Vyvěšeno: 10. 06. 2024

Pravidelný nádobový svoz BIO odpadu v Třeboni

V měsíci červnu začne prostřednictvím Technických služeb Třeboň, s.r.o. distribuce odpadových nádob pro svoz BIO odpadu ve vybraných lokalitách.
Jedná se o Vilovou čtvrť, Velký a Malý Daskabát, a ulice Přemyslova, U Světa, Havlíčkova, Chelčického.
Nádoby pro svoz se budou v první vlně umisťovat do rodinných domů a bytových domů s vlastními travnatými plochami.
Pro řadové rodinné domy je připravena nádoba o velikosti 120 l., pro ostatní velikost 240 litrů.
Vyzvednutí nádob bude dobrovolné, na základě podpisu smluvy o výpůjčce spojené s darovací smlouvou.
K vyzvednutí si prosím doneste platný průkaz totožnosti.
O termínu vyzvednutí ve Vaší lokalitě budete informováni pomocí letáku ve Vaší poštovní schránce.
Na stránkách Technických služeb Třeboň s.r.o. bude také k dispozici itinerář svozů bioodpadu. Ve vegetačním období bude svoz probíhat v cyklu 1 x 14 dnů.
Vzhledem k zavádění svozu zcela nové komodity se mohou termíny svozu i frekvence měnit. Toto bude s předstihem oznámeno na www stránkách Technických služeb Třeboň.

Vyvěšeno: 10. 06. 2024

Třeboňské školy mají nové ředitele

Město Třeboň vypsalo konkurzní řízení na ředitele pro tři třeboňské školy, konkrétně Základní školu Třeboň, Na Sadech 375 a dvě mateřské školy – 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018. Konkursní řízení bylo řádně zveřejněno a město do konkurzu obdrželo 4 přihlášky. Tři z přihlášek byly od stávajících ředitelek škol, které u konkurzu obhájily svou funkci a budou tak pokračovat ve své práci v dalším funkčním období. Mgr. Bc. Janě Polčákové, Bc. Romaně Štěrbové a Bc. Zdeňce Feriančíkové tak gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Vyvěšeno: 10. 06. 2024

Dotace pro třeboňské občánky

Třetím rokem je v Třeboni vítání občánků obohaceno o hodnotný dar města v podobě 2,5 g slitku investičního zlata. Město se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Díky této dotaci se město spolu s krajem podílejí rovnou měrou na nákupu těchto darů pro novorozence, kteří se zúčastní vítání občánků. Město Třeboň nákup zlata uhradí v plné výši a následně kraj žádá o vyúčtování jeho podílu. Nyní město obdrželo dotaci za loňský rok, kdy byly nakoupeny dary pro třeboňské novorezence ve výši 367.494 Kč. Kraj schválil vyúčtování a městu poslal svůj podíl 183.746 Kč. Rada města schválila přijetí transferu této částky a peníze byly do rozpočtu zapojeny na položku určenou pro nákup darů pro budoucí novorozence. 

 

 

Vyvěšeno: 10. 06. 2024

Třeboň nabízí k pronájmu další městský byt

Město nabízelo k pronájmu dva městské byty v ulici Rožmberská 34/I. Na zveřejněný záměr přišla jedna nabídka na jeden z bytů a rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s žadatelem, který projevil o byt zájem. Druhý z bytů jde zpět do nabídky, jelikož rada schválila opakované zveřejnění záměru jeho pronájmu.

Nabízený byt má číslo 6 a jedná se o byt 1+1 s výměrou 54,4 m2. Byt je vybaven kuchyňskou linkou, sporákem, digestoří, bojlerem, plynovými topidly a krbovými kamny. V tomto roce byl opraven nákladem města ve výši 131 tis. Kč. Byl vybudován podhled stropu a předstěny ze sádrokartonu včetně tepelné izolace stropu, nové odvětrání koupelny a nová výmalba a nátěry. O byt se mohou zájemci ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky je stanovena na 130,- Kč/m2/měsíc.

Radní se zabývali dlouhodobým nízkým zájmem o městské byty v Třeboni a rozhodli se o nadefinování jiných podmínek pro uchazeče. Uchazečem o tento byt může být každý občan, který je všeobecně bezdlužný, na území města  Třeboně a místních částí Třeboně není vlastníkem nemovitosti k trvalému bydlení a který se po uzavření nájemní smlouvy přihlásí k trvalému pobytu včetně spolubydlících uvedených v nájemní smlouvě do Třeboně. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 3 měsíčních nájmů. Nájem bytů byl zveřejněn na úřední desce. „Byt bude pronajat tomu zájemci, který předloží nejvyšší nabídku. Nabídky budou posouzeny v rámci komise, která byla jmenována radou města,“ doplnila zprávu místostarostka Ing. Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 10. 06. 2024

Kraj poskytl Třeboni 10 milionů na sportovní halu

O revitalizaci třeboňské sportovní haly jsme již opakovaně informovali dříve, proto to určitě nebude pro nikoho novinka. Na konci května měli všichni možnost si naposledy před rekonstrukcí prohlédnout halu a to i prostory pro veřejnost ne vždy běžně přístupné. Dne otevřených dveří se krom vedení města a projektanta, který revitalizaci naprojektoval, zúčastnil i hejtman Jihočeského kraje. Hejtman Kuba všem přítomným potvrdil, že kraj poskytl na obnovu haly 10 mil. Kč z Krajského investičního fondu. Ten je určený právě na obdobné projekty. Kraj nezahálí a město Třeboň tak peníze již obdržela. Začátkem června rada schválila zapojení těchto peněz do rozpočtu města a to přímo na rozpočtovou položku určenou na revitalizaci haly.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Pravidelný nádobový svoz BIO odpadu v Třeboni

V měsíci červnu začne prostřednictvím Technických služeb Třeboň, s.r.o. distribuce odpadových nádob pro svoz BIO odpadu ve vybraných lokalitách.
Jedná se o Vilovou čtvrť, Velký a Malý Daskabát, a ulice Přemyslova, U Světa, Havlíčkova, Chelčického.
Nádoby pro svoz se budou v první vlně umisťovat do rodinných domů a bytových domů s vlastními travnatými plochami.
Pro řadové rodinné domy je připravena nádoba o velikosti 120 l., pro ostatní velikost 240 litrů.
Vyzvednutí nádob bude dobrovolné, na základě podpisu smluvy o výpůjčce spojené s darovací smlouvou.
K vyzvednutí si prosím doneste platný průkaz totožnosti.
O termínu vyzvednutí ve Vaší lokalitě budete informováni pomocí letáku ve Vaší poštovní schránce.
Na stránkách Technických služeb Třeboň s.r.o. bude také k dispozici itinerář svozů bioodpadu. Ve vegetačním období bude svoz probíhat v cyklu 1 x 14 dnů.
Vzhledem k zavádění svozu zcela nové komodity se mohou termíny svozu i frekvence měnit. Toto bude s předstihem oznámeno na www stránkách Technických služeb Třeboň.

Více informací

Třeboňské školy mají nové ředitele

Město Třeboň vypsalo konkurzní řízení na ředitele pro tři třeboňské školy, konkrétně Základní školu Třeboň, Na Sadech 375 a dvě mateřské školy – 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018. Konkursní řízení bylo řádně zveřejněno a město do konkurzu obdrželo 4 přihlášky. Tři z přihlášek byly od stávajících ředitelek škol, které u konkurzu obhájily svou funkci a budou tak pokračovat ve své práci v dalším funkčním období. Mgr. Bc. Janě Polčákové, Bc. Romaně Štěrbové a Bc. Zdeňce Feriančíkové tak gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Více informací

Dotace pro třeboňské občánky

Třetím rokem je v Třeboni vítání občánků obohaceno o hodnotný dar města v podobě 2,5 g slitku investičního zlata. Město se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Díky této dotaci se město spolu s krajem podílejí rovnou měrou na nákupu těchto darů pro novorozence, kteří se zúčastní vítání občánků. Město Třeboň nákup zlata uhradí v plné výši a následně kraj žádá o vyúčtování jeho podílu. Nyní město obdrželo dotaci za loňský rok, kdy byly nakoupeny dary pro třeboňské novorezence ve výši 367.494 Kč. Kraj schválil vyúčtování a městu poslal svůj podíl 183.746 Kč. Rada města schválila přijetí transferu této částky a peníze byly do rozpočtu zapojeny na položku určenou pro nákup darů pro budoucí novorozence. 

 

 

Více informací