Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Popovídání s dobrovolníkem na telefonu https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9923/61/Popovidani-s-dobrovolnikem-na-telefonu.html Diecézní charita České Budějovice umožní osamělým lidem jakéhokoliv věku zprostředkovat popovídání s dobrovolníkem na telefonu. Telefonní hovory zajišťují pracovníci charity
a osvědčení dobrovolníci. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

]]>
Mon, 30 Mar 2020 15:51:26 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9923/61/Popovidani-s-dobrovolnikem-na-telefonu.html
Přechodová úprava provozu na místních komunikacích č. 23d (Masarykovo nám.) https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9922/61/Prechodova-uprava-provozu-na-mistnich-komunikacich-c-23d-Masarykovo-nam.html Mon, 30 Mar 2020 15:21:20 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9922/61/Prechodova-uprava-provozu-na-mistnich-komunikacich-c-23d-Masarykovo-nam.html oznámení o zahájení řízení - 64c - ulice Valy - místní komunikace s živičným povrchem v délce 180 m https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9921/61/oznameni-o-zahajeni-rizeni---64c---ulice-Valy---mistni-komunikace-s-zivicnym-povrchem-v-delce-180-m.html Mon, 30 Mar 2020 15:15:50 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9921/61/oznameni-o-zahajeni-rizeni---64c---ulice-Valy---mistni-komunikace-s-zivicnym-povrchem-v-delce-180-m.html Veřejné osvětlení Břilice, Dvorecká ulice https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9920/61/Verejne-osvetleni-Brilice-Dvorecka-ulice.html Mon, 30 Mar 2020 14:09:43 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9920/61/Verejne-osvetleni-Brilice-Dvorecka-ulice.html ODBOR DOPRAVY - AGENDA REGISTRU VOZIDEL https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9919/61/ODBOR-DOPRAVY---AGENDA-REGISTRU-VOZIDEL.html Agenda registru vozidel bude vykonávána pouze na základě předchozí telefonické konzultace v předmětné věci.

KONTAKT NA ODBOR DOPRAVY:

  • 384 342 129
  • 384 342 130
  • 384 342 131
]]>
Mon, 30 Mar 2020 12:27:51 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9919/61/ODBOR-DOPRAVY---AGENDA-REGISTRU-VOZIDEL.html
Roušky pro občany města https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9915/61/Rousky-pro-obcany-mesta.html

Vážení spoluobčané, 

v minulém týdnu zaměstnanci městského úřadu roznesli do všech schránek pro občany s trvalým pobytem ve městě ochranou roušku. V městských částech roznos zajišťovaly osadní výbory. Roušky jsou určené k opakovanému použití, řiďte se návodem. 

Pokud někdo z občanů roušku neobdržel, může se o ni přihlásit na městském úřadě.  

Prosíme Vás, abyste dodržovali i nadále všechna opatření vlády – nošení roušky, důkladnou hygienu a omezení pohybu na veřejnosti. To vše snižuje riziko přenosu nákazy.

]]>
Mon, 30 Mar 2020 11:29:32 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9915/61/Rousky-pro-obcany-mesta.html
Dražební vyhláška o provední elektronické dražby nemvitých věcí - k.ú. 753726 Stará hlína https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9914/61/Drazebni-vyhlaska-o-provedni-elektronicke-drazby-nemvitych-veci---k-u-753726-Stara-hlina.html Mon, 30 Mar 2020 09:52:03 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9914/61/Drazebni-vyhlaska-o-provedni-elektronicke-drazby-nemvitych-veci---k-u-753726-Stara-hlina.html Diakonie Broumov - veřejná sbírka https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9911/61/Diakonie-Broumov---verejna-sbirka.html Diakonie Broumov, sociální družstvo, vyhlašuje veřejnou sbírku na podporu svozu použitého šatstva ze sbírek i sběrných kontejnerů. Podrobné informace naleznete v příloze. ]]> Mon, 30 Mar 2020 09:31:56 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9911/61/Diakonie-Broumov---verejna-sbirka.html Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Dětské dopravní hřiště v Lomnici nad Lužnicí https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9910/61/Informace-o-podanem-navrhu-verejnopravni-smlouvy---Detske-dopravni-hriste-v-Lomnici-nad-Luznici.html Fri, 27 Mar 2020 12:11:41 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9910/61/Informace-o-podanem-navrhu-verejnopravni-smlouvy---Detske-dopravni-hriste-v-Lomnici-nad-Luznici.html Informace - k přijatému Usnesení Rady města Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9909/61/Informace---k-prijatemu-Usneseni-Rady-mesta-Trebone.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací – kompletních podkladových materiálů pro přijaté Usnesení Rady města č. 138/2020-34.

]]>
Fri, 27 Mar 2020 08:45:49 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9909/61/Informace---k-prijatemu-Usneseni-Rady-mesta-Trebone.html
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a silnicích - Tušť - průtah, recyklace za studena a pokládka nových živičných vrtev https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9908/61/Verejna-vyhlaska---stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci-a-silnicich---Tust---prutah-recyklace-za-studena-a-pokladka-novych-zivicnych-vrtev.html Thu, 26 Mar 2020 12:16:10 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9908/61/Verejna-vyhlaska---stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci-a-silnicich---Tust---prutah-recyklace-za-studena-a-pokladka-novych-zivicnych-vrtev.html Veřejná dražební vyhláška - Byt v Novohradské ulici https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9906/61/Verejna-drazebni-vyhlaska---Byt-v-Novohradske-ulici.html Tue, 24 Mar 2020 13:42:51 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9906/61/Verejna-drazebni-vyhlaska---Byt-v-Novohradske-ulici.html Oznámení - záměr uzavření Dodatku č.2 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9899/61/Oznameni---zamer-uzavreni-Dodatku-c-2.html Mon, 23 Mar 2020 12:19:50 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9899/61/Oznameni---zamer-uzavreni-Dodatku-c-2.html Oznámení - záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu budovy čp. 1/II, Chelčického ul., Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9898/61/Oznameni---zamer-pronajmu-nebytoveho-prostoru-v-objektu-budovy-cp-1-II-Chelcickeho-ul-Trebon.html Mon, 23 Mar 2020 12:17:16 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9898/61/Oznameni---zamer-pronajmu-nebytoveho-prostoru-v-objektu-budovy-cp-1-II-Chelcickeho-ul-Trebon.html Zrušení provozu městské autobusové dopravy https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9904/61/Zruseni-provozu-mestske-autobusove-dopravy.html Vážení občané Třeboně,

od 24. března bude do odvolání zrušen provoz městské autobusové dopravy. S ohledem na nouzový stav, vyhlášenou karanténu, uzavření škol a veškerá další opatření přistupujeme k tomuto kroku, aby se zamezilo možnému šíření viru.

]]>
Mon, 23 Mar 2020 09:56:22 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9904/61/Zruseni-provozu-mestske-autobusove-dopravy.html
ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 17.03.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9903/61/ZaPIS-Z-36-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-17-03-2020.html Fri, 20 Mar 2020 12:34:55 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9903/61/ZaPIS-Z-36-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-17-03-2020.html ZÁPIS Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 16.03.2020 - MIMOŘÁDNÉ https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9902/61/ZaPIS-Z-35-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-16-03-2020---MIMOraDNe.html Fri, 20 Mar 2020 12:32:47 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9902/61/ZaPIS-Z-35-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-16-03-2020---MIMOraDNe.html USNESENÍ Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 17.03.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9901/61/USNESENi-Z-36-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-17-03-2020.html Fri, 20 Mar 2020 12:29:09 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9901/61/USNESENi-Z-36-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-17-03-2020.html USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 16.03.2020 - MIMOŘÁDNÉ https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9900/61/USNESENi-Z-35-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-16-03-2020---MIMOraDNe.html Fri, 20 Mar 2020 12:26:19 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9900/61/USNESENi-Z-35-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-16-03-2020---MIMOraDNe.html záměr pachtu části pozemku p.č. KN 1052/61, Přeseka https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9897/61/zamer-pachtu-casti-pozemku-p-c-KN-1052-61-Preseka.html Fri, 20 Mar 2020 10:50:25 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9897/61/zamer-pachtu-casti-pozemku-p-c-KN-1052-61-Preseka.html Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9896/61/Narizeni-hejtmanky-Jihoceskeho-kraje-c-1-2020.html Fri, 20 Mar 2020 09:58:26 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9896/61/Narizeni-hejtmanky-Jihoceskeho-kraje-c-1-2020.html Regulační opatření v dopravě https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9895/61/Regulacni-opatreni-v-doprave.html Fri, 20 Mar 2020 09:48:09 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9895/61/Regulacni-opatreni-v-doprave.html Vedení města Třeboně zajistilo roušky https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9894/61/Vedeni-mesta-Trebone-zajistilo-rousky.html Vedení města Třeboně objednalo a zajistilo dodávku 500 ks roušek vhodných k opakovanému použití. Roušky byly ve čtvrtek ráno rozvezeny do všech domů s pečovatelskou službou v Třeboni. Další várku obdržela Základní škola Na Sadech a Mateřská škola Sluníčko, které zajišťují hlídání pro děti zaměstnanců v režimu zvláštní služby. Tito lidé musí do zaměstnání, aby zajistili chod integrovaného záchranného systému – tedy zdravotní službu, hasiče, policii a další služby nezbytně nutné k tomu, aby se neomezilo zajištění základních služeb. „Samozřejmě jsme nezapomněli na zaměstnance v první linii, mezi které patří hlavně Městská policie Třeboň a dobrovolní hasiči. Městská policie zajišťuje krom jiného i nákupy pro lidi v karanténě, kteří nemají nikoho ve svém okolí, aby jim nákup zprostředkoval. Stejně tak zajišťují nákupy a dovoz léků pro seniory,“ vysvětlil rozhodnutí starosta města Třeboně Jan Váňa. „Je nutné tyto lidi vybavit ochrannými pomůckami. Nebylo možné čekat na zásoby od státu či kraje. Museli jsme začít jednat. Proto jsme oslovili českého výrobce a zajistili prvotní várku roušek. Další budou dodány v brzké době. Roušky nejsou jednorázové. Stačí je vydezinfikovat a jsou vhodné k dalšímu použití.“

Pro vybrané osoby v první linii byly zároveň nakoupeny ochranné brýle a rukavice spolu s dezinfekcí. „Musíme tak zajistit kontinuitu potřebných služeb a chod úřadu,“ dodala místostarostka města Jana Grammetbauerová.

Rada města rozhodla o navýšení položky na krizové řízení o 350 tis. Kč na nákup ochranných pomůcek a o vytvoření položky na nákup a dovoz základních potravin ve výši 30 tis. Kč.

 

]]>
Thu, 19 Mar 2020 16:53:50 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9894/61/Vedeni-mesta-Trebone-zajistilo-rousky.html
Usnesení o nařízení 1.kola elektronické dražby dne 5.5.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9893/61/Usneseni-o-narizeni-1-kola-elektronicke-drazby-dne-5-5-2020.html Thu, 19 Mar 2020 09:17:53 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9893/61/Usneseni-o-narizeni-1-kola-elektronicke-drazby-dne-5-5-2020.html oznámení o upuštění od veřejné dražby dobrovolné - prodej domu č.p. 53 Cep https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9892/61/oznameni-o-upusteni-od-verejne-drazby-dobrovolne---prodej-domu-c-p-53-Cep.html Wed, 18 Mar 2020 14:34:59 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9892/61/oznameni-o-upusteni-od-verejne-drazby-dobrovolne---prodej-domu-c-p-53-Cep.html Rozhodnutí o umístění stavby "Podzemní vedení sítě elektronických komunikací k poskytování vysokorychlostního internetu v ulici Dunajovická, v Břilicích" https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9891/61/Rozhodnuti-o-umisteni-stavby-Podzemni-vedeni-site-elektronickych-komunikaci-k-poskytovani-vysokorychlostniho-internetu-v-ulici-Dunajovicka-v-Brilicich.html Tue, 17 Mar 2020 13:04:10 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9891/61/Rozhodnuti-o-umisteni-stavby-Podzemni-vedeni-site-elektronickych-komunikaci-k-poskytovani-vysokorychlostniho-internetu-v-ulici-Dunajovicka-v-Brilicich.html Informace pro občany https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9890/61/Informace-pro-obcany.html Vážení spoluobčané, od 16. března se nachází usnesením vlády naše země v karanténě. Za této situace je zakázán volný pohyb osob mimo cesty do práce, nákupu potravin, cesty do lékárny, tedy pro nezbytně nutný pohyb. Od včerejšího dne také doporučuje osobám starším 70ti let nevycházet z domovů. Důležitým preventivním opatřením je používání roušek, případně kapesníků, šál nebo šátků pro zakrytí nosu a úst. Bez těchto pomůcek nevycházejte, nechoďte do obchodů, lékáren ani venčení psů. Chráníte tím nejen sebe, ale také ostatní. Z dosavadní zkušenosti je vidět, že tato opatření v Třeboni dostatečně nedodržujeme.

Občané starší 65ti let a vy kteří si nemůžete zajistit základní potraviny nebo léky obraťte se na Městskou policii na tel.: 384 724 271 případně Charitu tel.: 777 566 972, 777 566 971 

Všechny informace potom naleznete na webu města: www.mesto-trebon.cz ]]>
Tue, 17 Mar 2020 10:58:08 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9890/61/Informace-pro-obcany.html
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci přechodnou úpravou provozu na místní komunikaci č.35d (v úseku ul. Svobody a Palackého náměstí)v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9889/61/Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci-prechodnou-upravou-provozu-na-mistni-komunikaci-c-35d-v-useku-ul-Svobody-a-Palackeho-namesti-v-Treboni.html Tue, 17 Mar 2020 10:57:46 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9889/61/Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci-prechodnou-upravou-provozu-na-mistni-komunikaci-c-35d-v-useku-ul-Svobody-a-Palackeho-namesti-v-Treboni.html Oblastní charita Třeboň - Pečovatelská služba může poskytovat donášku jídla po dobu vyhlášeného nouzového stavu https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9888/61/Oblastni-charita-Trebon---Pecovatelska-sluzba-muze-poskytovat-donasku-jidla-po-dobu-vyhlaseneho-nouzoveho-stavu.html Na základě Doporučeného postupu č. 3 Ministerstva práce a sociálních věcí může pečovatelská služba po dobu vyhlášeného nouzového stavu poskytovat donášku jídla a nákupů i dalším osobám za účelem uspokojování základních životních potřeb.   

Nově může pečovatelská služba zajišťovat pomoc i jiným osobám, kteří nejsou její cílovou skupinou.Těmto osobám služba zajistí donášku jídla a nákup. Smlouva o poskytování služby bude uzavřena ústní formou. 

Více informací na tel. číslech: 

777 566 972

777 566 971

nebo emailem info@trebon.charita.cz

]]>
Tue, 17 Mar 2020 07:56:44 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9888/61/Oblastni-charita-Trebon---Pecovatelska-sluzba-muze-poskytovat-donasku-jidla-po-dobu-vyhlaseneho-nouzoveho-stavu.html
Valná hromada svazku obcí Česká isnpirace https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9887/61/Valna-hromada-svazku-obci-ceska-isnpirace.html Tue, 17 Mar 2020 07:38:10 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9887/61/Valna-hromada-svazku-obci-ceska-isnpirace.html Zrušní hromadných akcí do 16.4.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9886/61/Zrusni-hromadnych-akci-do-16-4-2020.html Tue, 17 Mar 2020 07:32:34 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9886/61/Zrusni-hromadnych-akci-do-16-4-2020.html Zrušení všech hromadných akcí https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9884/61/Zruseni-vsech-hromadnych-akci.html Mon, 16 Mar 2020 14:11:42 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9884/61/Zruseni-vsech-hromadnych-akci.html Omezení provozu městského úřadu https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9881/61/Omezeni-provozu-mestskeho-uradu.html  

VZHLEDEM K NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY BUDE DO ODVOLÁNÍ

OTEVŘEN MĚSTSKÝ ÚŘAD V OMEZENÉM REŽIMU:

PONDĚLÍ: 08:00 - 11:00 HODIN

 STŘEDA: 13:00 - 16:00 HODIN

V OSTATNÍ DNY JE ÚŘAD UZAVŘEN.

 

PRO VYŘÍZENÍ NEZBYTNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

VSTUPUJTE  DO BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU POUZE HLAVNÍM VCHODEM. 

OSTATNÍ  VCHODY JSOU UZAVŘENÉ.


VSTUP DO BUDOVY JE MOŽNÝ POUZE S ROUŠKOU NEBO ZAKRYTÝMI ÚSTY.]]>
Mon, 16 Mar 2020 10:49:47 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9881/61/Omezeni-provozu-mestskeho-uradu.html
Bezpečnostní rada státu ruší s platností od 12.3.2020 na dobu 30 dnů všechny hromadné akce s předpokládanou účastí nad 30 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9880/61/Bezpecnostni-rada-statu-rusi-s-platnosti-od-12-3-2020-na-dobu-30-dnu-vsechny-hromadne-akce-s-predpokladanou-ucasti-nad-30.html Fri, 13 Mar 2020 10:24:46 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9880/61/Bezpecnostni-rada-statu-rusi-s-platnosti-od-12-3-2020-na-dobu-30-dnu-vsechny-hromadne-akce-s-predpokladanou-ucasti-nad-30.html Usnesení vlády České republiky - NOUZOVÝ STAV https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9879/61/Usneseni-vlady-ceske-republiky---NOUZOVy-STAV.html Fri, 13 Mar 2020 10:22:25 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9879/61/Usneseni-vlady-ceske-republiky---NOUZOVy-STAV.html Veřejné projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Cep se uskuteční dne 15.4.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9878/61/Verejne-projednani-o-navrhu-Zmeny-c-1-uzemniho-planu-obce-Cep-se-uskutecni-dne-15-4-2020.html Fri, 13 Mar 2020 10:16:41 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9878/61/Verejne-projednani-o-navrhu-Zmeny-c-1-uzemniho-planu-obce-Cep-se-uskutecni-dne-15-4-2020.html Omezení návštěv Městského úřadu Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9872/61/Omezeni-navstev-Mestskeho-uradu-Trebon.html Vážení občané, rádi bychom Vás požádali o omezení návštěv Městského úřadu Třeboň jen na nejnutnější případy. Pokud je to možné, využijte telefonní či e-mailový kontakt. V případě potřeby osobního jednání či služby na přepážce prosím respektujte možné prodloužení čekací doby. Provoz úřadu samozřejmě nezastavujeme, jen je nutné chod přizpůsobit omezením, která v současnosti nastala. Děkujeme předem za pochopení a toleranci.

]]>
Fri, 13 Mar 2020 08:11:10 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9872/61/Omezeni-navstev-Mestskeho-uradu-Trebon.html
Zrušení akce Ukliďme Česko https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9882/61/Zruseni-akce-Uklidme-cesko.html i letos jsme se chtěli zapojit do akce Ukliďme Česko - Ukliďme Třeboň, která byla plánována na sobotu 4. dubna. Bohužel za současného stavu není možné akci uskutečnit. Předpokládáme přesun akce na podzim. ]]> Fri, 13 Mar 2020 07:30:21 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9882/61/Zruseni-akce-Uklidme-cesko.html Přehled zrušených akcí s předpokládanou účastí nad 100 osob https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9871/61/Prehled-zrusenych-akci-s-predpokladanou-ucasti-nad-100-osob.html Bezpečnostní rada státu ruší s platností

od úterý 10.03.2020 od 18:00 hodin

všechny hromadné akce s předpokládanou účastí nad 100 osob

 

Na základě tohoto nařízení jsou zrušeny tyto nejbližší akce pořádané v Třeboni:

11. březnaŠťastný princ (představení) – Divadlo J. K. Tyla

12. března – Černobyl a Fukušima (přednáška) – Gymnázium

12. března – Módní přehlídka – Lázně Aurora

12. března – Koncert ZUŠ – Lázně Aurora

21. březnaBára Zmeková a Vasilův Rubáš (koncert) – Music Club Tunel

22. březnaKnihomoli (pohádka) – Divadlo J. K. Tyla

23. březnaTrenér (představení) – Divadlo J. K. Tyla

24. březnaKoncert Třeboňského lázeňského symfonického orchestru – Lázně Aurora

 

Následující akce malého rozsahu proběhnou beze změny:

11. 3. Nezmaři (koncert pro lázeňské hosty) – Aurora

18. 3. Na lyžích napříč Grónskem – přednáška v DŠN (kapacita 50 míst)

20. 3. Expediční kamera – přehlídka cestovat. filmů v loutkovém sále divadla (kapacita 90 míst)

21. 3. Třeboň poetická – přehlídka divadla poezie (účast do 30 osob).

Prosíme o trpělivost a pochopení při řešení vzniklé situace. Dosud není známo, do kdy bude zákaz pořádání akcí platit.

Organizátoři akcí jednají o náhradních termínech za zrušená představení, jejich termíny budou známy v nejbližší době.

Zakoupené vstupenky budou v platnosti na představení v náhradním termínu. Požadujete-li vrácení vstupného, obraťte se na prodejní místo, kde jste vstupenky zakoupili.

Vzhledem k tomu, že jde o opatření na dobu neurčitou, bude se vstupné vracet postupně – vždy od následujícího dne po původně stanoveném datu konání představení.

Vstupné na akce pořádané městem Třeboň (datum u těchto akcí je označeno zeleně) zakoupené online vám bude vráceno bezhotovostním bankovním převodem na základě žádosti zaslané na e-mail: zuzana.skocna@mesto-trebon.cz.

Sledujte nařízení vlády i naše webové a facebookové stránky itrebon.cz.

Děkujeme za pochopení

Odbor kultury a cestovního ruchu města Třeboně

]]>
Wed, 11 Mar 2020 17:11:50 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9871/61/Prehled-zrusenych-akci-s-predpokladanou-ucasti-nad-100-osob.html
Přerušení dodávky elektrické energie Branná 3.4.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9867/61/Preruseni-dodavky-elektricke-energie-Branna-3-4-2020.html Wed, 11 Mar 2020 09:36:12 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9867/61/Preruseni-dodavky-elektricke-energie-Branna-3-4-2020.html ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 03.03.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9865/61/ZaPIS-Z-34-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-03-03-2020.html Tue, 10 Mar 2020 14:42:10 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9865/61/ZaPIS-Z-34-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-03-03-2020.html USNESENÍ Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 03.03.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9864/61/USNESENi-Z-34-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-03-03-2020.html Tue, 10 Mar 2020 14:41:05 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9864/61/USNESENi-Z-34-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-03-03-2020.html Zápis do mateřských škol v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9857/61/Zapis-do-materskych-skol-v-Treboni.html Mon, 09 Mar 2020 10:39:01 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9857/61/Zapis-do-materskych-skol-v-Treboni.html Oznámení o přerušení zahájeného řízení o návrhu změny č.1 územního plánu obce Cep https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9854/61/Oznameni-o-preruseni-zahajeneho-rizeni-o-navrhu-zmeny-c-1-uzemniho-planu-obce-Cep.html Fri, 06 Mar 2020 10:04:16 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9854/61/Oznameni-o-preruseni-zahajeneho-rizeni-o-navrhu-zmeny-c-1-uzemniho-planu-obce-Cep.html Termín konání akcí v roce 2020 dle Přílohy vyhlášky https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9852/61/Termin-konani-akci-v-roce-2020-dle-Prilohy-vyhlasky.html Wed, 04 Mar 2020 16:43:56 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9852/61/Termin-konani-akci-v-roce-2020-dle-Prilohy-vyhlasky.html Rozpočtová opatření schválená do 18.02.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9851/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-18-02-2020.html Wed, 04 Mar 2020 16:40:16 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9851/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-18-02-2020.html Výběrové řízení - Všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče, úvazek 1,0, SO ORP Třeboň. město Suchdol nad Lužnicí https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9849/61/Vyberove-rizeni---Vseobecne-prakticke-lekarstvi-ambulantni-pece-uvazek-1-0-SO-ORP-Trebon-mesto-Suchdol-nad-Luznici.html Mon, 02 Mar 2020 08:04:03 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9849/61/Vyberove-rizeni---Vseobecne-prakticke-lekarstvi-ambulantni-pece-uvazek-1-0-SO-ORP-Trebon-mesto-Suchdol-nad-Luznici.html Informace o investičních plánech města Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9848/61/Informace-o-investicnich-planech-mesta-Trebone.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací týkajících investičních plánů města Třeboně pro rok 2020.

]]>
Fri, 28 Feb 2020 10:45:26 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9848/61/Informace-o-investicnich-planech-mesta-Trebone.html
Obchodní společnosti města Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9847/61/Obchodni-spolecnosti-mesta-Trebone.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací týkajících se obchodních společností Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Městská Vodohospodářská s.r.o. a Technické služby Třeboň, s.r.o.

]]>
Fri, 28 Feb 2020 08:48:28 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9847/61/Obchodni-spolecnosti-mesta-Trebone.html
Veřejné projednání o návrhu Změny č.1 Územního plánu obce Cep se uskuteční dne 6.4.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9846/61/Verejne-projednani-o-navrhu-Zmeny-c-1-uzemniho-planu-obce-Cep-se-uskutecni-dne-6-4-2020.html Wed, 26 Feb 2020 12:54:28 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9846/61/Verejne-projednani-o-navrhu-Zmeny-c-1-uzemniho-planu-obce-Cep-se-uskutecni-dne-6-4-2020.html