Vyvěšeno: 17. 05. 2024

Výběrové řízení - referent(ka) odboru životního prostředí

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici "referent(ka) odboru životního prostředí". Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný od července 2024. Podrobné informace zde
Vyvěšeno: 16. 05. 2024

Požadavky na změnu Územního plánu Třeboň

V současné době probíhají přípravné práce na 3. zprávě o uplatňování Územního plánu Třeboň. V případě, že majitelé pozemků mají požadavky ke změnám stávající územně plánovací dokumentace, lze je do 30.06.2024 uplatnit na Městském úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování.

Formulář naleznete na:

Odbor územního plánování a stavebního řádu | Město Třeboň - město pro zdraví těla i ducha (mesto-trebon.cz)Vyvěšeno: 14. 05. 2024

MĚSTO PRODÁVÁ 4 BYTY

Zastupitelstvo města schválilo k prodeji 4 městské byty, které jsou dlouhodobě neobsazené. Prodej se uskuteční formou obálkové metody, kdy minimální cena je stanovena znaleckým posudkem. Záměr prodeje bytů byl je zveřejněn na úřadní desce.

Více informací najdete zde.

Vyvěšeno: 09. 05. 2024

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SPORTOVNÍ HALE

Město Třeboň všechny srdečně zve do sportovní haly, kde bude ve čtvrtek 16. května představen projekt připravené rekonstrukce. Máte tak poslední šanci prohlédnout si halu před jejím zahájením!

Vyvěšeno: 07. 05. 2024

Studentské návrhy vyhlídky na rybníku Svět

Vedení města Třeboně se zabývá přípravou projektu a realizace vyhlídky, která by měla nahradit plochu stávajícího přístaviště na rybníku Svět. Důvodem pro její vybudování je plánovaná regenerace přístaviště, která by se mohla zrealizovat v průběhu příštího roku, kdy se předpokládá vypuštění rybníka. Prostor pro tvorbu návrhů dostali studenti Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích pod vedením pana profesora Ing. arch. Jiřího Myslivečka. Čtyři studenti dostali zadání v podobě ročníkové maturitní práce a vytvořili architektonické návrhy.

Postery s návrhy jsou vyvěšeny v chodbě budovy Městského úřadu Třeboň v prvním patře u odboru rozvoje a investic.

Návrhy vytvořili studenti čtvrtého ročníku – Tomáš Candra, Jakub Klečka, Šimon Mora a Diana Ziffreinová. Inspirovat se studenti nechali symboly spojenými s Třeboní, rybníky a přírodou v okolí. V návrzích proto můžete vidět siluetu kapra, leknín či příď lodi. Návrhy jsou nyní diskutovány a poslouží coby podklad pro projektanta. 

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Dar pro dobrovolné hasiče z Branné

Sbor dobrovolných hasičů Branná požádal město o poskytnutí finančního daru. Jako důvod hasiči uvedli, že pořádají slavnostního akt u příležitosti 100. výročí odhalení Pomníku padlých hrdinů z 1. světové války. Pomník byl v Branné vystavěn a poprvé odhalen v červenci 1924. Branští hasiči u příležitosti Májových oslav a tradiční pouti zrealizovali slavnostní akt s průvodem za doprovodu dechové hudby a položili věnce u pomníku. Akce se konala 11.května 2024 a rada města schválila uvolnění částky ve výši 7 tis. Kč, která ke zrealizování přispěla.

Více informací

Modernizace chladíren v Lázeňském domě Aurora

Rada města coby valná hromada společnosti Slatinné lázně Třeboň projednala a schválila zakázku, kterou lázně vypsaly. Jednalo se o zmodernizování stávajících chladíren pro gastronomický provoz lázní. Technologie chladíren skladů byla doposud provozována se starými typy chladiv a legislativa neumožňuje od roku 2014 opravovat a doplňovat zařízení např. chladivem R22. Modernizace režimové kuchyně se tedy stala více než nutnou. Dalším pádným důvodem změn je neekonomický provoz, který stál na starých systémech chladiv ve vnitřních prostorách, které jsou ohřívány provozem jiných zařízení a kompresory. Díky modernizaci se zároveň technicky zhodnotí vybrané místnosti chladíren, formou doplnění vnitřních izolačních sendvičových panelů stěn a stropů.    

Rada města schválila lázním výběr nejvhodnějšího dodavatele, který celou zakázku pro lázně provede a to za nejnižší předloženou nabídkovou cenu ve výši 2,85 mil. Kč bez DPH.

 

Více informací

Finanční dar na údržbu Cesty kolem Světa

V Třeboni je velice oblíbená a hojně navštěvovaná naučná stezka s názvem Cesta kolem Světa. Stezka začíná u hotelu Bohemia-Regent na okraji parku lázní Aurora a končí na hrázi rybníka Svět u Šustova pomníku. Naučná stezka je určena pro pěší turisty. Na trase se nachází 16 informačních zastávek, odpočinková místa se stolky a lavičkami, odkud jsou hezké výhledy do okolní krajiny.

Rada města Třeboně schválila uzavření darovací smlouvy s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), základní organizace Třeboň o poskytnutí finančního daru ve výši 25 tis. Kč na údržbu stezky. Stezku vybudoval ČSOP před více než 25 lety. Po celou dobu zajišťuje její údržbu. Dar bude použit na celoroční údržbu, která zahrnuje úklid odpadků na stezce, nátěry tabulí a laviček, zajištění průchodnosti (rozřezání a odstranění padlých stromů a větví, kosení vegetace kolem stezky na některých místech), kontrola a opravy mostků a výměna poškozených tabulí.

Více informací