Vyvěšeno: 12. 05. 2020

Kdy se otevřou mateřské školy v Třeboni

Rada města v té věci dosud nerozhodla. Třeboňské MŠ jsou připravené po všech stránkách – jak hygienických, prostorových i personálních, děti přijímat. Bohužel však existují velké nejasnosti podmínek daných státem. Především není rozhodnuto, jak to bude s ošetřovným (OČR). Podle stávajícího stavu, pokud zřizovatel školky otevře, rodič, který se rozhodne z nějakého důvodu své dítě do školky neposílat, ztratí nárok na ošetřovné. Na rozdíl od rodičů dětí 1. stupně ZŠ, tam ošetřovné bude vyplácet. O řešení tohoto problému by měl stát rozhodnout tento týden, tedy do 15. května.

Tato jistá diskriminace rodičů dětí příslušných mateřským školám je hlavním důvodem, proč jsme v Třeboni zatím školky neotevřeli. Rada města s největší pravděpodobností otevře v Třeboni MŠ ke stejnému datu, kdy budou otevřeny školy pro 1. stupeň, tedy 25.05.2020.

Rodiče o tom budou spraveni vedením MŠ.

Jan Váňa, starosta města

Vyvěšeno: 20. 04. 2020

Uzavírání sňatků od 11.05.2020

Informace ke konání sňatečných obřadů od 11.05.2020.

 

Na základě usnesení vlády České republiky č.490 ze dne 30. 04. 2020 vstoupila v platnost nová pravidla pro konání svateb, která jsou platná od 11. 05. 2020

 

Podmínky uspořádání sňatečného obřadu:

 • uspořádání sňatečného obřadu je možné pouze za zachování přísných hygienických podmínek 

 • účast na svatbě je umožněna pro maximální počet 100 osob (do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající, matrikář a další)

 • osoby, které se svatby účastní, jsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na mimořádné opatření snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí.

 • účastníci svatby již nemusí dodržovat odstupy nejméně 2 metry

 • po skončení sňatečného obřadu bude provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.

   

   

  Veškeré dotazy týkající se uspořádání sňatečných obřadů zodpoví pracovnice MěÚ Třeboň, odboru právního – matriky: Miroslava Sadilová a Jitka Sýkorová na tel. číslech: 384 342 128 nebo 384 342 122.

Vyvěšeno: 14. 04. 2020

Sběrný dvůr - otevírací doba

Od 14.04.2020 je otevírací doba Sběrného dvora dle běžného provozního řádu.

ÚTERÝ - ČTVRTEK    07:00 - 10:45  

                                    11:30 - 15:45

PÁTEK                        07:00 - 10:45   

                                    11:30 - 17:45

SOBOTA                     07:00 - 11:15        

 

Ostatní omezení zůstávájí v platnosti.

Při vstupu na sběrný dvůr jsou povinné rouška a rukavice.

 • Odpad smí přivézt pouze občan města, a to osobním vozidlem nebo osobním vozidlem s přívěsným vozíkem 750 kg.

 • Každý se bude povinně prokazovat občanským průkazem, který ukáže obsluze, obsluha si opíše jméno a příjmení včetně adresy pro evidenci, po kontrole bude vpuštěn na vykládku.

 • Do prostoru sběrného dvora budou vpuštěna maximálně 2 vozidla současně.

 • Při čekání na odbavení nevystupujte z vozidla, výstup je povolen pouze při evidenci a vykládce! V případě nedodržování podmínek bude sběrný dvůr uzavřen. Chráníme zdraví zaměstnanců i Vaše.

 • Žádáme, aby občané využívali sběrný dvůr pouze v naléhavých případech pro odložení odpadu, který se aktuálně nevejde do odpadových nádob.

 • V žádném případě nesmějí sběrný dvůr využívat osoby v karanténě, a zejména osoby s prokázaným onemocněním COVID-19, které musí být doma v izolaci.

 

         

 

Vyvěšeno: 09. 04. 2020

Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Na úřední desce bylo zveřejněno rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, podrobnosti zde.
Vyvěšeno: 03. 04. 2020

Třeboňské roušky do schránek

V průběhu minulého týdne zajistilo vedení města Třeboně roušky pro své občany. Roušky jsou určeny pro opakované použití. Po vyvaření a přežehlení je možné znovu použít tento ochranný prostředek. Celý týden byly na úřad dodávány jednotlivé zásilky roušek, které úředníci přebalili, doplnili o průvodní informace a následně roznášeli do schránek. V první vlně jsme získali 400 kusů roušek, které jsme přerozdělili mezi obyvatele Domů s pečovatelskou službou, městskou policii, dobrovolné hasiče a zaměstnance v terénu, kteří patří pod technické služby a Městskou vodohospodářskou. Následně jsme v dalších várkách zajistili přes 8 tis. kusů roušek pro obyvatele Třeboně a místních částí, pro Domov seniorů a Chráněné bydlení.

Díky úředníkům, a osadním výborům se podařilo, aby se roušky dostaly ke všem občanům města.

Pokud se rouška k někomu nedostala, mohlo to být tím, že nemá na území města trvalé bydliště, nebo nemá řádně označenou poštovní schránku. Proto si toto zkontrolujte.

Máte-li o roušku zájem a jste občanem Třeboně, zavolejte si na podatelnu úřadu, kde Váš požadavek zaevidujeme a roušku Vám připravíme k vyzvednutí. Veškeré informace Vám sdělí zaměstnankyně podatelny. Stejně tak jsou případy, kdy se občané chtějí vzdát roušky ve prospěch potřebnějších. I na tuto variantu jsme mysleli. Zabalené a nepoužité roušky je možné vhodit do boxu umístěného před městskou policí.

Tel. číslo na podatelnu Městského úřadu Třeboň 384 342 111

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Ptačí chřipka - důležitá informace pro občany především místních částí Břilice, Přeseka, Stará a Nová Hlína.
Aktuality (147)

Ptačí chřipka - důležitá informace pro občany především místních částí Břilice, Přeseka, Stará a Nová Hlína.

“Nařízení Státní veterinární správy pro chovatele ptáků v uzavřeném pásmu“

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky v katastrálním území Frahlelž, vydala Státní veterinární správa mimořádné opatření. Bylo stanoveno uzavřené pásmo, do kterého spadají i místní části Třeboně -Přeseka, Břilice, Stará Hlína a Nová Hlína. Konkrétně celé katastrální území Přeseka a Stará Hlína a část katastrálního území Břilice (severní část od komunikace Třeboň – Dunajovice) a část katastrálního území Holičky u Staré Hlíny (západní část katastru od silnice Třeboň – Jindřichův Hradec). V uzavřeném pásmu se chovatelům ptáků nařizuje držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků. Na vstupech a výstupech do a z hospodářství se musí používat dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy. Chovatelé musí v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery ptáků, a to neprodleně. Je zakázáno přemisťovat (nakupovat, prodávat, darovat apod.) ptáky z a do hospodářství či chovů umístěných v uzavřeném pásmu. Nařízená opatření platí do té doby, než budou Státní veterinární správou zrušena.

Pokud chovatelé zjistí jakékoli šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů ptáků, okamžitě toto oznámit KVS na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 212.

Celý text nařízení Státní veterinární správy je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Třeboň.

 

Více informací
Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací