Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Jihočeský kraj - 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - čtvrtek 12. prosince 2019 od 10:00 h https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9714/61/Jihocesky-kraj---25-zasedani-Zastupitelstva-Jihoceskeho-kraje---ctvrtek-12-prosince-2019-od-10-00-h.html Wed, 04 Dec 2019 17:09:50 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9714/61/Jihocesky-kraj---25-zasedani-Zastupitelstva-Jihoceskeho-kraje---ctvrtek-12-prosince-2019-od-10-00-h.html Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - David Sekáč, obor fyzioterapeut https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9713/61/Oznameni-o-ulozeni-zdravotnicke-dokumentace-zanikleho-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb---David-Sekac-obor-fyzioterapeut.html Tue, 03 Dec 2019 16:48:55 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9713/61/Oznameni-o-ulozeni-zdravotnicke-dokumentace-zanikleho-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb---David-Sekac-obor-fyzioterapeut.html Tradice adventních setkávání pokračuje https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9712/61/Tradice-adventnich-setkavani-pokracuje.html I v letošním roce se zástupci partnerských měst Třeboně a Schremsu setkali, aby společně přivítali advent. Je to tradice, která trvá již od roku 1993 a je pro zástupce obou měst vždy příjemným zpestřením předvánočního času. Jako první již tradičně proběhlo v sobotu 23. listopadu slavnostní rozsvícení vánočního stromečku a zahájení adventního trhu ve Schremsu, a to za účasti delegace z Třeboně v čele s místostarostkou paní Ing. Janou Grammetbauerovou.

]]>
Tue, 03 Dec 2019 11:20:52 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9712/61/Tradice-adventnich-setkavani-pokracuje.html
ZÁPIS Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 26.11.2019 - MIMOŘÁDNÉ https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9711/61/ZaPIS-Z-27-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-26-11-2019---MIMOraDNe.html Mon, 02 Dec 2019 15:03:35 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9711/61/ZaPIS-Z-27-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-26-11-2019---MIMOraDNe.html USNESENÍ Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 26.11.2019 - MIMOŘÁDNÉ https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9710/61/USNESENi-Z-27-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-26-11-2019---MIMOraDNe.html Mon, 02 Dec 2019 14:51:57 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9710/61/USNESENi-Z-27-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-26-11-2019---MIMOraDNe.html VV návrh Územní studie Suchdol nad Lužnicí - zastavitelná plocha S7 - severní část https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9709/61/VV-navrh-uzemni-studie-Suchdol-nad-Luznici---zastavitelna-plocha-S7---severni-cast.html Mon, 02 Dec 2019 13:10:18 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9709/61/VV-navrh-uzemni-studie-Suchdol-nad-Luznici---zastavitelna-plocha-S7---severni-cast.html Pozvánka na 10. jednání Zastupitelstva města Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9708/61/Pozvanka-na-10-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone.html Mon, 02 Dec 2019 11:20:26 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9708/61/Pozvanka-na-10-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone.html Pozvánka na 10. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 09.12.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9707/61/Pozvanka-na-10-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-09-12-2019.html Mon, 02 Dec 2019 08:57:33 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9707/61/Pozvanka-na-10-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-09-12-2019.html VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/3, 4, 19, 20, 23, 24, 29, 34 a 39 na území Jč kraje z důvodu provádění běžné letní údržby https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9706/61/VV---OOP---stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnicich-I-3-4-19-20-23-24-29-34-a-39-na-uzemi-Jc-kraje-z-duvodu-provadeni-bezne-letni-udrzby.html Fri, 29 Nov 2019 10:19:08 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9706/61/VV---OOP---stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnicich-I-3-4-19-20-23-24-29-34-a-39-na-uzemi-Jc-kraje-z-duvodu-provadeni-bezne-letni-udrzby.html Výběrové řízení - právník (právnička) města https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9705/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html zde. ]]> Thu, 28 Nov 2019 12:19:43 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9705/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Výběrové řízení - právník (právnička) města https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9704/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Thu, 28 Nov 2019 11:03:35 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9704/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Výběrové řízení - právník (právnička) města https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9703/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Thu, 28 Nov 2019 10:45:02 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9703/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html VV - návrh OOP - ochranná pásma leteckých pozemních zařízení - radiolokátoru Č. Budějovice https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9702/61/VV---navrh-OOP---ochranna-pasma-leteckych-pozemnich-zarizeni---radiolokatoru-c-Budejovice.html Thu, 28 Nov 2019 10:26:05 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9702/61/VV---navrh-OOP---ochranna-pasma-leteckych-pozemnich-zarizeni---radiolokatoru-c-Budejovice.html VV návrh OOP č. 1/2019 - výjimka ze zákl. podmínek ochrany bobra evropského https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9701/61/VV-navrh-OOP-c-1-2019---vyjimka-ze-zakl-podminek-ochrany-bobra-evropskeho.html Thu, 28 Nov 2019 10:16:06 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9701/61/VV-navrh-OOP-c-1-2019---vyjimka-ze-zakl-podminek-ochrany-bobra-evropskeho.html KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ Změny č. 3 Územního plánu Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9700/61/KONaNi-OPAKOVANeHO-VErEJNeHO-PROJEDNaNi-Zmeny-c-3-uzemniho-planu-Trebon.html Wed, 27 Nov 2019 14:40:03 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9700/61/KONaNi-OPAKOVANeHO-VErEJNeHO-PROJEDNaNi-Zmeny-c-3-uzemniho-planu-Trebon.html Uzavření lávky přes Starou řeku https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9699/61/Uzavreni-lavky-pres-Starou-reku.html Dřevěná lávka přes řeku Lužnici - Starou řeku na žluté turistické trase z Třeboně na Novořeckou hráz byla z důvodu havarijního stavu lávky uzavřena. Opravu lávky budou zajišťovat Lesy ČR, s.p., které lávku vlastní. Doba, po kterou bude lávka uzavřena, nelze v současné době odhadnout. Za nižších stavů vody v Lužnici je možné použít brod vedle lávky.

 

https://mapy.cz/s/fetenasulo

]]>
Wed, 27 Nov 2019 08:19:20 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9699/61/Uzavreni-lavky-pres-Starou-reku.html
ZÁPIS Z 26. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 19.11.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9698/61/ZaPIS-Z-26-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-19-11-2019.html Tue, 26 Nov 2019 11:17:01 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9698/61/ZaPIS-Z-26-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-19-11-2019.html USNESENÍ Z 26. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 19.11.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9697/61/USNESENi-Z-26-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-19-11-2019.html Tue, 26 Nov 2019 11:15:52 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9697/61/USNESENi-Z-26-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-19-11-2019.html Rozšíření místní autobusové dopravy https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9696/61/Rozsireni-mistni-autobusove-dopravy.html Po změně systému autobusové dopravy, která nastala v září 2019, byly zaznamenány požadavky na zřízení dalšího spoje sloužícího k přepravě osob k lékařům v ranních hodinách, tedy po příjezdu do Třeboně z jiných obcí. Byl přidán nový spoj, který vyjíždí v 7.50 z autobusového nádraží. Navrhované úpravy jízdního řádu budou platné od 2. 12. 2019.

V případě, že budou zaznamenány další racionální podněty, bude na ně reagováno podobným způsobem.

Jizdní řád platný od 2. 12. 2019

]]>
Tue, 26 Nov 2019 07:46:48 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9696/61/Rozsireni-mistni-autobusove-dopravy.html
Oznámení záměru - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor se Spolkem přátel Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9695/61/Oznameni-zameru---Dodatek-c-1-ke-Smlouve-o-vypujcce-nebytovych-prostor-se-Spolkem-pratel-Trebone.html Mon, 25 Nov 2019 12:46:03 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9695/61/Oznameni-zameru---Dodatek-c-1-ke-Smlouve-o-vypujcce-nebytovych-prostor-se-Spolkem-pratel-Trebone.html Tradiční Anifilm bude příští rok v Liberci https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9694/61/Tradicni-Anifilm-bude-pristi-rok-v-Liberci.html Tradiční festival Anifilm, mezinárodní festival animovaných filmů, hostila lázeňská Třeboň 10 let od roku 2010, kdy odešel Anifest do Teplic. Tehdy požádal starosta Váňa pana Slavíka a pana Rychetského, zda by neuspořádali v Třeboni “konkurenční“ festival Anifilm. To se podařilo a začala se psát nová historie festivalu animovaných filmů v Třeboni.

Letošní ročník Anifilmu byl asi zatím pro určitou dobu ve městě poslední. „Mrzí nás, že pořadatelé Třeboň opouštějí. Byli zde zástupci organizátorů festivalu v osobě jeho ředitele Tomáše Rychetského na posledním jednání v pondělí 18. listopadu. Nabídli jsme jim obvyklé prostory ve městě i obvyklý příspěvek. Ten byl letos oproti minulým letům ve výši 400 tis. Kč o 100 tis. Kč vyšší. Ovšem s další podporou, například že v lázních jim zajišťovali rauty, některé prostory ve městě měli bezplatné, se dá říci, že celková podpora festivalu ze strany města Třeboně byla kolem 750 tis. Kč.“ sdělila místostarostka Jana Grammetbauerová. Ale i přesto se bude příští rok festival konat jinde, konkrétně v Liberci. „Pořadatelé nám sdělili, že by potřebovali dofinancovat částku ve výši tří milionů korun. To si ovšem jako město nemůžeme dovolit. Také nás pan Rychetský informoval, že ani Jihočeský kraj neslíbil festivalu navýšení podpory. Nabídli jsme jim opět kolem deseti krásných prostor, například Divadlo J. K. Tyla, kino, centrum Roháč, oproti letošku také zrekonstruovanou budovu základní umělecké školy, sál v Lázních Aurora, II. Patro domu č. p. 1, sál v restauraci Beseda nebo prostory v Domě Štěpánka Netolického.“ uvedla místostarostka Grammetbauerová. O využití částky 400 tis. Kč pro festival bude rozhodovat městské zastupitelstvo. „ O tom, zda budeme ve městě hostit jinou podobnou akci, je v tuto chvíli předčasné hovořit,“ dodala místostarostka.

]]>
Mon, 25 Nov 2019 11:16:24 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9694/61/Tradicni-Anifilm-bude-pristi-rok-v-Liberci.html
Město Třeboň podpoří Hospicovou péči sv. Kleofáše https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9693/61/Mesto-Trebon-podpori-Hospicovou-peci-sv-Kleofase.html Rada města Třeboně projednala žádost hospice o dotaci, která by dofinancovala celoroční provoz a to v položkách mzdových nákladů a navazujících služeb. Domácí hospicová péče pomáhá nemocným  pacientům a jejich rodinám poskytováním zdravotní péče, sociálních služeb, poradenstvím a rovněž půjčují zdravotní a kompenzační pomůcky. Jedná se o významnou a potřebnou sociální službu, která je poskytována formou kvalitní paliativní péče v poslední fázi života klientů. Radní jednohlasně schválili přidělení částky ve výši 100 tis. Kč.

„V průběhu roku dostal od města Hospic sv. Kleofáše na činnost příspěvek ve výši 250 tis. Kč. S růstem objemu služeb se ukázalo, že je to částka nedostatečná. Rada proto částku 100 tis. Kč navrhla a schválila, ale jelikož jde o částku přesahující naše kompetence, musí být schválena i zastupitelstvem na jeho prosincovém jednání,“ uvedla místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Mon, 25 Nov 2019 11:10:20 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9693/61/Mesto-Trebon-podpori-Hospicovou-peci-sv-Kleofase.html
Město Třeboň zveřejní nové záměry nájmů dvou bytů https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9692/61/Mesto-Trebon-zverejni-nove-zamery-najmu-dvou-bytu.html Radní města Třeboně schválili zveřejnění záměru pronájmu dvou bytů a to v ulici Daskabát a Dukelská. První z bytů v ulici Daskabát č.p. 73/II je o velikosti 1+0 s výměrou 34,85 m2. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky bude stanovena na 64,- Kč/m2/měsíc. Byt je v prvním nadzemním podlaží bytového domu a je vybaven kuchyňskou linkou, sporákem, digestoří, měřícím zařízením na topení a bojlerem. V roce 2016 zde byla vyměněna podlahová krytina z PVC.

Druhý byt v ulici Dukelská je o velikosti 2+1 s výměrou 96,6 m2 v čísle popisném 148/II. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky bude stanovena na 90,- Kč/m2/měsíc. Byt je v druhém nadzemním podlaží domu, kde jsou celkem 3 byty. Mezi vybavení bytu patří kuchyňská linka, sporák, plynový kotel a bojler. V roce 2017 zde byla vyměněna podlahová krytina, okna, plynový kotel, sporák a opraveny omítky, kuchyňská linka, obklady a to celé v hodnotě 200 tis. Kč.

Uchazečem může být každý člověk s bydlištěm v Třeboni a místních částech nebo se stálým pracovním místem v této lokalitě po dobu minimálně 6 měsíců. Byty budou zveřejněny po dobu 15 dnů na úřední desce.

]]>
Mon, 25 Nov 2019 11:09:12 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9692/61/Mesto-Trebon-zverejni-nove-zamery-najmu-dvou-bytu.html
Autobusová doprava v Třeboni bude mít nový spoj https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9691/61/Autobusova-doprava-v-Treboni-bude-mit-novy-spoj.html Rada města Třeboně projednala a schválila uzavření dodatku ke smlouvě o veřejných službách, díky kterému bude zřízen nový spoj městské hromadné dopravy v Třeboni. „Od září 2019 provozujeme nový systém autobusové dopravy. Při stanovování jízdního řádu bylo vycházeno z dat, která nebyla dostatečně relevantní. Provoz pravidelně každý týden monitorujeme a vyhodnocujeme. Zároveň jsme v současné době zaznamenali požadavky na zřízení tohoto nového spoje, sloužícího k přepravě občanů k lékařům v ranních hodinách, tedy bezprostředně po jejich příjezdu do města z jiných obcí. Nová linka má číslo 19, délka trasy činí přibližně 4,3 km a náklady na den se pohybují kolem částky 144 Kč. Nový jízdní řád bude platný od 2. prosince,“ upřesnil informace starosta města Jan Váňa.

]]>
Mon, 25 Nov 2019 11:08:10 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9691/61/Autobusova-doprava-v-Treboni-bude-mit-novy-spoj.html
3. mateřská škola Jeronýmova chce zlepšit předškolní vzdělávání prostřednictvím dotace https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9690/61/3-materska-skola-Jeronymova-chce-zlepsit-predskolni-vzdelavani-prostrednictvim-dotace.html Krásný projekt zaměřený na předškolní vzdělávání dětí předložila zřizovateli tedy městu 3. MŠ Třeboň. Školka by si ráda pořídila zahradní domek s kuchyňkou a ponky, vysadila popínavé rostliny, postavila vrbové iglú a tunel a jako třešinku na dortu výsadbu stromů a keřů typických pro naši krajinu. Detailní žádost přibližuje záměr projektu. V prostorách dětské kuchyňky budou dětem k dispozici výhradně přírodní materiály. Děti tak budou mít možnost poznávat přírodniny a seznamovat se s přírodními strukturami. Venkovní učebna jim usnadní poznávání jehličnatých stromů a jejich plodů. Druhá část zahradního domku bude využita jako “praktická studovna“, kde budou dětem k dispozici obrázkové encyklopedie k určování rostlin a poznávání hmyzu, lupy a názorné obrázky. Boční strana zahradního domku bude určená a přizpůsobená pro výsadbu popínavých rostlin. Děti tak budou moct sledovat celý proces od klíčení semínek až po sklizení plodů rostlin (například okrasných fazolí), které pak mohou využívat ve venkovní kuchyňce ke hře.  Na tento zahradní domek bude navazovat vrbové iglú, jehož prostor bude sloužit pro volnou hru dětí.. Poskytne stín a relaxační zónu nejen v horkých letních dnech. Vrbové prvky umožní pozorovat změny rostliny v průběhu ročních dob. Závěrem se do projektu vložila poslední část, která obsahuje výsadbu stromů a keřů domácího původu. Výsadba především jedlých druhů plodin keřů a stromů dá prostor pro získání poznatků o užitečnosti a využití plodů a o významu stromů a rostlin pro čištění vzduchu a vytvoření domova pro drobné živočichy a ptactvo.

„Ředitelka školky by ráda projekt zrealizovala díky dotaci od Ministerstva životního prostředí pro oblast environmentální prevence. Podpora poskytne 85 % a zbylých 15 % je spoluúčast, kterou si uhradí školka sama ze svého rezervního fondu. Mateřinka musí mít radou města schváleno, že smí předložit žádost o dotaci na ministerstvo. Budeme doufat, že žádost bude vysoce hodnocena a kladně vyřízena,“ doplnila informaci o schváleném materiálu místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Mon, 25 Nov 2019 11:02:56 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9690/61/3-materska-skola-Jeronymova-chce-zlepsit-predskolni-vzdelavani-prostrednictvim-dotace.html
Město Třeboň podpoří pečovatelskou službu https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9689/61/Mesto-Trebon-podpori-pecovatelskou-sluzbu.html Rada města Třeboně schválila na svém posledním jednání navýšení příspěvku ve výši 61 tis. Kč pro Oblastní charitu Třeboň. Tato organizace získala letos na výkon pečovatelské služby od města již 200 tis. Kč. Příspěvek od města je ve výši 0,50 Kč na 1 Kč přijatých a vyúčtovaných úhrad klientů se čtvrtletním vyúčtováním a proplácením ze strany města. Za poslední období došlo k markantnímu navýšení počtu úkonů v rámci pečovatelské služby., která je poskytovaná obyvatelům města Třeboně. Počet klientů se příliš nemění, ale počty úkonů rostou. Mezi činnosti, které jsou takto klientům nabízeny, patří například dovoz jídla, podávání jídla, oblékání, přesun na lůžko či vozík, osobní hygiena, úklid domácnosti, praní, žehlení, nákup a běžné pochůzky či doprovod k lékaři. Navýšení příspěvku musí ještě schválit i zastupitelstvo na svém příštím prosincovém jednání.

„Charita není jediným subjektem, který dotujeme, aby poskytoval své služby na území Třeboně. Mezi další firmy patří Ledax či Hospic sv. Kleofáše. Populace nám stárne, mladí se stěhují do větších měst a rodiny klientů pečovatelské služby nemají dostatek času, aby se svým příbuzným věnovali, proto jsme rádi, že se tyto a další služby na území Třeboně nachází a neváháme je podporovat,“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Mon, 25 Nov 2019 11:01:59 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9689/61/Mesto-Trebon-podpori-pecovatelskou-sluzbu.html
Dotace města Třeboně pro příští rok se pro žadatele zjednoduší https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9688/61/Dotace-mesta-Trebone-pro-pristi-rok-se-pro-zadatele-zjednodusi.html Rada města Třeboně na svém posledním zasedání schválila nová pravidla pro udělování dotací z rozpočtu města a z dotačních programů tzv. programové a individuální dotace pro příští rok. Změny se týkají podporovaných oblastí tělovýchovy a sportu, kultury, cestovního ruchu, ostatních zájmových činností a aktivity vedoucích při práci s dětmi a mládeží, kam patří oddíly, kroužky a sportovní trenéři.

Všechny potřebné informace získá žadatel v jednom dokumentu, což je zjednodušení pro každého. Odpadá tím složité dohledávání potřebných informací z různých zdrojů. Dotační program bude schválen a zveřejněn dříve než tomu bylo v předchozích letech.

Maximální částka na jednoho člena v členské základně jednotlivých žadatelů ve výši 2 tis. Kč zůstává shodná s předešlými roky, ale nově byl zrušen koeficient 1,3 % pro soutěžící členy a bude již na žadateli, jak si částku v rámci svého klubu přerozdělí.

Další změnou prošly dotace pro oblast vedoucích oddílů, kroužků či sportovních trenérů při výpočtu odtrénovaných hodin za příslušný rok, který bude víc zohledňovat realitu a nebude se odvíjet od předpokládaných hodnot jako dříve.

Nikoliv novinky, ale jasně sdělenou informací je uvedení kompetencí. O částkách podpory do 50 tis. Kč rozhoduje rada a o vyšších částkách pak zastupitelstvo města. S každým žadatelem je uzavřena smlouva, která se při částce nad 50 tis. Kč zveřejňuje v registru smluv. Dotace budou na příští rok opět rozděleny do dvou vln tedy výzvy číslo 1 a 2.

]]>
Mon, 25 Nov 2019 11:00:57 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9688/61/Dotace-mesta-Trebone-pro-pristi-rok-se-pro-zadatele-zjednodusi.html
Oznámení - Záměr pronájmu bytu č. 5 o velikosti 1+1 v čp. 27 ve Staré Hlíně https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9686/61/Oznameni---Zamer-pronajmu-bytu-c-5-o-velikosti-1-1-v-cp-27-ve-Stare-Hline.html Thu, 21 Nov 2019 14:59:54 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9686/61/Oznameni---Zamer-pronajmu-bytu-c-5-o-velikosti-1-1-v-cp-27-ve-Stare-Hline.html Oznámení - Záměr pronájmu bytu č. 3 o velikosti 1+0 v čp. 73/II ul. Daskabát v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9685/61/Oznameni---Zamer-pronajmu-bytu-c-3-o-velikosti-1-0-v-cp-73-II-ul-Daskabat-v-Treboni.html Thu, 21 Nov 2019 14:58:39 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9685/61/Oznameni---Zamer-pronajmu-bytu-c-3-o-velikosti-1-0-v-cp-73-II-ul-Daskabat-v-Treboni.html Oznámení - Záměr pronájmu bytu č. 2 o velikosti 2+1 v čp. 148 ul. Dukelská v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9684/61/Oznameni---Zamer-pronajmu-bytu-c-2-o-velikosti-2-1-v-cp-148-ul-Dukelska-v-Treboni.html Thu, 21 Nov 2019 14:56:04 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9684/61/Oznameni---Zamer-pronajmu-bytu-c-2-o-velikosti-2-1-v-cp-148-ul-Dukelska-v-Treboni.html Informace k obchodní společnosti města Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9683/61/Informace-k-obchodni-spolecnosti-mesta-Trebone.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se ke společnosti Technické služby Třeboň s.r.o.

]]>
Thu, 21 Nov 2019 08:33:25 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9683/61/Informace-k-obchodni-spolecnosti-mesta-Trebone.html
Výběrové řízení - referent(ka) majetkového oddělení https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9682/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-majetkoveho-oddeleni.html zde. ]]> Wed, 20 Nov 2019 13:49:53 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9682/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-majetkoveho-oddeleni.html Výběrové řízení - referent(ka) majetkového oddělení https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9681/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-majetkoveho-oddeleni.html Wed, 20 Nov 2019 13:44:32 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9681/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-majetkoveho-oddeleni.html Výběrové řízení - referent(ka) majetkového oddělení https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9680/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-majetkoveho-oddeleni.html Wed, 20 Nov 2019 13:41:18 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9680/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-majetkoveho-oddeleni.html Informace k obchodní společnosti města Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9679/61/Informace-k-obchodni-spolecnosti-mesta-Trebone.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se ke společnosti Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o.

]]>
Wed, 20 Nov 2019 08:18:33 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9679/61/Informace-k-obchodni-spolecnosti-mesta-Trebone.html
Rozpočtová opatření schválená do 05.11.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9678/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-05-11-2019.html Tue, 19 Nov 2019 14:19:36 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9678/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-05-11-2019.html Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva "Bažantnice Prátr Třeboň" - 19.12.2019 od 10:30 h https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9675/61/Oznameni-o-konani-valne-hromady-Honebniho-spolecenstva-Bazantnice-Pratr-Trebon---19-12-2019-od-10-30-h.html Mon, 18 Nov 2019 15:30:46 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9675/61/Oznameni-o-konani-valne-hromady-Honebniho-spolecenstva-Bazantnice-Pratr-Trebon---19-12-2019-od-10-30-h.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Spolek Třeboňská nocturna - ABOKO 2019/2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9674/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-Spolek-Trebonska-nocturna---ABOKO-2019-2020.html Mon, 18 Nov 2019 07:48:45 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9674/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-Spolek-Trebonska-nocturna---ABOKO-2019-2020.html Uzavření kanceláře matriky https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9672/61/Uzavreni-kancelare-matriky.html Ve dne 26.11., 29.11. a 10.12.2019 bude z důvodu školení uzavřena kancelář matriky. Ověřování listin a podpisů bude zajištěno na podatelně MěÚ Třeboň.

]]>
Thu, 14 Nov 2019 14:01:47 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9672/61/Uzavreni-kancelare-matriky.html
USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 05.11.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9671/61/USNESENi-Z-25-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-05-11-2019.html Tue, 12 Nov 2019 09:28:09 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9671/61/USNESENi-Z-25-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-05-11-2019.html ZÁPIS Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 05.11.2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9670/61/ZaPIS-Z-25-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-05-11-2019.html Tue, 12 Nov 2019 09:24:22 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9670/61/ZaPIS-Z-25-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-05-11-2019.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace JčHK - provozní náklady https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9668/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-JcHK---provozni-naklady.html Mon, 11 Nov 2019 14:59:58 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9668/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-JcHK---provozni-naklady.html VV - Konání opakovaného veřejného projednání - Regulační plán Třeboň - zastavitelné plochy BM1, BV6, OS4 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9667/61/VV---Konani-opakovaneho-verejneho-projednani---Regulacni-plan-Trebon---zastavitelne-plochy-BM1-BV6-OS4.html Mon, 11 Nov 2019 14:24:17 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9667/61/VV---Konani-opakovaneho-verejneho-projednani---Regulacni-plan-Trebon---zastavitelne-plochy-BM1-BV6-OS4.html Informace - podkladové materiály RM https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9666/61/Informace---podkladove-materialy-RM.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací – kopie podkladových materiálů předložených radě města k projednání.

]]>
Mon, 11 Nov 2019 08:16:35 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9666/61/Informace---podkladove-materialy-RM.html
V Třeboni novoroční ohňostroj rozzáří oblohu https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9665/61/V-Treboni-novorocni-ohnostroj-rozzari-oblohu.html Na posledním jednání rady města byl udělen souhlas s provedením ohňostrojné práce, který je požadován v souvislosti se zavedením nových předpisů k provádění těchto prací.

Ohňostroj bude odpálen na tradičním místě jako v předcházejících letech vpravo za Hradeckou branou u Zlaté stoky směrem k Bistru u kapra a na radniční věži.

„V poslední době se některá města rozhodla pro zrušení ohňostrojů, nebo je nahrazují videomappingem či laserovou show. To je většinou spojené s velkými výdaji a hluku se tímto krokem nevyhnou, jelikož je doprovázen hlasitou hudbou. Mnoho občanů se již na ohňostroj dotazovalo, proto jsme se rozhodli v tradici pokračovat,“ doplnila rozhodnutí radních místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Fri, 08 Nov 2019 11:41:24 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9665/61/V-Treboni-novorocni-ohnostroj-rozzari-oblohu.html
Další vyhrazené parkování pro invalidy v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9664/61/Dalsi-vyhrazene-parkovani-pro-invalidy-v-Treboni.html Radní města Třeboně jsou oprávněni udělovat souhlas popřípadě zamítnout žádost občanů o zvláštní užívání místní komunikace pro vyhrazené parkovací stání. Na posledním jednání rady byl takto udělen souhlas pro obyvatelku Třeboně, která podala na městský úřad žádost. „Paní je držitelkou průkazu ZTP a průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Přidělili jsme jí místo v blízkosti 50 m od domova, jelikož posudek lékaře obsahuje vyjádření, že je paní schopná chůze a nepoužívá invalidní vozík,“ doplnil rozhodnutí radních starosta města Jan Váňa. Pro vyhrazené stání v Husově ulici bude využita plocha před vchodem do bývalé prodejny elektrospotřebičů, kde je vodorovným značením zakázáno stání. „Hendikepovaným občanům tímto rozhodnutím rádi usnadníme mobilitu, a pokud je možnost, vždy vyjdeme vstříc a nalezneme vhodné řešení pro vyhrazené parkování,“ uvedl starosta Váňa.

]]>
Fri, 08 Nov 2019 11:40:26 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9664/61/Dalsi-vyhrazene-parkovani-pro-invalidy-v-Treboni.html
Zápis č. 4 z jednání KV https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9663/61/Zapis-c-4-z-jednani-KV.html Fri, 08 Nov 2019 11:39:41 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9663/61/Zapis-c-4-z-jednani-KV.html Město Třeboň zveřejní pronájem dvou městských bytů https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9662/61/Mesto-Trebon-zverejni-pronajem-dvou-mestskych-bytu.html Radní města Třeboně schválili zveřejnění nájmu dvou bytů. První se nachází  v ulici Rožmberská a druhý na Masarykově náměstí.

V prvním případě se jedná o byt 1+1 s výměrou 39,73 m2 v Rožmberské ulici číslo popisné 34/I. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky je stanovena na 70,- Kč/m2/měsíc. Byt je situován jako samostatný byt na dvorku domu a je vybaven kuchyňskou linkou, sporákem, digestoří, krbovými kamny a plynovým kotlem s ohřevem vody. V roce 2015 zde byla provedena celková rekonstrukce a v dalším roce pak byla opravena izolace proti zemní vlhkosti, výměna okna a vstupních dveří celkem za 880 tis. Kč.

Druhý byt má dispozici 3+1 s výměrou 88, 87 m2 na Masarykově náměstí číslo popisné 87/I. Minimální cena pro nabídky bude stanovena na 90,- Kč/m2/měsíc. Byt je situován ve třetím nadzemním podlaží na dvorku a je vybaven kuchyňskou linkou, sporákem, bojlerem, krbovými kamny a elektrickými přímotopy. Byt byl zrekonstruován celkovým nákladem 300 tis. Kč, kdy byly opraveny dřevěné podlahy, vyměnila se kuchyňská linka, obložení a vybavení koupelny a WC.

Uchazečem o tyto byty může být každý občan s bydlištěm v Třeboni a místních částech nebo se stálým pracovním místem v této lokalitě po dobu minimálně 6 měsíců. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 3 měsíčních nájmů. Nájmy bytů budou zveřejněny po dobu 15 dnů na úřední desce.

„Byty budou pronajaty těm zájemcům, kteří předloží nejvyšší nabídku. Nabídky budou posouzeny v rámci komise, která byla jmenována radou města,“ doplnila zprávu místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Fri, 08 Nov 2019 11:39:28 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9662/61/Mesto-Trebon-zverejni-pronajem-dvou-mestskych-bytu.html
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jiskra - trenéři https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9655/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-TJ-Jiskra---treneri.html Thu, 07 Nov 2019 09:46:55 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9655/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-TJ-Jiskra---treneri.html Oznámení o ukončení činnosti v oboru dermatovenerologie v Třeboni, Riegrova 569 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9653/61/Oznameni-o-ukonceni-cinnosti-v-oboru-dermatovenerologie-v-Treboni-Riegrova-569.html Wed, 06 Nov 2019 13:09:47 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/9653/61/Oznameni-o-ukonceni-cinnosti-v-oboru-dermatovenerologie-v-Treboni-Riegrova-569.html