Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Město Třeboň podpoří vznik komunitního centra https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10864/61/Mesto-Trebon-podpori-vznik-komunitniho-centra.html Vedení města Třeboně vloni vstoupilo v jednání s vedením Místní akční skupiny Třeboňsko (dále jen MAS). Předmětem byla podpora organizace a její činnosti ze strany města. Do schváleného rozpočtu se tak vyčlenilo 200 tis. Kč. Peníze poputují formou individuální dotace této organizaci na zajištění zřízení a provozování nového komunitního centra. Tyto prostory budou fungovat jako místo pro setkávání s veřejností, primárně s obyvateli Třeboně a Třeboňska, ale i s turisty. Prostory poskytnou možnost propagace města a okolí, a to nikoliv jen z hlediska cestovního ruchu, ale komplexně. Návštěvníci zde získají informace o Třeboňsku, jeho obcích, pořádaných akcích všeho druhu, podnikatelích a jejich činnosti, výrobcích, službách atp. V nabídce komunitního centra nebudou chybět tematické semináře z oblasti životního prostředí, školství a vzdělávání či ze sociální sféry. Rada města schválila uvolnění výše zmíněné finanční částky na realizaci projektu. K finálnímu uvolnění peněz z rozpočtu bude ještě potřeba schválení v zastupitelstvu města na konci června.

]]>
Fri, 11 Jun 2021 11:32:20 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10864/61/Mesto-Trebon-podpori-vznik-komunitniho-centra.html
Finance pro třeboňské hasiče https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10863/61/Finance-pro-trebonske-hasice.html Rada města schválila uvolnění financí ve výši 50 tis. Kč pro požární stanici Třeboň, která patří pod Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. „S částkou jsme počítali v rozpočtu na tento rok. Hasiče podporujeme průběžně a o aktuálních potřebách diskutujeme na bezpečnostních radách. Nyní se nakoupí vybavení pro zefektivnění zásahů u mimořádných událostí, konkrétně například zvedací vak, lezecká lana, reflektor či turbo proudnice.“ upřesnil informaci starosta města a zároveň předseda bezpečnostní rady PaedDr. Jan Váňa.

]]>
Fri, 11 Jun 2021 10:17:12 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10863/61/Finance-pro-trebonske-hasice.html
Další šance na bydlení pro seniory v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10862/61/Dalsi-sance-na-bydleni-pro-seniory-v-Treboni.html Radní města Třeboně na svém posledním zasedání schválili zveřejnění záměru nájmu dvou bytů v Domě s pečovatelskou službou (tzv. DPS 1 a 2) v Chelčického ulici.

První byt se nachází v DPS 1, má číslo 22 a dispozičně jde o byt 1+0 s výměrou 36,35 m2. Měsíční nájemné činí 1 767,- Kč plus se měsíčně platí úhrada za vybavení bytu kuchyňskou linkou, digestoří a vařičem v částce 205 Kč.

Druhý byt je v DPS 2, má číslo 29 a dispozičně se jedná o byt 1+0 s výměrou 25 m2. Měsíční nájemné činí 1 250,- Kč plus se měsíčně platí úhrada v částce 177 Kč za stejné vybavení jako u předchozího bytu.

Oba byty byly nově zrekonstruovány v celkové částce oprav 315 tis. Kč. V rámci rekonstrukce se vyměnily kuchyňské linky, opravily se koupelny a jejich vybavení spolu s opravou stěn a podlah.

Podmínkou pro budoucí nájemce bytů je, že musí pobírat starobní či invalidní důchod, nepotřebují komplexní ústavní péči a mají trvalé bydliště v Třeboni či místních částech, nebo jejichž rodinní příslušníci zde mají trvalé bydliště. 

Výběr nájemců bude uskutečněn podle platných pravidel města pro přidělování bytů v DPS.

„Záměr je zveřejněn na úřední desce města Třeboně po dobu 15 dnů. Všichni žadatelé evidovaní v seznamu žádostí o byt v DPS obdrží písemnou informaci o záměru nájmu bytu, aby se mohli přihlásit a byt si prohlédnout“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Fri, 11 Jun 2021 10:16:08 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10862/61/Dalsi-sance-na-bydleni-pro-seniory-v-Treboni.html
Finanční dar pro Zdravotního klauna https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10861/61/Financni-dar-pro-Zdravotniho-klauna.html Jednání rady města se v prvním červnovém týdnu orientovalo na řadu témat a materiálů. Jedním z nich byla žádost o finanční podporu na činnost společnosti Zdravotní klaun. Od města Třeboně díky rozhodnutí rady putuje 5 tis. Kč této organizaci, která přináší humor, radost, dobrou náladu a povzbuzení hlavně dětem hospitalizovaným v nemocnicích. Návštěva klaunů v nemocnici pomáhá pacientům ke zlepšení jejich psychického stavu, čímž se prokazatelně lepší i stav zdravotní. Klauni jsou speciálně vyškoleni, působí ve velkých nemocnicích po celé České republice. Prioritně se orientují na děti, ale výjimkou nejsou ani návštěvy seniorů či dospělých pacientů. V době omezení spojených s koronavirem se nabídka rozšířila i o on-line návštěvy na dálku.

]]>
Fri, 11 Jun 2021 10:15:18 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10861/61/Financni-dar-pro-Zdravotniho-klauna.html
Další vlna podpory sociálních služeb v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10860/61/Dalsi-vlna-podpory-socialnich-sluzeb-v-Treboni.html Radní města Třeboně schválili poskytnutí dotace zaměřené na podporu sociálních služeb v Třeboni. Do zastupitelstva města tak míří materiál, na základě kterého by se mělo schválit poskytnutí dotace pro Oblastní charitu Třeboň. Z této částky půjde část na činnost Občanské poradny a část pro Sociálně terapeutickou dílnu Motýl.

Občanská poradna poskytuje pomoc při zvládání a řešení obtížných životních situací například dluhové poradenství a to diskrétně a bezplatně. Loni využilo služby poradny celkem 106 osob a předpoklad na tento rok je z Třeboňska 150 osob a přímo z Třeboně pak 130 klientů. Dle statistik jsou klienty osoby od 16 let věku v nepříznivé sociální situaci.

Sociálně terapeutická dílna Motýl se zaměřuje na vytváření  a zdokonalování pracovních návyků prostřednictvím pracovní terapie u osob se zdravotním postižením. Za uplynulý rok využilo dílnu 27 osob z toho 5 obyvatel Třeboně, dle předpokladů se počet klientů pro letošní rok nezmění.

]]>
Fri, 11 Jun 2021 10:13:58 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10860/61/Dalsi-vlna-podpory-socialnich-sluzeb-v-Treboni.html
Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10859/61/Navrh-zaverecneho-uctu-mesta-Trebone-za-rok-2020.html Fri, 11 Jun 2021 09:24:20 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10859/61/Navrh-zaverecneho-uctu-mesta-Trebone-za-rok-2020.html Oznámení záměru nájmu bytu č.29 v čp. 2/II v ul. Chelčického (DPS2) https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10856/61/Oznameni-zameru-najmu-bytu-c-29-v-cp-2-II-v-ul-Chelcickeho-DPS2.html Fri, 11 Jun 2021 08:45:20 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10856/61/Oznameni-zameru-najmu-bytu-c-29-v-cp-2-II-v-ul-Chelcickeho-DPS2.html Oznámení záměru nájmu bytu č. 22 v čp. 1/OO v ul.Chelčického (DPS1) https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10855/61/Oznameni-zameru-najmu-bytu-c-22-v-cp-1-OO-v-ul-Chelcickeho-DPS1.html Fri, 11 Jun 2021 08:43:59 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10855/61/Oznameni-zameru-najmu-bytu-c-22-v-cp-1-OO-v-ul-Chelcickeho-DPS1.html Oznámení záměru výpůjčky části plotu vedoucí z Masarykova náměstí do Lipovky https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10858/61/Oznameni-zameru-vypujcky-casti-plotu-vedouci-z-Masarykova-namesti-do-Lipovky.html Fri, 11 Jun 2021 08:23:58 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10858/61/Oznameni-zameru-vypujcky-casti-plotu-vedouci-z-Masarykova-namesti-do-Lipovky.html Územní rozhodnutí o umístění stavby - Hamr, ZTV RD - výstavba TS, VN, NN https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10857/61/uzemni-rozhodnuti-o-umisteni-stavby---Hamr-ZTV-RD---vystavba-TS-VN-NN.html Thu, 10 Jun 2021 13:45:47 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10857/61/uzemni-rozhodnuti-o-umisteni-stavby---Hamr-ZTV-RD---vystavba-TS-VN-NN.html Dodatek č.16 k nařízení města Třeboň č. 2/2017, kterým se vydává Tržní řád https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10854/61/Dodatek-c-16-k-narizeni-mesta-Trebon-c-2-2017-kterym-se-vydava-Trzni-rad.html Wed, 09 Jun 2021 16:47:32 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10854/61/Dodatek-c-16-k-narizeni-mesta-Trebon-c-2-2017-kterym-se-vydava-Trzni-rad.html Dodatek č.15 k nařízení města Třeboň č. 2/2017, kterým se vydává Tržní řád https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10853/61/Dodatek-c-15-k-narizeni-mesta-Trebon-c-2-2017-kterym-se-vydava-Trzni-rad.html Wed, 09 Jun 2021 16:44:39 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10853/61/Dodatek-c-15-k-narizeni-mesta-Trebon-c-2-2017-kterym-se-vydava-Trzni-rad.html ON-LINE VELETRH PRÁCE https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10852/61/ON-LINE-VELETRH-PRaCE.html Jihočeská hospodářská komora pořádá ve dnech 15. - 16.6. 2021 první on-line VELETRH PRÁCE.

Veletrh práce je určen široké veřejnosti, která má zájem získat aktuální pracovní nabídky od jihočeských zaměstnavatelů. Veletrh je vhodný i pro žáky posledních ročníků středních škol a středních odborných učilišť a studenty vyšších odborných škol a vysokých škol. Svou nabídku pracovních míst zde budou prezentovat firmy s různým zaměřením z celého Jihočeského kraje.


 

]]>
Tue, 08 Jun 2021 12:15:17 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10852/61/ON-LINE-VELETRH-PRaCE.html
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Stodola včetně el. přípojky https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10851/61/Informace-o-podanem-navrhu-verejnopravni-smlouvy---Stodola-vcetne-el-pripojky.html Tue, 08 Jun 2021 11:15:05 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10851/61/Informace-o-podanem-navrhu-verejnopravni-smlouvy---Stodola-vcetne-el-pripojky.html Dodatečné stavební povolení "Dešťová kanalizace Třeboň" https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10850/61/Dodatecne-stavebni-povoleni-Destova-kanalizace-Trebon.html Tue, 08 Jun 2021 09:26:31 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10850/61/Dodatecne-stavebni-povoleni-Destova-kanalizace-Trebon.html Okresní soud - Usnesení o zemřelém Stanislav Káňa https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10849/61/Okresni-soud---Usneseni-o-zemrelem-Stanislav-Kana.html Thu, 03 Jun 2021 12:06:18 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10849/61/Okresni-soud---Usneseni-o-zemrelem-Stanislav-Kana.html Jihočeské letní linky https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10848/61/Jihoceske-letni-linky.html Od soboty 5. června začnou opět fungovat Jihočeské letní linky, které se týkají i města Třeboně. Vybrané spoje v rámci tohoto systému umožňují i přepravu jízdních kol. Systém Jihočeských letních linek bude fungovat do 26. září 2021.

Města Třeboň se týkají tyto linky:

  • 320025 České Budějovice-Třeboň-Slavonice
  • 320028 (Třeboň) - České Budějovice-Prachatice-Kvilda*
  • 340380 Třeboň-Majdalena-Chlum u Třeboně-Staňkov
  • 340383 Dačice - Jindřichův Hradec - Trhové Sviny - Kaplice – Frymburk

*ranní spoj z Třeboně je veden na lince 320010 (spoj 54), večerní spoj je veden na lince 320010 (spoj 63)

V letošním roce je pro město Třeboň novinkou výjezd linky 320028 z Třeboně na Kvildu. Druhou novinkou je realizace linky Dačice - JH - Třeboň – Trhové Sviny - Kaplice - Lipno - Frymburk (+ obraty Rožmberk). Díky těmto dvěma novinkám je v letošním roce zajištěno propojení Třeboně jak s centrální Šumavou, tak s Lipenskem (okrajově s Novohradskem).

Kompletní jízdní řád a přehled všech linek naleznete na www.jihoceskajizdenka.cz/cyklo-leto-2021, nebo na www.jikord.cz/cyklobusy.

]]>
Tue, 01 Jun 2021 16:11:53 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10848/61/Jihoceske-letni-linky.html
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - chodník u Penny marketu https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10847/61/Verejna-vyhlaska---Opatreni-obecne-povahy---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci---chodnik-u-Penny-marketu.html Tue, 01 Jun 2021 13:48:50 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10847/61/Verejna-vyhlaska---Opatreni-obecne-povahy---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci---chodnik-u-Penny-marketu.html VV - Veřejné projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Novosedly nad Nežárkou https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10846/61/VV---Verejne-projednani-o-navrhu-Zmeny-c-1-uzemniho-planu-Novosedly-nad-Nezarkou.html Tue, 01 Jun 2021 12:17:09 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10846/61/VV---Verejne-projednani-o-navrhu-Zmeny-c-1-uzemniho-planu-Novosedly-nad-Nezarkou.html ZÁPIS ZE 72. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 25.05.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10844/61/ZaPIS-ZE-72-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-25-05-2021.html Tue, 01 Jun 2021 10:58:34 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10844/61/ZaPIS-ZE-72-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-25-05-2021.html Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu budovy čp. 20/II, ul.Svatopluka Čecha https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10845/61/Oznameni-zameru-pronajmu-nebytovych-prostor-v-objektu-budovy-cp-20-II-ul-Svatopluka-cecha.html Tue, 01 Jun 2021 10:51:34 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10845/61/Oznameni-zameru-pronajmu-nebytovych-prostor-v-objektu-budovy-cp-20-II-ul-Svatopluka-cecha.html Ministerstvo ŽP - VV - Zveřejnění návrhu OOP o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10843/61/Ministerstvo-zP---VV---Zverejneni-navrhu-OOP-o-vydani-Planu-pro-zvladani-povodnovych-rizik-v-povodi-Labe-a-vyzva-k-uplatneni-pripominek.html Mon, 31 May 2021 15:17:11 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10843/61/Ministerstvo-zP---VV---Zverejneni-navrhu-OOP-o-vydani-Planu-pro-zvladani-povodnovych-rizik-v-povodi-Labe-a-vyzva-k-uplatneni-pripominek.html Krajský úřad Jč. kraje - Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - Novostavba prodejny LIDL Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10842/61/Krajsky-urad-Jc-kraje---Rozhodnuti---zaver-zjistovaciho-rizeni---Novostavba-prodejny-LIDL-Trebon.html Mon, 31 May 2021 15:15:47 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10842/61/Krajsky-urad-Jc-kraje---Rozhodnuti---zaver-zjistovaciho-rizeni---Novostavba-prodejny-LIDL-Trebon.html Ministerstvo zemědělství - VV - Ozámení o návrzích OOP a výzva k uplatnění připomínek - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10841/61/Ministerstvo-zemedelstvi---VV---Ozameni-o-navrzich-OOP-a-vyzva-k-uplatneni-pripominek---Narodni-plan-povodi-Labe-Odry-a-Dunaje.html Mon, 31 May 2021 14:47:05 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10841/61/Ministerstvo-zemedelstvi---VV---Ozameni-o-navrzich-OOP-a-vyzva-k-uplatneni-pripominek---Narodni-plan-povodi-Labe-Odry-a-Dunaje.html Revitalizace prostranství mezi Domy s pečovatelskou službou v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10840/61/Revitalizace-prostranstvi-mezi-Domy-s-pecovatelskou-sluzbou-v-Treboni.html Rada města schválila výběr dodavatele, který zajistí revitalizaci prostranství mezi budovami Domů s pečovatelskou službou (tzv. DPS) I a II. Předmětem této zakázky na stavební práce bude provedení nových zpevněných ploch s osazením centrálního vodního prvku, dále doplnění nového městského mobiliáře, instalace veřejného osvětlení a výsadba vhodných rostlin zkrášlujících toto místo. O realizaci projevily zájem dva uchazeči. Rada schválila nejvhodnější nabídku za 4,5 mil Kč včetně DPH.

„Prostranství mezi budovami DPS neslouží pouze pro jejich obyvatele. Funguje jako jedna z hlavních tras pro pěší, kteří se pohybují z předměstí do centra města. Nejen obyvatelé DPS tuto lokalitu využívají k procházkám a setkání na čerstvém vzduchu. Navíc Třeboň je lázeňským městem, kde nesmí podobná prostranství chybět a kde symbolika vodních prvků dotváří tu správnou atmosféru.“ doplnil argumentaci starosta města PaedDr. Jan Váňa.

Vlastní realizace prací je plánovaná od 12. 07. do 30. 09. 2021. Vedení města se sešlo i s obyvateli DPS, projekt jim představilo a obyvatelé měli možnost vznést připomínky a požadavky.

]]>
Mon, 31 May 2021 12:17:06 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10840/61/Revitalizace-prostranstvi-mezi-Domy-s-pecovatelskou-sluzbou-v-Treboni.html
Multifunkční sportoviště Na Kopečku https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10839/61/Multifunkcni-sportoviste-Na-Kopecku.html Na Kopečku se uskuteční revitalizace hřiště na multifukční sportoviště. Plány města jsou v lokalitě Kopeček ve Vodárenské ulici na pozemcích města vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště s travnatým povrchem pro míčové hry, obnovit asfaltové hřiště na košíkovou, postavit dětské hřiště s herními prvky a vše osadit patřičným mobiliářem. Předpokládané náklady byly odhadnuty ve výši 3 mil. Kč.

„V současné době se na tomto místě nacházejí dva zanedbané antukové kurty, které jsou ohrazené plotem a neudržovaná asfaltová plocha pro basketbal a volejbal, vše je ve špatném stavu a zcela nefunkční. Z jednoho kurtu bychom udělali hřiště s umělým povrchem pro hraní míčových her ve smyslu tenisu, volejbalu, basketbalu, nohejbalu, badmintonu, florbalu či házené. Z druhého kurtu vznikne hřiště s travnatým porostem pro malý fotbal. Stávající asfalt opravíme a instalujeme nové koše. Přibyde dětské hřiště se šplhací sestavou, skluzavkou a houpačkou. V plánu je i instalace laviček a odpadkových košů spolu se stojany na kola tak, aby zde vzniklo krásné centrum pro aktivní odpočinek a útočiště pro rodiče s dětmi.“ doplnil plány města starosta Jan Váňa.

Městu bylo v rámci vypsané veřejné zakázky na tuto akci doručeno sedm nabídek. Hodnotící komise je důkladně prostudovala a doporučila radním výběr nejvhodnější nabídky ve výši 2.78 mil. Kč.

]]>
Mon, 31 May 2021 12:15:40 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10839/61/Multifunkcni-sportoviste-Na-Kopecku.html
Vznik projektu na úpravu sportovní haly v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10838/61/Vznik-projektu-na-upravu-sportovni-haly-v-Treboni.html Radní schválili výběr dodavatele, který vytvoří projektovou dokumentaci zaměřenou na revitalizaci a přístavbu sportovní haly v Třeboni. Předmětem této zakázky je zpracování projektu revitalizace stávajících prostor haly a přístavby malé tělocvičny na terasách u vstupního vestibulu. Na základě vyhlášené soutěže byly podány čtyři nabídky. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší cena. Hodnotící komise nabídky posoudila a doporučila radě města tu nejvhodnější ve výši 1,6 mil. Kč včetně DPH.

]]>
Mon, 31 May 2021 12:14:47 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10838/61/Vznik-projektu-na-upravu-sportovni-haly-v-Treboni.html
Přijetí dotace na kulturu a obnovu památek https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10837/61/Prijeti-dotace-na-kulturu-a-obnovu-pamatek.html Město Třeboň podalo žádost o dotaci Jihočeského kraje určenou na podporu kultury a cestovního ruchu. Příspěvek jsme dostali a na posledním květnovém zasedání rady města bylo schváleno přijetí a zapojení dotace do rozpočtu města. Peníze poputují na dvě aktivity. První podpořenou akcí jsou Historické slavnosti Jakuba Krčína, které mají v Třeboni již dlouholetou tradici a rozpočet na ně bude dotací posílen o 60 tis. Kč. Druhým projektem je vytvoření katalogu Příběh Štěpánka Netolického a edukačních materiálů pro děti, které budou připraveny pro stálou expozici v Domě Štěpánka Netolického. Na tento projekt město získalo 30 tis. Kč.

Velká podpora z kraje, o kterou město úspěšně žádalo, je ve výši 150 tis. Kč. Tyto peníze jsou určené na dokončení restaurování opony v Divadle J. K. Tyla. Restaurátorské práce byly zahájeny loni v rámci první etapy, kdy byla spravena rubová strana opony. Letos přijde na řadu líc, tedy malovaná strana.

]]>
Mon, 31 May 2021 12:13:53 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10837/61/Prijeti-dotace-na-kulturu-a-obnovu-pamatek.html
Možnost pronájmu nebytového prostoru v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10836/61/Moznost-pronajmu-nebytoveho-prostoru-v-Treboni.html Město Třeboň obdrželo výpověď od nájemce nebytových prostor v budově Domu s pečovatelskou službou v ulici Svatopluka Čecha 20/II. Prostory jsou určeny k podnikání, výměra provozovny je 29,52 m2 a stávající nájemní smlouva bude ukončena ke konci července. Radní města schválili zveřejnění záměru pronájmu.  Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce. Zájemci musí předložit podnikatelský záměr a svou nabídku výše nájemného. Minimální nájemné bylo nastaveno na 1.500,- Kč/ m2/rok. Náklady na služby související s užíváním nebytových prostor bude hradit nájemce samostatně. Se stávajícím nájemcem je domluveno, že pokud by nový uchazeč chtěl prostory dříve, budou uvolněny před datem ukončení končící smlouvy.

]]>
Mon, 31 May 2021 12:12:44 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10836/61/Moznost-pronajmu-nebytoveho-prostoru-v-Treboni.html
Podpora bývalým významným sportovcům z Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10835/61/Podpora-byvalym-vyznamnym-sportovcum-z-Trebone.html Radní města Třeboně schválili poskytnutí daru ve výši 45 tis. Kč Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků. Město tuto podporu poskytuje již několik let. Nadační fond tímto zajišťuje humanitární podporu bývalých sportovců, reprezentantů České republiky a olympioniků. Účelem je zmírnění zdravotních a sociálních dopadů vyvolaných sportovní činností. V tomto konkrétním případě je podpora určená třem sportovcům žijícím na Třeboňsku, kteří velmi úspěšně v minulosti reprezentovali město a republiku na zahraničních sportovních soutěžích a olympiádě.

]]>
Mon, 31 May 2021 12:11:52 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10835/61/Podpora-byvalym-vyznamnym-sportovcum-z-Trebone.html
Elektronická dražba 29.06.2021 od 13:00 h - nemovitost v k.ú. Munice https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10834/61/Elektronicka-drazba-29-06-2021-od-13-00-h---nemovitost-v-k-u-Munice.html Fri, 28 May 2021 09:11:36 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10834/61/Elektronicka-drazba-29-06-2021-od-13-00-h---nemovitost-v-k-u-Munice.html Rozpočtová opatření schválená do 25.05.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10833/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-25-05-2021.html Fri, 28 May 2021 09:07:45 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10833/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-25-05-2021.html Veřejná vyhláška - konání veřejného projednání o návrhu územního plánu Domanín https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10830/61/Verejna-vyhlaska---konani-verejneho-projednani-o-navrhu-uzemniho-planu-Domanin.html Tue, 25 May 2021 13:05:44 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10830/61/Verejna-vyhlaska---konani-verejneho-projednani-o-navrhu-uzemniho-planu-Domanin.html Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Dunajovice 14.6.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10829/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---Dunajovice-14-6-2021.html Tue, 25 May 2021 08:10:18 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10829/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---Dunajovice-14-6-2021.html Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 14.6.2021 Přeseka https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10828/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---14-6-2021-Preseka.html Tue, 25 May 2021 08:05:38 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10828/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---14-6-2021-Preseka.html Poskytnutí informace o počtu vydaných loveckých lístků cizincům za každý rok za období 2010 – 2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10821/61/Poskytnuti-informace-o-poctu-vydanych-loveckych-listku-cizincum-za-kazdy-rok-za-obdobi-2010-2020.html Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace o počtu vydaných loveckých lístků cizincům za každý rok za období 2010 – 2020.

]]>
Mon, 17 May 2021 15:03:29 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10821/61/Poskytnuti-informace-o-poctu-vydanych-loveckych-listku-cizincum-za-kazdy-rok-za-obdobi-2010-2020.html
Aukční vyhláška č. CJH/32/2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10819/61/Aukcni-vyhlaska-c-CJH-32-2021.html Mon, 17 May 2021 13:54:13 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10819/61/Aukcni-vyhlaska-c-CJH-32-2021.html ZÁPIS ZE 71. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 11.05.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10815/61/ZaPIS-ZE-71-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-11-05-2021.html Thu, 13 May 2021 13:26:23 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10815/61/ZaPIS-ZE-71-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-11-05-2021.html Zápis z 19. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 03.05.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10811/61/Zapis-z-19-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-03-05-2021.html Wed, 12 May 2021 14:43:39 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10811/61/Zapis-z-19-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-03-05-2021.html Poskytnutí informace v souvislosti se zajišťováním péče o toulavá zvířata https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10807/61/Poskytnuti-informace-v-souvislosti-se-zajistovanim-pece-o-toulava-zvirata.html Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace v souvislosti se zajišťováním péče o toulavá zvířata.

]]>
Wed, 12 May 2021 10:24:18 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10807/61/Poskytnuti-informace-v-souvislosti-se-zajistovanim-pece-o-toulava-zvirata.html
Zápis z 10. jednání Kontrolního výboru dne 3.5.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10804/61/Zapis-z-10-jednani-Kontrolniho-vyboru-dne-3-5-2021.html Tue, 11 May 2021 10:41:12 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10804/61/Zapis-z-10-jednani-Kontrolniho-vyboru-dne-3-5-2021.html Rekonstrukce ulice Tyršova a Libušina https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10814/61/Rekonstrukce-ulice-Tyrsova-a-Libusina.html Radní města Třeboně schválili vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci ulic Libušina a Tyršova v Třeboni.

Předpokládaná hodnota za práce s tím spojené je ve výši 29,5 mil. Kč bez DPH (35.7 mil. Kč vč. DPH).

Předmětem prací je výměna kanalizace a vodovodu včetně přípojek,  výměna veřejného osvětlení včetně nových kabelových rozvodů, zhotovení chodníků, vozovek a parkovacích stání. Součástí akce bude také výměna plynovodu a jeho přípojek, nutná překládka trasy sítě elektronických komunikací (sdělovacích kabelů) a v neposlední řadě překládka kabelů elektrorozvodné sítě. Všechny tyto výměny budou zajišťovat vlastníci konkrétních sítí, tedy jejich provozovatelé.

Stavba bude rozdělena do dvou etap. V roce 2021 bude realizována 1. etapa stavby, která obsahuje úpravy části Tyršovy ulice (úsek mezi ulicemi Klofáčova a Libušina) a části Libušiny ulice (mezi ul. Tyršova a Jiráskova), včetně celé plochy křižovatky ulic Tyršova a Libušina. Tato etapa bude v letošním roce dokončena a předána objednateli včetně všech dokladů potřebných ke kolaudaci realizované části stavby. Zbývající úseky ulic se provedou v roce 2022.

Předpokládaný termín plnění díla v letošním roce je od 07.07.2021 až do  01.11.2021.  

]]>
Tue, 11 May 2021 09:32:19 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10814/61/Rekonstrukce-ulice-Tyrsova-a-Libusina.html
Informace k rychloměru a právním vztahům mezi městem Třeboň a společností ATS-TELCOM PRAHA a.s. https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10802/61/Informace-k-rychlomeru-a-pravnim-vztahum-mezi-mestem-Trebon-a-spolecnosti-ATS-TELCOM-PRAHA-a-s.html Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace, které se týkají rychloměru výrobní č. TC005146 a právních vztahů mezi městem Třeboň a společností ATS-TELCOM PRAHA a.s.

]]>
Fri, 07 May 2021 13:05:37 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10802/61/Informace-k-rychlomeru-a-pravnim-vztahum-mezi-mestem-Trebon-a-spolecnosti-ATS-TELCOM-PRAHA-a-s.html
Dražební vyhláška - číslo jednací 120EX 152/17-133 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10801/61/Drazebni-vyhlaska---cislo-jednaci-120EX-152-17-133.html Fri, 07 May 2021 11:44:44 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10801/61/Drazebni-vyhlaska---cislo-jednaci-120EX-152-17-133.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Třeboňská nocturna https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10799/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Spolek-Trebonska-nocturna.html Fri, 07 May 2021 10:00:34 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10799/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Spolek-Trebonska-nocturna.html Žádost o dotaci na hasičskou stříkačku pro hasiče z Branné https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10798/61/zadost-o-dotaci-na-hasicskou-strikacku-pro-hasice-z-Branne.html Květnové zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) pro jednotku dobrovolných hasičů Třeboň – Branná. Potřeba podání žádosti o novou stříkačku byla projednávána také na jednání bezpečnostní rady města a to z důvodu zajištění plné akceschopnosti jednotky. 

 „Předpokládaná cena nové CAS se pohybuje okolo 6 – 6,5 miliónu korun. Žádat budeme letos o dotaci Ministerstva vnitra ČR, kterou administruje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V případě kladného vyřízení žádosti o tuto dotaci, kde je stropem 2,5 mil. Kč, zažádáme začátkem roku 2022 ještě o dotaci poskytovanou Jihočeským krajem. Tam bychom v maximální míře mohli uspět s částkou kolem 2 mil. Kč, tudíž by spoluúčast města byla na úrovni částky 2,5 mil. Kč. Každopádně žádost podáme jak na Ministerstvo vnitra, tak i na Jihočeský kraj a dále budeme jednat o dofinancování z rozpočtu města.“ doplnil informaci starosta města a zároveň předseda bezpečnostní rady města PaedDr. Jan Váňa.

]]>
Fri, 07 May 2021 09:42:16 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10798/61/zadost-o-dotaci-na-hasicskou-strikacku-pro-hasice-z-Branne.html
Obnova v historickém centru Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10797/61/Obnova-v-historickem-centru-Trebone.html Město Třeboň získalo státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v celkové výši 440 tis. Kč. Členové pracovní skupiny byli seznámeni s přijatými žádostmi o podporu z této dotace. Návrh rozdělení byl předložen radě města a následně zastupitelstvu. Žadateli, kteří dotaci získají, jsou tři fyzické osoby a v jednom případě město samotné. Dotace spolu s vlastními náklady a podílem města bude využita na restaurování nástěnné malby v interiéru objektu v Husově ulici, opravu omítek  a oken domu na Masarykově náměstí nebo v Husově ulici a stejně tak na výměnu části špaletových oken v budově staré radnice na náměstí.

]]>
Fri, 07 May 2021 09:41:23 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10797/61/Obnova-v-historickem-centru-Trebone.html
Revitalizace prostranství mezi Domy s pečovatelskou službou v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10795/61/Revitalizace-prostranstvi-mezi-Domy-s-pecovatelskou-sluzbou-v-Treboni.html Zastupitelstvo města schválilo posílení rozpočtové položky určené na revitalizaci prostranství mezi budovami Domů s pečovatelskou službou (tzv. DPS) I a II o částku ve výši 3 mil. Kč. V rozpočtu města byla na realizaci této akce schválena položka  v částce 2,5 mil. Kč. Po vypracování projektové dokumentace byla na provedení stavby vypsána veřejná zakázka. Předmětem této zakázky na stavební práce bylo provedení nových zpevněných ploch s osazením centrálního vodního prvku, dále doplnění nového městského mobiliáře, instalace veřejného osvětlení a výsadba vhodných rostlin zkrášlujících toto místo. O realizaci projevila zájem jediná firma s nabídkou za 5,1 mil Kč včetně DPH. Rada města s přihlédnutím na tyto skutečnosti rozhodla o zrušení veřejné zakázky.

„Na celou věc jsme nerezignovali. Prostranství mezi budovami DPS neslouží pouze pro jejich obyvatele. Funguje jako jedna z hlavních tras pro pěší, kteří se pohybují z předměstí do centra města. Nejen obyvatelé DPS tuto lokalitu využívají k procházkám a setkání na čerstvém vzduchu. Navíc Třeboň je lázeňským městem, kde nesmí podobná prostranství chybět a kde symbolika vodních prvků dotváří tu správnou atmosféru.“ doplnil argumentaci starosta města PaedDr. Jan Váňa.

Zastupitelé schválili navýšení položky. Urychleně se vypíše nová veřejná zakázka s tím, že vlastní realizace je plánovaná od 12. 07. do 30. 09. 2021.

]]>
Fri, 07 May 2021 09:38:36 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10795/61/Revitalizace-prostranstvi-mezi-Domy-s-pecovatelskou-sluzbou-v-Treboni.html
Rozpočtová opatření schválená do 03.05.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10791/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-03-05-2021.html Wed, 05 May 2021 15:27:50 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10791/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-03-05-2021.html Zápis č. 19/2021 z jednání finančního výboru ze dne 28.04.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10789/61/Zapis-c-19-2021-z-jednani-financniho-vyboru-ze-dne-28-04-2021.html Tue, 04 May 2021 15:00:22 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10789/61/Zapis-c-19-2021-z-jednani-financniho-vyboru-ze-dne-28-04-2021.html