Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Telefonní spojení do volebních místností https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11065/61/Telefonni-spojeni-do-volebnich-mistnosti.html Fri, 24 Sep 2021 11:31:38 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11065/61/Telefonni-spojeni-do-volebnich-mistnosti.html Přerušení dodávky eletrické energie - 15.10.2021 Svobody 1011 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11064/61/Preruseni-dodavky-eletricke-energie---15-10-2021-Svobody-1011.html Fri, 24 Sep 2021 08:15:58 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11064/61/Preruseni-dodavky-eletricke-energie---15-10-2021-Svobody-1011.html Přerušení dodávky elektrické energie - 15.10.2021 Svobody 1018 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11063/61/Preruseni-dodavky-elektricke-energie---15-10-2021-Svobody-1018.html Fri, 24 Sep 2021 08:14:54 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11063/61/Preruseni-dodavky-elektricke-energie---15-10-2021-Svobody-1018.html Záměr nájmu bytu č.17 v čp. 20/II v ul. Svatopluka Čecha (DPS3) https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11061/61/Zamer-najmu-bytu-c-17-v-cp-20-II-v-ul-Svatopluka-cecha-DPS3.html Fri, 24 Sep 2021 08:01:14 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11061/61/Zamer-najmu-bytu-c-17-v-cp-20-II-v-ul-Svatopluka-cecha-DPS3.html Záměr nájmu bytu č.3 v čp. 20/II v ul. Svatopluka Čecha (DPS3) https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11060/61/Zamer-najmu-bytu-c-3-v-cp-20-II-v-ul-Svatopluka-cecha-DPS3.html Fri, 24 Sep 2021 08:00:18 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11060/61/Zamer-najmu-bytu-c-3-v-cp-20-II-v-ul-Svatopluka-cecha-DPS3.html Záměr nájmu bytu č.18 v čp. 20/II v ul.Svatopluka Čecha( DPS3) https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11062/61/Zamer-najmu-bytu-c-18-v-cp-20-II-v-ul-Svatopluka-cecha-DPS3.html Thu, 23 Sep 2021 13:04:07 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11062/61/Zamer-najmu-bytu-c-18-v-cp-20-II-v-ul-Svatopluka-cecha-DPS3.html Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11059/61/Obecne-zavazna-vyhlaska-o-stanoveni-obecniho-systemu-odpadoveho-hospodarstvi.html Thu, 23 Sep 2021 12:55:11 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11059/61/Obecne-zavazna-vyhlaska-o-stanoveni-obecniho-systemu-odpadoveho-hospodarstvi.html Úmrtí pana Jana Jindry https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11058/61/umrti-pana-Jana-Jindry.html Se zármutkem oznamujeme, že dne 20. září 2021 zemřel pan Jan Jindra. Byl třeboňský rodák, reprezentant Československa ve veslování, který v roce 1952 získal na Olympijských hrách v Helsinkách zlatou medaili ve veslování. Ve čtyřce s kormidelníkem společně s ním medaili získali Stanislav Lusk, Karel Mejta, Jiří Havlis a Miroslav Koranda.

Upřímnou soustrast rodině.

]]>
Wed, 22 Sep 2021 11:53:03 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11058/61/umrti-pana-Jana-Jindry.html
Zápis z 21. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 13.09.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11057/61/Zapis-z-21-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-13-09-2021.html Tue, 21 Sep 2021 13:53:47 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11057/61/Zapis-z-21-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-13-09-2021.html Saunový provoz v lázních Aurora https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11056/61/Saunovy-provoz-v-laznich-Aurora.html Zářijovým zastupitelstvem prošel a byl schválen bod jednání, kterým se schválil finanční rámec a realizace stavby velkého projektu Rozšíření saunového provozu a wellness služeb v areálu lázní Aurora. Zastupitelé byli seznámeni s prezentací plánovaného saunového provozu. Viděli vizualizaci celého projektu včetně finanční stránky věci a byli seznámeni i s ekonomikou provozu. Schválené byly i předpokládané náklady na výstavbu v částce 130 mil. Kč. Financování se uskuteční  prostřednictvím vytvořeného Lázeňského investičního fondu.

]]>
Tue, 21 Sep 2021 11:23:51 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11056/61/Saunovy-provoz-v-laznich-Aurora.html
Schválené záměry prodeje pozemků na Třeboňsku https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11054/61/Schvalene-zamery-prodeje-pozemku-na-Trebonsku.html Zastupitelstvo města Třeboně schválilo na svém zářijovém jednání zveřejnění záměru prodejů tří pozemků. Jedná se o tři pozemky v různých částech Třeboňska, v katastru Holiček u Staré Hlíny, v Branné a v Majdaleně. Důvodem zveřejnění je žádost třech různých žadatelů o prodej. Dva z pozemků mají výměru necelých 200 m2. Třetí je o rozloze pouhých 30 m2. Na prodeje byly zpracovány znalecké posudky tak, aby se stanovila aktuální prodejní cena. Záměry prodeje jsou zveřejněny na úřední desce města, kde je možné získat více informací.

]]>
Tue, 21 Sep 2021 11:22:50 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11054/61/Schvalene-zamery-prodeje-pozemku-na-Trebonsku.html
Město podpoří třeboňské podnikatele https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11053/61/Mesto-podpori-trebonske-podnikatele.html Na základě rozhodnutí zastupitelstva města získá Jihočeská hospodářská komora finanční částku 75 tis Kč pro svou oblastní kancelář v Třeboni. Zastupitelé byli seznámeni s plánem činnosti kanceláře, v kterém se kancelář zavázala k aktivitám spojeným s posílením členské základny a rozšiřováním nabízených služeb podnikatelům. Ti budou mít možnost navštívit odborné semináře a získávat aktuální informace z podnikatelské sféry. „Aktivity oblastní kanceláře JHK vítám. Zaměřují se na vzdělávací akce, pořádají diskuze a tzv. kulaté stoly, odkud přichází řada podnětů a zajímavých myšlenek.“ uvedl starosta Jan Váňa.

Oblastní kancelář má na základě smlouvy ve své náplni i spolupráci na projektech města, členství v komisi Zdravé město, spolupráci s úřadem práce a třeboňskými školami.

]]>
Tue, 21 Sep 2021 11:21:58 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11053/61/Mesto-podpori-trebonske-podnikatele.html
Nová vyhláška o odpadovém hospodářství Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11052/61/Nova-vyhlaska-o-odpadovem-hospodarstvi-Trebone.html Zastupitelstvo města Třeboně schválilo na svém zářijovém jednání nové znění Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška zrušila a nahradila vyhlášku předchozí a to z důvodu změny odpadové legislativy. Od 01.01.2021 je totiž v platnosti nový zákon o odpadech. Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboně včetně nakládání se stavebním odpadem. „Vlastní systém nakládání s odpadem se ale nezměnil. Bylo třeba upravit pouze formální stránku vyhlášky.“ upřesnil dopad změn starosta města PaedDr. Jan Váňa.

]]>
Tue, 21 Sep 2021 11:21:02 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11052/61/Nova-vyhlaska-o-odpadovem-hospodarstvi-Trebone.html
Přehled o plnění a čerpání rozpočtu města Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11051/61/Prehled-o-plneni-a-cerpani-rozpoctu-mesta-Trebone.html Zastupitelé byli informováni o tom, jak se vyvíjí čerpání schváleného rozpočtu města Třeboně a zároveň jak je rozpočet plněn na příjmové stránce. Tento přehled se standardně předkládá po ukončeném pololetí tak, aby si orgány města, kterými je rada a následně zastupitelstvo utvořilo obrázek o stavu rozpočtu. Vše se vyvíjí i bez ohledu na komplikace způsobené pandemií bez zásadních problémů. Příjmy jsou naplněny ve výši 52,87 %. Co se týče čerpání rozpočtu, jedná se o 28,78 % celkových výdajů, se kterými počítá upravený rozpočet, tedy ten, který je schválený po rozpočtových opatřeních schvalovaných v průběhu roku.

]]>
Tue, 21 Sep 2021 11:19:22 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11051/61/Prehled-o-plneni-a-cerpani-rozpoctu-mesta-Trebone.html
Výpůjčka dětského dopravního hřiště https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11050/61/Vypujcka-detskeho-dopravniho-hriste.html Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce se žadatelem, který žádal o možnost pořádat na pozemku dětského dopravního hřiště výuku a výcvik dopravní výchovy pro děti z prvního stupně základních škol. Smlouva je na dobu určitou a to do konce školního roku 2022, tedy do konce června.

]]>
Tue, 21 Sep 2021 11:18:24 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11050/61/Vypujcka-detskeho-dopravniho-hriste.html
Přehled hospodaření městských škol https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11049/61/Prehled-hospodareni-mestskych-skol.html Členové rady byli seznámeni s přehledem hospodaření příspěvkových organizací ve školství za první polovinu roku 2021. Porovnaly se příjmy a výdaje a hospodářský výsledek z hlavní činnosti u obou základních a obou mateřských škol.

]]>
Tue, 21 Sep 2021 11:17:23 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11049/61/Prehled-hospodareni-mestskych-skol.html
Další senioři získali své bydlení https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11048/61/Dalsi-seniori-ziskali-sve-bydleni.html Radní schválili uzavření nájemní smlouvy s dalšími třemi seniory, kteří se nastěhují do bytů v Domě s pečovatelskou službou. Dva byty se uvolnily v DPS III a jeden v DPS II. Po uvolnění bytů přechozími nájemci se v každém z nich uskutečnila rekonstrukce a byly zveřejněny záměry pronájmů. Uchazeči, kteří jsou na městském úřadu zaregistrovaní jako zájemci, jsou o záměru informováni. Všichni si mohou volné byty prohlédnout a podat nabídku. Nabídky vyhodnotí komise, která postupuje dle pravidel pro přidělování bytů a zájemce oboduje dle kritérií, které splňují. Návrh komise pak putuje do rady města, která rozhodne o uzavření nájemní smlouvy.

]]>
Tue, 21 Sep 2021 11:16:15 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11048/61/Dalsi-seniori-ziskali-sve-bydleni.html
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Třeboňský maraton 2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11047/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu---Trebonsky-maraton-2021.html Tue, 21 Sep 2021 10:09:03 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11047/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu---Trebonsky-maraton-2021.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka parkoviště za Jindřichohradeckou bránou od 17.10. - 18.10.2021 pro filmový štáb https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11046/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu---uzavirka-parkoviste-za-Jindrichohradeckou-branou-od-17-10---18-10-2021-pro-filmovy-stab.html Tue, 21 Sep 2021 10:05:03 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11046/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu---uzavirka-parkoviste-za-Jindrichohradeckou-branou-od-17-10---18-10-2021-pro-filmovy-stab.html Oznámení o prodeji nálezů dne 20.10.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11045/61/Oznameni-o-prodeji-nalezu-dne-20-10-2021.html Mon, 20 Sep 2021 16:18:37 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11045/61/Oznameni-o-prodeji-nalezu-dne-20-10-2021.html Výměna části vodovodu u sportovní haly https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11044/61/Vymena-casti-vodovodu-u-sportovni-haly.html V pondělí 20. září byly zahájeny zemní práce u sportovní haly. Vyměněna bude část vodovodu, která je v nevyhovujícím stavu. Práce provádí firma ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o. Termín dokončení akce je 27.09.2021.

]]>
Mon, 20 Sep 2021 12:23:56 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11044/61/Vymena-casti-vodovodu-u-sportovni-haly.html
Přerušení dodávky eletrické energie - 5.10.2021 - Branná https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11043/61/Preruseni-dodavky-eletricke-energie---5-10-2021---Branna.html Fri, 17 Sep 2021 10:13:01 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11043/61/Preruseni-dodavky-eletricke-energie---5-10-2021---Branna.html Společné povolení veřejnou vyhláškou - Revitalizace prostranství Na Rybníčku v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11042/61/Spolecne-povoleni-verejnou-vyhlaskou---Revitalizace-prostranstvi-Na-Rybnicku-v-Treboni.html Thu, 16 Sep 2021 16:48:47 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11042/61/Spolecne-povoleni-verejnou-vyhlaskou---Revitalizace-prostranstvi-Na-Rybnicku-v-Treboni.html Oznámení záměru prodeje pozemků v k.ú. Holičky u Staré Hlíny, Majdalena a Branná https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11041/61/Oznameni-zameru-prodeje-pozemku-v-k-u-Holicky-u-Stare-Hliny-Majdalena-a-Branna.html Wed, 15 Sep 2021 15:06:32 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11041/61/Oznameni-zameru-prodeje-pozemku-v-k-u-Holicky-u-Stare-Hliny-Majdalena-a-Branna.html Oznámení o vyhrazení výlepových ploch pro volební plakáty v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11040/61/Oznameni-o-vyhrazeni-vylepovych-ploch-pro-volebni-plakaty-v-ramci-voleb-do-Poslanecke-snemovny-Parlamentu-cR.html Wed, 15 Sep 2021 15:03:23 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11040/61/Oznameni-o-vyhrazeni-vylepovych-ploch-pro-volebni-plakaty-v-ramci-voleb-do-Poslanecke-snemovny-Parlamentu-cR.html Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11039/61/Oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb-do-Poslanecke-snemovny-Parlamentu-cR.html Wed, 15 Sep 2021 15:00:13 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11039/61/Oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb-do-Poslanecke-snemovny-Parlamentu-cR.html EG.D - Přerušení elektřiny - 05.10.2021 - Branná, část obce naproti Opatovické stoce https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11038/61/EG-D---Preruseni-elektriny---05-10-2021---Branna-cast-obce-naproti-Opatovicke-stoce.html Wed, 15 Sep 2021 14:48:46 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11038/61/EG-D---Preruseni-elektriny---05-10-2021---Branna-cast-obce-naproti-Opatovicke-stoce.html Ministerstvo zemědělství - VV - OOP - ve věci kalamitního poškození lesních porostů na území ČR https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11037/61/Ministerstvo-zemedelstvi---VV---OOP---ve-veci-kalamitniho-poskozeni-lesnich-porostu-na-uzemi-cR.html Tue, 14 Sep 2021 12:32:16 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11037/61/Ministerstvo-zemedelstvi---VV---OOP---ve-veci-kalamitniho-poskozeni-lesnich-porostu-na-uzemi-cR.html Oznámení zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově čp. 20/II v ulici Svatopluka Čecha https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11035/61/Oznameni-zverejneni-zameru-pronajmu-nebytovych-prostor-v-budove-cp-20-II-v-ulici-Svatopluka-cecha.html Mon, 13 Sep 2021 12:07:39 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11035/61/Oznameni-zverejneni-zameru-pronajmu-nebytovych-prostor-v-budove-cp-20-II-v-ulici-Svatopluka-cecha.html ZÁPIS Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 07.09.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11034/61/ZaPIS-Z-81-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-07-09-2021.html Fri, 10 Sep 2021 11:39:40 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11034/61/ZaPIS-Z-81-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-07-09-2021.html Rozpočtová opatření schválená do 07.09.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11033/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-07-09-2021.html Fri, 10 Sep 2021 08:31:51 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11033/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-07-09-2021.html eg.d - Přerušení elektřiny - 1.10.2021 - Jeronýmova, U Barborky, U Cihelny, Jablonského, Jiráskova, Klofáčova, Krokova, Libušina, Na Chmelnici, Seifertova, Riegrova https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11032/61/eg-d---Preruseni-elektriny---1-10-2021---Jeronymova-U-Barborky-U-Cihelny-Jablonskeho-Jiraskova-Klofacova-Krokova-Libusina-Na-Chmelnici-Seifertova-Riegrova.html Thu, 09 Sep 2021 06:35:33 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11032/61/eg-d---Preruseni-elektriny---1-10-2021---Jeronymova-U-Barborky-U-Cihelny-Jablonskeho-Jiraskova-Klofacova-Krokova-Libusina-Na-Chmelnici-Seifertova-Riegrova.html EG.D - Přerušení elektřiny - 4.10.2021 - ul. Okružní, U Francouzů a Táboritská 1181 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11031/61/EG-D---Preruseni-elektriny---4-10-2021---ul-Okruzni-U-Francouzu-a-Taboritska-1181.html Wed, 08 Sep 2021 08:56:27 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11031/61/EG-D---Preruseni-elektriny---4-10-2021---ul-Okruzni-U-Francouzu-a-Taboritska-1181.html eg.d - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 4.10.2021 - Bioplyn Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11030/61/eg-d---Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---4-10-2021---Bioplyn-Trebon.html Wed, 08 Sep 2021 08:17:10 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11030/61/eg-d---Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---4-10-2021---Bioplyn-Trebon.html eg.d - Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie - 29.9.2021 - Komenského, J.Havlise a Veslařská, část ul.Polní, Třebízského, Československé armády a Šustova https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11029/61/eg-d---Oznameni-o-preruseni-dodavek-elektricke-energie---29-9-2021---Komenskeho-J-Havlise-a-Veslarska-cast-ul-Polni-Trebizskeho-ceskoslovenske-armady-a-sustova.html Wed, 08 Sep 2021 08:15:17 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11029/61/eg-d---Oznameni-o-preruseni-dodavek-elektricke-energie---29-9-2021---Komenskeho-J-Havlise-a-Veslarska-cast-ul-Polni-Trebizskeho-ceskoslovenske-armady-a-sustova.html ZÁPIS Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 03.09.2021 - MIMOŘÁDNÉ https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11028/61/ZaPIS-Z-80-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-03-09-2021---MIMOraDNe.html Tue, 07 Sep 2021 11:19:03 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11028/61/ZaPIS-Z-80-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-03-09-2021---MIMOraDNe.html VV - Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hamr https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11025/61/VV---Zverejneni-navrhu-Zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Hamr.html Mon, 06 Sep 2021 15:10:26 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11025/61/VV---Zverejneni-navrhu-Zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Hamr.html Jihočeský kraj - Výběrové řízení na ředitele/ku Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11021/61/Jihocesky-kraj---Vyberove-rizeni-na-reditele-ku-Domova-Libnic-a-Centra-socialnich-sluzeb-Empatie.html Fri, 03 Sep 2021 10:30:31 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11021/61/Jihocesky-kraj---Vyberove-rizeni-na-reditele-ku-Domova-Libnic-a-Centra-socialnich-sluzeb-Empatie.html Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 1.10.2021 - ul.Svobody, Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11020/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---1-10-2021---ul-Svobody-Trebon.html Fri, 03 Sep 2021 10:29:30 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11020/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---1-10-2021---ul-Svobody-Trebon.html Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 27.9. - Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11016/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---27-9---Trebon.html Wed, 01 Sep 2021 08:17:24 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11016/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---27-9---Trebon.html Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 27.9. - Svobody https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11015/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---27-9---Svobody.html Wed, 01 Sep 2021 08:16:27 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11015/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---27-9---Svobody.html E.ON - Přerušení elektřiny - 24.09.2021 - Mláka, Novosedly, Holičky, Nová Hlína, Stará Hlína https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11012/61/E-ON---Preruseni-elektriny---24-09-2021---Mlaka-Novosedly-Holicky-Nova-Hlina-Stara-Hlina.html Mon, 30 Aug 2021 09:28:13 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11012/61/E-ON---Preruseni-elektriny---24-09-2021---Mlaka-Novosedly-Holicky-Nova-Hlina-Stara-Hlina.html ZÁPIS ZE 79. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 24.08.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11011/61/ZaPIS-ZE-79-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-24-08-2021.html Fri, 27 Aug 2021 12:56:23 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11011/61/ZaPIS-ZE-79-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-24-08-2021.html uSNESENÍ O DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE DNE 10.11.2021 - ČJ.: 120 ex 3616/19-150 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11009/61/uSNESENi-O-DRAzEBNi-VYHLasCE-DNE-10-11-2021---cJ-120-ex-3616-19-150.html Thu, 26 Aug 2021 13:31:19 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11009/61/uSNESENi-O-DRAzEBNi-VYHLasCE-DNE-10-11-2021---cJ-120-ex-3616-19-150.html Usnesení o Dražební vyhlášce - elektronická dražba 3.11.2021 - číslo jednací 120 EX 32414/14-159 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11007/61/Usneseni-o-Drazebni-vyhlasce---elektronicka-drazba-3-11-2021---cislo-jednaci-120-EX-32414-14-159.html Thu, 26 Aug 2021 11:30:01 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11007/61/Usneseni-o-Drazebni-vyhlasce---elektronicka-drazba-3-11-2021---cislo-jednaci-120-EX-32414-14-159.html Krajský úřad - Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - zubní lékař pro Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11003/61/Krajsky-urad---Vyberove-rizeni-pred-uzavrenim-smlouvy-o-poskytovani-a-uhrade-hrazenych-sluzeb---zubni-lekar-pro-Trebon.html Thu, 26 Aug 2021 10:17:07 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11003/61/Krajsky-urad---Vyberove-rizeni-pred-uzavrenim-smlouvy-o-poskytovani-a-uhrade-hrazenych-sluzeb---zubni-lekar-pro-Trebon.html Informace ve věci stížnosti žadatele ze dne 03.05.2021 ke stavebnímu dozoru https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11002/61/Informace-ve-veci-stiznosti-zadatele-ze-dne-03-05-2021-ke-stavebnimu-dozoru.html Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci stížnosti žadatele ze dne 03.05.2021 ke stavebnímu dozoru.

]]>
Tue, 24 Aug 2021 09:26:05 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/11002/61/Informace-ve-veci-stiznosti-zadatele-ze-dne-03-05-2021-ke-stavebnimu-dozoru.html
Oznámení o konání prvního zasedání okrskové volební komise https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10995/61/Oznameni-o-konani-prvniho-zasedani-okrskove-volebni-komise.html Wed, 18 Aug 2021 13:25:29 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10995/61/Oznameni-o-konani-prvniho-zasedani-okrskove-volebni-komise.html Oznámení o jmenování zapisovatelů OVK https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10989/61/Oznameni-o-jmenovani-zapisovatelu-OVK.html Wed, 18 Aug 2021 09:32:36 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10989/61/Oznameni-o-jmenovani-zapisovatelu-OVK.html ZÁPIS ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 16.08.2021 - MIMOŘÁDNÉ https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10994/61/ZaPIS-ZE-78-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-16-08-2021---MIMOraDNe.html Tue, 17 Aug 2021 13:46:54 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10994/61/ZaPIS-ZE-78-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-16-08-2021---MIMOraDNe.html