Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Obnova v historickém centru Třeboně

Město Třeboň získalo státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v celkové výši 1,08 mil. Kč. Členové pracovní skupiny byli seznámeni s přijatými žádostmi o podporu z této dotace. Návrh rozdělení byl předložen radě města a následně zastupitelstvu. Žadateli, kteří dotaci získají, jsou tři fyzické osoby, čtyři právnické osoby a ve třech případech město samotné. Dotace spolu s vlastními náklady a podílem města bude využita například na výměnu dřevěných oken na staré radnici, restaurování Jordánovy kašny, opravu fasády a výměnu klenbových prvků Hradecké brány, kdy v těchto třech případech jde o kulturní památky v majetku města. Dále bude poskytnuta dotace na výměnu střech v několika budovách v Husově ulici ve vlastnictví právnických či fyzických osob, výměnu oken či opravu omítek na budovách na Masarykově náměstí.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Pozemky v Třeboni určené k prodeji

Zastupitelstvo města Třeboně schválilo na svém posledním jednání prodeje dvou pozemků. V prvním případě se jedná o pozemek o výměře 160 m2 parcelní číslo KN 33/1 v Krčínově ulici proti Krčínovu domu. Forma prodeje se uskuteční obálkovou metodou s minimální nabídkovou cenou 1,6 mil. Kč bez DPH. Tento pozemek se nachází v historické části města, je přístupný po veřejné místní komunikaci, od které je oddělen ohradní zdí s vjezdovými vraty. Povrch pozemku je tvořen šotolinou a je dlouhodobě nevyužívaný. Jedná se o poslední nezastavěnou pozemkovou parcelu, která je územním plánem města Třeboně určená k funkčnímu využití dle kategorie jako „plocha smíšená obytná – městské jádro (SM)“. Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce města, kde je možné získat více informací.

Druhým záměrem prodeje je skupina pozemků o celkové výměře 20 612 m2. Pozemky se nachází v katastrálním území Třeboň – ZTV Břilice. Největší výměru má pozemek s 9 099 m2.  Prodej se uskuteční formou obálkové metody s minimální nabídkovou cenou 700 Kč/m2. Dle územního plánu města se jedná o zastavitelné území. Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Dotace na podporu tělovýchovy a sportu v Třeboni

Podpora sportu a tělovýchovy je nedílnou součástí pravidelných dotačních titulů, které vypisuje město Třeboň. Posední jednání zastupitelstva města schválila dotace pro jednotlivé žadatele v celkové výši 2 mil. Kč. Na příspěvek na činnost se tak mohou těšit zástupci jako například TJ Jiskra Třeboň (1,34 mil. Kč), Judo Třeboň (50 tis. Kč), Taekwon-do Třeboň (192 tis. Kč) či Asociace TOM – Zálesáci (66 tis. Kč). Krom činnosti byly podpořeny i dvě významné akce a to Výstavba a složení veslařské dráhy Lago Albano (95 tis Kč) či Běh kolem Světa (10 tis Kč). I zde platí, že pokud se akce s ohledem na opatření v souvislosti s pandemií koronaviru neuskuteční, žadatel dotaci vrátí.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Dotace na podporu kultury v Třeboni

Na posledním zasedání zastupitelstva města Třeboně byly schváleny krom jiného i dotace do oblasti kultury a na podporu cestovního ruchu. Mezi podpořené akce se řadí například Třeboňská letní setkávání (50 tis. Kč), Třeboňská nokturna (190 tis. Kč), Okolo Třeboně (150 tis. Kč), Třeboňský divadelní festival (110 tis. Kč), Kultura v Třeboni (50 tis. Kč), nebo Koncerty na náměstí (30 tis. Kč) a reprezentování města na soutěži Taneční skupina roku a Czech dance masters (40 tis. Kč).

V případě, že se akce neuskuteční s ohledem na opatření spojená s pandemií koronaviru, bude muset pořadatel přidělenou dotaci vrátit.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Schválené dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

Zastupitelstvo města Třeboně na svém posledním jednání schválilo řadu dotací směřujících na podporu sociálních služeb a zdravotnictví. Dílny sv. Jiljí o.p.s. získají 25 tis. Kč na svou činnost. Tato společnost nabízí pracovní příležitosti zdravotně znevýhodněným osobám. Další dotace je pro Oblastní charitu Třeboň  a to ve výši 250 tis. Kč, které jsou určeny na podporu činnosti pečovatelské služby. Lékařská služba první pomoci obdrží 250 tis. Kč, z kterých částečně pokryjí mzdové náklady zaměstnanců a nájem ordinace a s ním spojené služby. Podpora ve výši 215 tis. Kč byla odsouhlasena Domovu seniorů Třeboň. Nadační fond jihočeských olympioniků získá 45 tis. Kč pro sportovce, kteří se účastnili olympijských her či jiných světových soutěží. Fond tuto dotaci rozdělí mezi tři své členy žijící v Třeboni. Poslední dotací do sociální oblasti je 300 tis. Kč, které byly schváleny pro společnost Ledax na činnost pečovatelské služby.

«Související odkazy

Partnerství