Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 25. 11. 2019

Autobusová doprava v Třeboni bude mít nový spoj

Rada města Třeboně projednala a schválila uzavření dodatku ke smlouvě o veřejných službách, díky kterému bude zřízen nový spoj městské hromadné dopravy v Třeboni. „Od září 2019 provozujeme nový systém autobusové dopravy. Při stanovování jízdního řádu bylo vycházeno z dat, která nebyla dostatečně relevantní. Provoz pravidelně každý týden monitorujeme a vyhodnocujeme. Zároveň jsme v současné době zaznamenali požadavky na zřízení tohoto nového spoje, sloužícího k přepravě občanů k lékařům v ranních hodinách, tedy bezprostředně po jejich příjezdu do města z jiných obcí. Nová linka má číslo 19, délka trasy činí přibližně 4,3 km a náklady na den se pohybují kolem částky 144 Kč. Nový jízdní řád bude platný od 2. prosince,“ upřesnil informace starosta města Jan Váňa.

Vyvěšeno: 25. 11. 2019

3. mateřská škola Jeronýmova chce zlepšit předškolní vzdělávání prostřednictvím dotace

Krásný projekt zaměřený na předškolní vzdělávání dětí předložila zřizovateli tedy městu 3. MŠ Třeboň. Školka by si ráda pořídila zahradní domek s kuchyňkou a ponky, vysadila popínavé rostliny, postavila vrbové iglú a tunel a jako třešinku na dortu výsadbu stromů a keřů typických pro naši krajinu. Detailní žádost přibližuje záměr projektu. V prostorách dětské kuchyňky budou dětem k dispozici výhradně přírodní materiály. Děti tak budou mít možnost poznávat přírodniny a seznamovat se s přírodními strukturami. Venkovní učebna jim usnadní poznávání jehličnatých stromů a jejich plodů. Druhá část zahradního domku bude využita jako “praktická studovna“, kde budou dětem k dispozici obrázkové encyklopedie k určování rostlin a poznávání hmyzu, lupy a názorné obrázky. Boční strana zahradního domku bude určená a přizpůsobená pro výsadbu popínavých rostlin. Děti tak budou moct sledovat celý proces od klíčení semínek až po sklizení plodů rostlin (například okrasných fazolí), které pak mohou využívat ve venkovní kuchyňce ke hře.  Na tento zahradní domek bude navazovat vrbové iglú, jehož prostor bude sloužit pro volnou hru dětí.. Poskytne stín a relaxační zónu nejen v horkých letních dnech. Vrbové prvky umožní pozorovat změny rostliny v průběhu ročních dob. Závěrem se do projektu vložila poslední část, která obsahuje výsadbu stromů a keřů domácího původu. Výsadba především jedlých druhů plodin keřů a stromů dá prostor pro získání poznatků o užitečnosti a využití plodů a o významu stromů a rostlin pro čištění vzduchu a vytvoření domova pro drobné živočichy a ptactvo.

„Ředitelka školky by ráda projekt zrealizovala díky dotaci od Ministerstva životního prostředí pro oblast environmentální prevence. Podpora poskytne 85 % a zbylých 15 % je spoluúčast, kterou si uhradí školka sama ze svého rezervního fondu. Mateřinka musí mít radou města schváleno, že smí předložit žádost o dotaci na ministerstvo. Budeme doufat, že žádost bude vysoce hodnocena a kladně vyřízena,“ doplnila informaci o schváleném materiálu místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 25. 11. 2019

Město Třeboň podpoří pečovatelskou službu

Rada města Třeboně schválila na svém posledním jednání navýšení příspěvku ve výši 61 tis. Kč pro Oblastní charitu Třeboň. Tato organizace získala letos na výkon pečovatelské služby od města již 200 tis. Kč. Příspěvek od města je ve výši 0,50 Kč na 1 Kč přijatých a vyúčtovaných úhrad klientů se čtvrtletním vyúčtováním a proplácením ze strany města. Za poslední období došlo k markantnímu navýšení počtu úkonů v rámci pečovatelské služby., která je poskytovaná obyvatelům města Třeboně. Počet klientů se příliš nemění, ale počty úkonů rostou. Mezi činnosti, které jsou takto klientům nabízeny, patří například dovoz jídla, podávání jídla, oblékání, přesun na lůžko či vozík, osobní hygiena, úklid domácnosti, praní, žehlení, nákup a běžné pochůzky či doprovod k lékaři. Navýšení příspěvku musí ještě schválit i zastupitelstvo na svém příštím prosincovém jednání.

„Charita není jediným subjektem, který dotujeme, aby poskytoval své služby na území Třeboně. Mezi další firmy patří Ledax či Hospic sv. Kleofáše. Populace nám stárne, mladí se stěhují do větších měst a rodiny klientů pečovatelské služby nemají dostatek času, aby se svým příbuzným věnovali, proto jsme rádi, že se tyto a další služby na území Třeboně nachází a neváháme je podporovat,“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 25. 11. 2019

Dotace města Třeboně pro příští rok se pro žadatele zjednoduší

Rada města Třeboně na svém posledním zasedání schválila nová pravidla pro udělování dotací z rozpočtu města a z dotačních programů tzv. programové a individuální dotace pro příští rok. Změny se týkají podporovaných oblastí tělovýchovy a sportu, kultury, cestovního ruchu, ostatních zájmových činností a aktivity vedoucích při práci s dětmi a mládeží, kam patří oddíly, kroužky a sportovní trenéři.

Všechny potřebné informace získá žadatel v jednom dokumentu, což je zjednodušení pro každého. Odpadá tím složité dohledávání potřebných informací z různých zdrojů. Dotační program bude schválen a zveřejněn dříve než tomu bylo v předchozích letech.

Maximální částka na jednoho člena v členské základně jednotlivých žadatelů ve výši 2 tis. Kč zůstává shodná s předešlými roky, ale nově byl zrušen koeficient 1,3 % pro soutěžící členy a bude již na žadateli, jak si částku v rámci svého klubu přerozdělí.

Další změnou prošly dotace pro oblast vedoucích oddílů, kroužků či sportovních trenérů při výpočtu odtrénovaných hodin za příslušný rok, který bude víc zohledňovat realitu a nebude se odvíjet od předpokládaných hodnot jako dříve.

Nikoliv novinky, ale jasně sdělenou informací je uvedení kompetencí. O částkách podpory do 50 tis. Kč rozhoduje rada a o vyšších částkách pak zastupitelstvo města. S každým žadatelem je uzavřena smlouva, která se při částce nad 50 tis. Kč zveřejňuje v registru smluv. Dotace budou na příští rok opět rozděleny do dvou vln tedy výzvy číslo 1 a 2.

Vyvěšeno: 08. 11. 2019

V Třeboni novoroční ohňostroj rozzáří oblohu

Na posledním jednání rady města byl udělen souhlas s provedením ohňostrojné práce, který je požadován v souvislosti se zavedením nových předpisů k provádění těchto prací.

Ohňostroj bude odpálen na tradičním místě jako v předcházejících letech vpravo za Hradeckou branou u Zlaté stoky směrem k Bistru u kapra a na radniční věži.

„V poslední době se některá města rozhodla pro zrušení ohňostrojů, nebo je nahrazují videomappingem či laserovou show. To je většinou spojené s velkými výdaji a hluku se tímto krokem nevyhnou, jelikož je doprovázen hlasitou hudbou. Mnoho občanů se již na ohňostroj dotazovalo, proto jsme se rozhodli v tradici pokračovat,“ doplnila rozhodnutí radních místostarostka Jana Grammetbauerová.

«Související odkazy

Partnerství