Vyvěšeno: 25. 07. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Okolo Třeboně 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu města na podporu kulturních aktivit na akci Okolo Třeboně 2023 uzavřená mezi městem Třeboň a příjemcem dotace spolkem Okolo Třeboně z.s. dne 21.07.2023.

Přiložený soubor: Okolo-Trebone-akce-OKOLO-TREBONE-2023.pdf

Vyvěšeno: 24. 07. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Třeboňský divadelní festival 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu města na podporu kulturních aktivit na akci Třeboňský divadelní festival 2023 uzavřená mezi městem Třeboň a příjemcem dotace  spolkem TRS z.s. dne 19.07.2023.

Přiložený soubor: TRS-akce-Trebonsky-divadelni-festival-2023.pdf

Vyvěšeno: 17. 07. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Třeboňská nocturna 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu kulturních aktivit na akci Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2023 uzavřená mezi městem Třeboň a spolkem Třeboňská nocturna dne 13.07.2023.

Přiložený soubor: Spolek-Trebonska-nocturna-akce-Trebonska-nocturna-2023.pdf

Vyvěšeno: 12. 05. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Jiskra Třeboň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu sportovních aktivit (celoroční činnost 2023) uzavřená mezi městem Třeboň a příjemcem dotace TJ Jiskra Třeboň, z.s. dne 05.05.2023.

Přiložený soubor: TJ-Jiskra-Trebon-celorocni-cinnost.pdf

Vyvěšeno: 12. 05. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Jiskra Třeboň, z.s. - veslování

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu sportovních aktivit (jednorázová akce - Výstavba a složení veslařské dráhy Lago Albano 2023) uzavřená mezi městem Třeboň a příjemcem dotace TJ Jiskra Třeboň, z.s. - veslování dne 05.05.2023.

Přiložený soubor: TJ-Jiskra-Trebon-veslovani-akce-Vystavba-a-slozeni-veslarske-drahy-Lago-Albano-2023.pdf

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Pravidelný nádobový svoz BIO odpadu v Třeboni

V měsíci červnu začne prostřednictvím Technických služeb Třeboň, s.r.o. distribuce odpadových nádob pro svoz BIO odpadu ve vybraných lokalitách.
Jedná se o Vilovou čtvrť, Velký a Malý Daskabát, a ulice Přemyslova, U Světa, Havlíčkova, Chelčického.
Nádoby pro svoz se budou v první vlně umisťovat do rodinných domů a bytových domů s vlastními travnatými plochami.
Pro řadové rodinné domy je připravena nádoba o velikosti 120 l., pro ostatní velikost 240 litrů.
Vyzvednutí nádob bude dobrovolné, na základě podpisu smluvy o výpůjčce spojené s darovací smlouvou.
K vyzvednutí si prosím doneste platný průkaz totožnosti.
O termínu vyzvednutí ve Vaší lokalitě budete informováni pomocí letáku ve Vaší poštovní schránce.
Na stránkách Technických služeb Třeboň s.r.o. bude také k dispozici itinerář svozů bioodpadu. Ve vegetačním období bude svoz probíhat v cyklu 1 x 14 dnů.
Vzhledem k zavádění svozu zcela nové komodity se mohou termíny svozu i frekvence měnit. Toto bude s předstihem oznámeno na www stránkách Technických služeb Třeboň.

Více informací

Třeboňské školy mají nové ředitele

Město Třeboň vypsalo konkurzní řízení na ředitele pro tři třeboňské školy, konkrétně Základní školu Třeboň, Na Sadech 375 a dvě mateřské školy – 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018. Konkursní řízení bylo řádně zveřejněno a město do konkurzu obdrželo 4 přihlášky. Tři z přihlášek byly od stávajících ředitelek škol, které u konkurzu obhájily svou funkci a budou tak pokračovat ve své práci v dalším funkčním období. Mgr. Bc. Janě Polčákové, Bc. Romaně Štěrbové a Bc. Zdeňce Feriančíkové tak gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Více informací

Dotace pro třeboňské občánky

Třetím rokem je v Třeboni vítání občánků obohaceno o hodnotný dar města v podobě 2,5 g slitku investičního zlata. Město se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Díky této dotaci se město spolu s krajem podílejí rovnou měrou na nákupu těchto darů pro novorozence, kteří se zúčastní vítání občánků. Město Třeboň nákup zlata uhradí v plné výši a následně kraj žádá o vyúčtování jeho podílu. Nyní město obdrželo dotaci za loňský rok, kdy byly nakoupeny dary pro třeboňské novorezence ve výši 367.494 Kč. Kraj schválil vyúčtování a městu poslal svůj podíl 183.746 Kč. Rada města schválila přijetí transferu této částky a peníze byly do rozpočtu zapojeny na položku určenou pro nákup darů pro budoucí novorozence. 

 

 

Více informací