Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Změny v autobusové dopravě v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9503/61/Zmeny-v-autobusove-doprave-v-Treboni.html Od 1. září 2019 dochází ke změnám systému autobusové dopravy v Třeboni. Významnou změnou v systému autobusové dopravy v Třeboni je mimo jiné to, že jízdné již nebude hrazeno městem a stávající karty pro úhradu jízdného tedy pozbývají platnosti.

Plné jízdné pro linku č. 347001 činí 10 Kč a zlevněné jízdné pak činí 5 Kč za jednu jízdu bez ohledu na vzdálenost. Za zlevněné jízdné se budou přepravovat děti a studenti od 6 do 18 let, děti do 6 let a zdravotně postižení občané (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) se budou přepravovat zdarma.

U ostatních linek, které jsou využívány občany města, především pro přepravu z místních částí, budou cestující hradit jízdné dle ceníků jednotlivých dopravců.  Dle cenového věstníku ministerstva financí bude dopravcem zohledňována sleva 75% z jízdného u cestujících od 6 do 18 let, žáků a studentů od 18 do 26 let, a cestujících starších 65 let, dále u držitelů průkazů ZTP a ZTP/P a u dětí do 6 let, v doprovodu osoby starší 10 let.

V případě linky Třeboň – Branná a opačně je pro cestující jedinou změnou úhrada jízdného cestujícími, ostatní zůstává beze změny.

Více informací na: Autobusem po Třeboni. ]]>
Sun, 01 Sep 2019 10:15:58 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9503/61/Zmeny-v-autobusove-doprave-v-Treboni.html
Krajský úřad Jč. kraje - Oznámení o ukončení zjišťovacího řízení záměru "Retailpark Třeboň" https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9502/61/Krajsky-urad-Jc-kraje---Oznameni-o-ukonceni-zjistovaciho-rizeni-zameru-Retailpark-Trebon.html Thu, 15 Aug 2019 13:17:55 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9502/61/Krajsky-urad-Jc-kraje---Oznameni-o-ukonceni-zjistovaciho-rizeni-zameru-Retailpark-Trebon.html Rozhodnutí - VV - Povolení odstranění stavby - Budovy bez čp./če. na pč. 214/2 a 220/3 k.ú. Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9501/61/Rozhodnuti---VV---Povoleni-odstraneni-stavby---Budovy-bez-cp-ce-na-pc-214-2-a-220-3-k-u-Trebon.html Thu, 15 Aug 2019 11:24:26 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9501/61/Rozhodnuti---VV---Povoleni-odstraneni-stavby---Budovy-bez-cp-ce-na-pc-214-2-a-220-3-k-u-Trebon.html Rozhodnutí - St. povolení - VV - Domanín - optimalizace uličního profilu https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9500/61/Rozhodnuti---St-povoleni---VV---Domanin---optimalizace-ulicniho-profilu.html Thu, 15 Aug 2019 11:07:23 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9500/61/Rozhodnuti---St-povoleni---VV---Domanin---optimalizace-ulicniho-profilu.html Letecké cvičení nad Třeboňskem https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9499/61/Letecke-cviceni-nad-Trebonskem.html Na základě informace od Velitelství vzdušných sil sdělujeme všem obyvatelům Třeboně a okolí, že ve dnech 29.08. do 20.09.2019 se uskuteční na několika místech v ČR mezinárodní vojenské cvičení Ample STRIKE 2019.

S touto akcí budou spojeny pohyby pozemní a hlavně letecké techniky i v oblasti Třeboňska. Díky přeletům je nutno počítat s vyšší hlučností. Nejintenzivnější frekvence letů bude v období od 02.09. do 13.09.,  a to v časech mezi 9:00 - 23:00. Dle vyjádření velitele generálmajora Ing. Petra Hromka se lety v nočních hodinách omezí na minimum a řídící štáb celého cvičení připravuje veškeré kroky tak, aby případný negativní dopad na obyvatelstvo byl co nejmenší.

Bližší informace o cvičení naleznete na www.lznamest.army.cz

]]>
Tue, 13 Aug 2019 12:21:41 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9499/61/Letecke-cviceni-nad-Trebonskem.html
Výzva přihlášeným věřitelům - proti povinné Nováková Ivana https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9498/61/Vyzva-prihlasenym-veritelum---proti-povinne-Novakova-Ivana.html Tue, 13 Aug 2019 11:42:56 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9498/61/Vyzva-prihlasenym-veritelum---proti-povinne-Novakova-Ivana.html ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 06.08.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9497/61/ZaPIS-Z-19-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-06-08-2019.html Tue, 13 Aug 2019 09:50:43 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9497/61/ZaPIS-Z-19-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-06-08-2019.html USNESENÍ Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 06.08.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9496/61/USNESENi-Z-19-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-06-08-2019.html Tue, 13 Aug 2019 07:58:04 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9496/61/USNESENi-Z-19-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-06-08-2019.html Žádost o informace - seznam smluv https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9495/61/zadost-o-informace---seznam-smluv.html Věc: Žádost o informace – seznamu smluv uzavřených mezi městem Třeboň a společností Atelier T – plan, s.r.o.

]]>
Tue, 13 Aug 2019 07:34:59 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9495/61/zadost-o-informace---seznam-smluv.html
Oznámení - Záměr nájmu bytu č. 23 o velikosti 1+0 v čp. 2/II Chelčického (DPS 2) https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9494/61/Oznameni---Zamer-najmu-bytu-c-23-o-velikosti-1-0-v-cp-2-II-Chelcickeho-DPS-2.html Mon, 12 Aug 2019 14:31:01 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9494/61/Oznameni---Zamer-najmu-bytu-c-23-o-velikosti-1-0-v-cp-2-II-Chelcickeho-DPS-2.html Rozpočtová opatření schválená do 06.08.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9493/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-06-08-2019.html Fri, 09 Aug 2019 11:53:55 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9493/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-06-08-2019.html E.ON - Přerušení elektřiny - 29.08.2019 - ul. Táboritská https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9492/61/E-ON---Preruseni-elektriny---29-08-2019---ul-Taboritska.html Fri, 09 Aug 2019 10:05:06 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9492/61/E-ON---Preruseni-elektriny---29-08-2019---ul-Taboritska.html Ulice Potoční v Břilicích bude dalším investičním počinem https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9491/61/Ulice-Potocni-v-Brilicich-bude-dalsim-investicnim-pocinem.html Město Třeboň má ve svém investičním a rozvojovém plánu na tento rok rekonstrukci ulice Potoční v Břilicích. Pro realizaci bylo nutné rozhodnout o výběru nejvhodnějšího dodavatele veřejné zakázky. Osloveno bylo 6 firem a výzva k podání nabídek byla zveřejněna i na profilu zadavatele E-ZAK, kam se obdobné nabídky pro potencionální dodavatele zveřejňují. Město obdrželo dvě nabídky, které byly posouzeny a zkontrolovány, zda naplňují veškeré zadávací podmínky. Jako nejvhodnější a nejlevnější byla nabídka firmy Lesostavby Třeboň s cenou 5,3 mil. Kč bez DPH. „Součástí investice do ulice Potoční budou stavební úpravy dalšího úseku místní komunikace, oprava vodovodu a kanalizace s přípojkami, přeložka plynovodu, veřejné osvětlení včetně kabelového rozvodu a plochy místní komunikace,“ upřesnila plánovanou investici místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Thu, 08 Aug 2019 14:28:42 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9491/61/Ulice-Potocni-v-Brilicich-bude-dalsim-investicnim-pocinem.html
Jak se hospodaří v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9490/61/Jak-se-hospodari-v-Treboni.html Každý správný hospodář má přehled o veškerých svých příjmech a výdajích. Nejinak tomu je i v případě města Třeboň, které na posledním jednání rady města projednalo přehled plnění a čerpání rozpočtu za první pololetí tohoto roku. Příjmy za uplynulé období dosáhly výše 186 mil. Kč, což představuje 52 % schváleného rozpočtu. Oproti tomu bylo z rozpočtu města vyčerpáno za stejný časový úsek 116,6 mil. Kč, což je částka odpovídající 30 % celkových výdajů, se kterými počítá schválený rozpočet města. „Může se zdát, že jsme zatím do ničeho významného neinvestovali, ale to je tím, že největší investiční projekty nás teprve v tomto roce čekají. Jako příklad bych uvedla plánovanou rekonstrukci Bertiných lázní, která započne již v září tohoto roku. Nemalé peníze půjdou do projektu kanalizace v Branné, do rekonstrukce ulice Potoční, parku Lipovka a plochy před nákupním centrem na Hliníku,“ doplnila komentář k čerpání rozpočtu místostarostka města Jana Grammetbauerová. 

]]>
Thu, 08 Aug 2019 14:04:37 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9490/61/Jak-se-hospodari-v-Treboni.html
Areál vodárny Na Kopečku https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9489/61/Areal-vodarny-Na-Kopecku.html Město Třeboň obdrželo výpověď smlouvy o nájmu, která se týkala nemovitostí nacházejících se v areálu vodárny Na Kopečku. Tato smlouva opravňovala společnost ČEVAK a.s. využívat tyto prostory, které městu předá zpět ke konci roku 2019. Rada města projednala tuto záležitost.

Město Třeboň je vlastníkem společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o., která od svého založení v roce 2011 provozuje městskou čistírnu odpadních vod a od roku 2017 rovněž zajišťuje provozování vodovodů a kanalizací na území města Třeboně, Branné, Břilic, Holiček, Nové a Staré Hlíny a Přeseky. „Městská Vodohospodářská nemá své řádné zázemí, a proto bychom byli rádi, aby tento areál vodárny převzala a spravovala,“ prozradila budoucí záměr města místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Thu, 08 Aug 2019 13:58:44 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9489/61/Areal-vodarny-Na-Kopecku.html
Uzavření kanceláře registru vozidel https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9488/61/Uzavreni-kancelare-registru-vozidel.html Thu, 08 Aug 2019 10:43:05 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9488/61/Uzavreni-kancelare-registru-vozidel.html Územní rozhodnutí VV - rozhodnutí o umístění stavby - "Chodník podél silnice III/15511, Přeseka" https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9487/61/uzemni-rozhodnuti-VV---rozhodnuti-o-umisteni-stavby---Chodnik-podel-silnice-III-15511-Preseka.html Tue, 06 Aug 2019 11:37:39 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9487/61/uzemni-rozhodnuti-VV---rozhodnuti-o-umisteni-stavby---Chodnik-podel-silnice-III-15511-Preseka.html VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu - Změna trvalého dopravního značení na MK Masarykovo nám. Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9485/61/VV---OOP---Stanoveni-mistni-upravy-provozu---Zmena-trvaleho-dopravniho-znaceni-na-MK-Masarykovo-nam-Trebon.html Mon, 05 Aug 2019 13:17:04 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9485/61/VV---OOP---Stanoveni-mistni-upravy-provozu---Zmena-trvaleho-dopravniho-znaceni-na-MK-Masarykovo-nam-Trebon.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Chlumu u Třeboně - Výstavba TS, obnova NN a rekonstrukce VO https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9484/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-v-Chlumu-u-Trebone---Vystavba-TS-obnova-NN-a-rekonstrukce-VO.html Mon, 05 Aug 2019 10:35:31 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9484/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-v-Chlumu-u-Trebone---Vystavba-TS-obnova-NN-a-rekonstrukce-VO.html Výběrové řízení - právník (právnička) města https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9482/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html zde. ]]> Thu, 01 Aug 2019 14:11:34 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9482/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Výběrové řízení - právník (právnička) města https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9481/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Thu, 01 Aug 2019 14:05:23 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9481/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Výběrové řízení - právník (právnička) města https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9480/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Thu, 01 Aug 2019 14:02:43 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9480/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Výzva č. 2/2019 pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9462/61/Vyzva-c-2-2019-pro-podavani-zadosti-o-dotace-z-rozpoctu-mesta-Trebon.html Thu, 01 Aug 2019 01:00:00 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9462/61/Vyzva-c-2-2019-pro-podavani-zadosti-o-dotace-z-rozpoctu-mesta-Trebon.html Výběrové řízení - Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pro ORP Jindř. Hradec, Dačice, Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9469/61/Vyberove-rizeni---Ortopedie-a-traumatologie-pohyboveho-ustroji-pro-ORP-Jindr-Hradec-Dacice-Trebon.html Wed, 24 Jul 2019 16:49:20 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9469/61/Vyberove-rizeni---Ortopedie-a-traumatologie-pohyboveho-ustroji-pro-ORP-Jindr-Hradec-Dacice-Trebon.html Přátelské fotbalové utkání v bavorském Finsterau https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9467/61/Pratelske-fotbalove-utkani-v-bavorskem-Finsterau.html V sobotu 20. července 2019 se v bavorském Finsterau uskutečnilo přátelské fotbalové utkání mezi třeboňským týmem „staří páni", složeném z hráčů Jiskra Třeboň a Slovan Břilice nad 35 let, a týmem Wolfsteiner Kickers z partnerského zemského okresu Freyung - Grafenau.

          

]]>
Wed, 24 Jul 2019 09:45:25 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9467/61/Pratelske-fotbalove-utkani-v-bavorskem-Finsterau.html
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9466/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Tue, 23 Jul 2019 15:00:02 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9466/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html USNESENÍ Z 18. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 16.07.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9464/61/USNESENi-Z-18-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-16-07-2019.html Tue, 23 Jul 2019 09:00:51 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9464/61/USNESENi-Z-18-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-16-07-2019.html ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 16.07.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9463/61/ZaPIS-Z-18-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-16-07-2019.html Tue, 23 Jul 2019 08:58:40 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9463/61/ZaPIS-Z-18-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-16-07-2019.html ZŠ Na Sadech získala prostředky na prevenci proti kriminalitě https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9460/61/Zs-Na-Sadech-ziskala-prostredky-na-prevenci-proti-kriminalite.html Základní škola Na Sadech se bude moct opřít do prevenčního programu zaměřeného na potírání kriminality. Díky krajské dotaci na tyto účely a příspěvku Města Třeboň v celkové výši 22,5 tis. Kč zajistí různé aktivity spojené s edukací žáků a dalšími činnostmi, které sníží rizika. „Třeboň může být vnímána jako poklidné město s harmonickou lázeňskou atmosférou, nelze však zapomínat, že riziko kriminality je i u nás. Proto vítám, že je možné děti  školou povinné na možná rizika upozornit a starat se o jejich bezpečí,“ uvedla místostarostka Jana Grammetbauerová.

 

]]>
Fri, 19 Jul 2019 10:18:59 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9460/61/Zs-Na-Sadech-ziskala-prostredky-na-prevenci-proti-kriminalite.html
Město Třeboň získalo dotace na obnovu památek https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9459/61/Mesto-Trebon-ziskalo-dotace-na-obnovu-pamatek.html Díky úspěšné žádosti podané městem Třeboň bude možné zajistit obnovu kaple sv. Víta. Finanční příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek Ministerstva kultury ČR ve výši 181 tis. Kč spolu s podílem města ve výši 106 tis. Kč bude využit na opravu venkovních a vnitřních omítek, opravu vstupních dveří do sakristie a renovaci nátěrů.

Současně jsme získali dotaci na opravu dvou seníků na Mokrých lukách. Město Třeboň prostřednictvím Národního památkového ústavu zažádalo Ministerstvo kultury ČR o dotaci z Havarijního programu a získalo částku 150 tis. Kč.

„O památky se v Třeboni staráme a snažíme se využít možnosti dotačních titulů, abychom získali další zdroje pro financování obnov těchto perliček, kterých je na náhrdelníku Třeboně mnoho. Máme strategii a postupujeme tak, abychom se postarali pokud možno o maximální zlepšení,“ dodala místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Fri, 19 Jul 2019 10:06:20 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9459/61/Mesto-Trebon-ziskalo-dotace-na-obnovu-pamatek.html
Poskytnutí kopií dokumentů správního spisu https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9449/61/Poskytnuti-kopii-dokumentu-spravniho-spisu.html Věc: Žádost o informace spočívající v poskytnutí kopií dokumentů spisu vedeném Městským úřadem Třeboň, odborem životního prostředí pod spis. zn. METR_S 92/2018.

]]>
Mon, 15 Jul 2019 10:49:24 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9449/61/Poskytnuti-kopii-dokumentu-spravniho-spisu.html
Rozpočtová opatření schválená do 25.06.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9443/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-25-06-2019.html Mon, 08 Jul 2019 17:09:29 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9443/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-25-06-2019.html Informace o pronájmu pozemků https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9437/61/Informace-o-pronajmu-pozemku.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v požadavku poskytnutí kopií nájemních či obdobných smluv a všech případných příloh a dodatků k pronájmu pozemku p.č. KN 396/3 a p.č. KN 334/9 vše v kat. území Třeboň.

]]>
Thu, 04 Jul 2019 11:05:40 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9437/61/Informace-o-pronajmu-pozemku.html
ZÁPIS ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 25.06.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9429/61/ZaPIS-ZE-17-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-25-06-2019.html Mon, 01 Jul 2019 15:07:06 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9429/61/ZaPIS-ZE-17-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-25-06-2019.html USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 25.06.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9428/61/USNESENi-ZE-17-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-25-06-2019.html Mon, 01 Jul 2019 15:05:16 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9428/61/USNESENi-ZE-17-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-25-06-2019.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9420/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 26 Jun 2019 16:13:42 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9420/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9419/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 26 Jun 2019 15:49:21 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9419/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9418/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 26 Jun 2019 15:45:01 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9418/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9417/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 26 Jun 2019 15:41:36 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9417/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9416/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 26 Jun 2019 15:37:27 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9416/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 17.06.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9414/61/Usneseni-ze-7-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-17-06-2019.html Tue, 25 Jun 2019 13:57:57 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9414/61/Usneseni-ze-7-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-17-06-2019.html Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 17.06.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9413/61/Zapis-ze-7-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-17-06-2019.html Tue, 25 Jun 2019 13:54:27 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9413/61/Zapis-ze-7-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-17-06-2019.html Město Třeboň přivítalo návštěvu z Brazílie https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9412/61/Mesto-Trebon-privitalo-navstevu-z-Brazilie.html V pondělí 24.6. navštívili třeboňskou radnici honorární konzul ČR v brazilském státě Minas Gerais Luiz Guadalupe spolu s vedoucím politického oddělení Velvyslanectví Brazílie v Praze panem Paulem Camargo Carneirem. Přivítalo je vedení města Třeboně v čele se starostou PaedDr. Janem Váňou, který z rukou honorárního konzula převzal dopis od starosty Diamantiny Juscelina Brasiliana Roque a také protokol o spolupráci mezi městy Třeboň a Diamantina. V obou dokumentech je popsán vřelý vztah k Třeboni a je zde zmíněna dohoda o spolupráci z roku 2013, které starosta připisuje velkou důležitost.

]]>
Tue, 25 Jun 2019 10:00:44 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9412/61/Mesto-Trebon-privitalo-navstevu-z-Brazilie.html
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9411/61/Zaverecny-ucet-a-ucetni-zaverka-za-rok-2018.html Mon, 24 Jun 2019 17:38:32 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9411/61/Zaverecny-ucet-a-ucetni-zaverka-za-rok-2018.html ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 11.06.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9402/61/ZaPIS-Z-16-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-11-06-2019.html Tue, 18 Jun 2019 14:33:31 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9402/61/ZaPIS-Z-16-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-11-06-2019.html USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 11.06.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9401/61/USNESENi-Z-16-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-11-06-2019.html Tue, 18 Jun 2019 14:31:42 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9401/61/USNESENi-Z-16-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-11-06-2019.html Zápis z jednání finančního výboru č. 6 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9400/61/Zapis-z-jednani-financniho-vyboru-c-6.html Tue, 18 Jun 2019 11:38:01 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9400/61/Zapis-z-jednani-financniho-vyboru-c-6.html Zápis z jednání KV č. 3/2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9387/61/Zapis-z-jednani-KV-c-3-2019.html Thu, 06 Jun 2019 11:01:18 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9387/61/Zapis-z-jednani-KV-c-3-2019.html ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 28.05.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9385/61/ZaPIS-Z-15-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-28-05-2019.html Tue, 04 Jun 2019 13:07:13 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9385/61/ZaPIS-Z-15-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-28-05-2019.html USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 28.05.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9383/61/USNESENi-Z-15-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-28-05-2019.html Tue, 04 Jun 2019 13:05:08 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9383/61/USNESENi-Z-15-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-28-05-2019.html