitou hudbou. Mnoho občanů se již na ohňostroj dotazovalo, proto jsme se rozhodli v tradici pokračovat,“ doplnila rozhodnutí radních místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 08. 11. 2019

Další vyhrazené parkování pro invalidy v Třeboni

Radní města Třeboně jsou oprávněni udělovat souhlas popřípadě zamítnout žádost občanů o zvláštní užívání místní komunikace pro vyhrazené parkovací stání. Na posledním jednání rady byl takto udělen souhlas pro obyvatelku Třeboně, která podala na městský úřad žádost. „Paní je držitelkou průkazu ZTP a průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Přidělili jsme jí místo v blízkosti 50 m od domova, jelikož posudek lékaře obsahuje vyjádření, že je paní schopná chůze a nepoužívá invalidní vozík,“ doplnil rozhodnutí radních starosta města Jan Váňa. Pro vyhrazené stání v Husově ulici bude využita plocha před vchodem do bývalé prodejny elektrospotřebičů, kde je vodorovným značením zakázáno stání. „Hendikepovaným občanům tímto rozhodnutím rádi usnadníme mobilitu, a pokud je možnost, vždy vyjdeme vstříc a nalezneme vhodné řešení pro vyhrazené parkování,“ uvedl starosta Váňa.

Vyvěšeno: 08. 11. 2019

Město Třeboň zveřejní pronájem dvou městských bytů

Radní města Třeboně schválili zveřejnění nájmu dvou bytů. První se nachází  v ulici Rožmberská a druhý na Masarykově náměstí.

V prvním případě se jedná o byt 1+1 s výměrou 39,73 m2 v Rožmberské ulici číslo popisné 34/I. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky je stanovena na 70,- Kč/m2/měsíc. Byt je situován jako samostatný byt na dvorku domu a je vybaven kuchyňskou linkou, sporákem, digestoří, krbovými kamny a plynovým kotlem s ohřevem vody. V roce 2015 zde byla provedena celková rekonstrukce a v dalším roce pak byla opravena izolace proti zemní vlhkosti, výměna okna a vstupních dveří celkem za 880 tis. Kč.

Druhý byt má dispozici 3+1 s výměrou 88, 87 m2 na Masarykově náměstí číslo popisné 87/I. Minimální cena pro nabídky bude stanovena na 90,- Kč/m2/měsíc. Byt je situován ve třetím nadzemním podlaží na dvorku a je vybaven kuchyňskou linkou, sporákem, bojlerem, krbovými kamny a elektrickými přímotopy. Byt byl zrekonstruován celkovým nákladem 300 tis. Kč, kdy byly opraveny dřevěné podlahy, vyměnila se kuchyňská linka, obložení a vybavení koupelny a WC.

Uchazečem o tyto byty může být každý občan s bydlištěm v Třeboni a místních částech nebo se stálým pracovním místem v této lokalitě po dobu minimálně 6 měsíců. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 3 měsíčních nájmů. Nájmy bytů budou zveřejněny po dobu 15 dnů na úřední desce.

„Byty budou pronajaty těm zájemcům, kteří předloží nejvyšší nabídku. Nabídky budou posouzeny v rámci komise, která byla jmenována radou města,“ doplnila zprávu místostarostka Jana Grammetbauerová.

«Související odkazy

Partnerství