Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Dotace města Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10663/61/Dotace-mesta-Trebone.html Rada města Třeboně schválila na prvním březnovém jednání rozdělení dotací mezi žadatele z různých oblastí. Podporovanými oblastmi byly jako každý rok sport a tělovýchova, ostatní zájmová činnost, kultura, cestovní ruch, sociální služby a v neposlední řadě zdravotnictví. Každou žádost posoudili z formální stránky úředníci, jednotlivé tematické komise pak přerozdělili dotace mezi žadatele a navrhli radním ke schválení. Rada města má kompetence schválit částky do 50 tis. Kč, vyšší sumy schvaluje následně zastupitelstvo města.

Dotace na podporu tělovýchovy a sportu v Třeboni

Podpora sportu a tělovýchovy je nedílnou součástí pravidelných dotačních titulů, které vypisuje město Třeboň. Celková přidělovaná částka na podporu sportu a tělovýchovy v rámci této výzvy byla ve výši 2 mil. Kč. Zájem o příspěvek na činnost projevily 4 sportovní organizace, o příspěvek na jednorázové akce 6 žadatelů a 1 žadatel se přihlásil o dotaci na reprezentaci města.

Například Sportovní klub SK Boxing Třeboň dle rozhodnutí rady získal na činnost 36 tis. Kč. Na jednorázové akce byly přiděleny částky od 10 do 50 tis. Kč a to například pro TJ Slovan Břilice na fotbalový turnaj Memoriál Jana Tlačila či pořadatel cyklistického závodu Okolo jižních Čech, který získá 50 tis. Kč.

Dotace na podporu kultury v Třeboni

Další z přidělených dotací byly určeny na podporu kultury a cestovního ruchu. Zde se přihlásilo 8 žadatelů. Radní schválili příspěvek na činnost například pro pěvecký sbor Pěslav – Ozvěna ve výši 15 tis. Kč či divadelní spolek Kajetán a Spolek přátel Třeboně, kteří získají 37,5 tis. Kč. Ostatní příspěvky budou rozděleny až na základě schválení v zastupitelstvu města. Celkově se na tuto oblast bude rozdělovat 665 tis. Kč.

V případě, že se akce neuskuteční s ohledem na opatření spojená s pandemií koronaviru, bude muset pořadatel přidělenou dotaci vrátit.

Dotace na podporu zájmových činností v Třeboni

Na podporu zájmových činností vyčlenilo město pro tuto výzvu 180 tis. Kč. Přihlásilo se 6 žadatelů a dle rozhodnutí tak poputuje příspěvek na činnost například pro Sbor dobrovolných hasičů Břilice ve výši 10 tis. Kč, Senioři ČR – místní organizace Třeboň získá 19 tis. Kč a Baráčníci – Vitoraz Třeboň 40 tis. Kč.

Schválené dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

Radní projednávali rovněž dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví. Na činnost tak získají prostředky ve výši 10 tis. Kč pro každou organizaci, jmenovitě Hospic sv. Jana N. Neumanna, Česká maltézská pomoc, APLA Jižní Čechy a Autis Centrum a 15 tis. Kč poputuje canisterapeutickému sdružení Hafík.

]]>
Sat, 06 Mar 2021 16:35:37 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10663/61/Dotace-mesta-Trebone.html
Ulice Sídliště v Třeboni bude zrekonstruována https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10662/61/Ulice-Sidliste-v-Treboni-bude-zrekonstruovana.html Radní města Třeboně schválili na prvním březnovém jednání veřejnou zakázku na stavební úpravy části chodníku a ulice Sídliště. Předpokládaná hodnota zakázky je téměř 11 mil. Kč bez DPH. Předmětem úprav bude výměna kanalizace a vodovodu včetně přípojek, výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, pojízdné plochy komunikace a parkovací stání. Součástí bude i kompletní výměna plynovodu a překládka trasy sítě elektronických komunikací resp. sdělovacích kabelů, které ale budou realizovat jejich vlastníci (poskytovatelé služeb) ve spolupráci s městem.  Plánovaná doba realizace je 180 dní od zahájení, které je plánováno na 03. 05. 2021. Radní schválili i komisi, která bude hodnotit nabídky od firem, které se přihlásí do výzvy.

]]>
Sat, 06 Mar 2021 16:34:24 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10662/61/Ulice-Sidliste-v-Treboni-bude-zrekonstruovana.html
Trasa pro třeboňský maraton Compressport https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10661/61/Trasa-pro-trebonsky-maraton-Compressport.html Město Třeboň obdrželo požadavek spolku IONUM, který žádá o výpůjčku parkoviště P10 v Dukelské ulici v Třeboni. Přes toto parkoviště povede trasa třeboňského maratonu Compressport, který je naplánován na 16. 10. 2021. Den před závodem již parkoviště nebude sloužit pro svůj účel, ale pro účel trasy závodu.

„Tento maraton a přidružené závody v podobě půl maratonu a desítky se tu běžely již v předchozích letech a je faktem, že se jedná o vyhledávaný závod, kterého se účastní 2 tisíce běžců. Pořadatelé nepodlehli skepsi a již nyní připravují letošní ročník. Proto podali žádost o zábor parkoviště, které jsme na zasedání rady města vyhověli.“ doplnil k materiálu informaci starosta města PaedDr. Jan Váňa. ]]>
Sat, 06 Mar 2021 16:32:44 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10661/61/Trasa-pro-trebonsky-maraton-Compressport.html
Elektronická dražba 5.5.2021 - nemovitosti v k.ú. Lutová https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10660/61/Elektronicka-drazba-5-5-2021---nemovitosti-v-k-u-Lutova.html Fri, 05 Mar 2021 12:55:56 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10660/61/Elektronicka-drazba-5-5-2021---nemovitosti-v-k-u-Lutova.html Platnost řidičských oprávnění a technických prohlídek je prodloužena https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10659/61/Platnost-ridicskych-opravneni-a-technickych-prohlidek-je-prodlouzena.html Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických opatření proti Covidu 19. Lidé mohou evropské nařízení využívat od 6. března 2021.

Více informací zde:

https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Platnost-ridicskych-prukazu-a-STK-je-prodlouzena

]]>
Thu, 04 Mar 2021 12:36:13 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10659/61/Platnost-ridicskych-opravneni-a-technickych-prohlidek-je-prodlouzena.html
Upozornění https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10658/61/Upozorneni.html Vážení občané,

upozorňujeme, že od 1. března je dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinné nošení respirátorů nebo obdobných prostředků ve všech vnitřních a vnějších prostorech. Povinnost nosit respirátor je pak zejména v prodejnách, provozovnách služeb, veřejné dopravě a oblastech s vyšší koncentrací osob.

Pozor

Látkové roušky již není možné nosit jako adekvátní ochranu nosu a úst.

 

Děkujeme, že dodržujete všechna vyhlášená opatření.

]]>
Thu, 04 Mar 2021 07:47:26 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10658/61/Upozorneni.html
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby "Chlum u Třeboně - doplnění kanalizace a vodovodu" https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10657/61/Verejna-vyhlaska---rozhodnuti-o-prodlouzeni-lhuty-k-dokonceni-stavby-Chlum-u-Trebone---doplneni-kanalizace-a-vodovodu.html Wed, 03 Mar 2021 15:46:00 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10657/61/Verejna-vyhlaska---rozhodnuti-o-prodlouzeni-lhuty-k-dokonceni-stavby-Chlum-u-Trebone---doplneni-kanalizace-a-vodovodu.html Krajský úřad ČB - VV - OOP - Stanovení záplavového území na toku Lužnice https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10656/61/Krajsky-urad-cB---VV---OOP---Stanoveni-zaplavoveho-uzemi-na-toku-Luznice.html Tue, 02 Mar 2021 13:56:53 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10656/61/Krajsky-urad-cB---VV---OOP---Stanoveni-zaplavoveho-uzemi-na-toku-Luznice.html Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby " ZTV pro výstavbu RD - I.etapa" https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10655/61/uzemni-rozhodnuti-verejnou-vyhlaskou---rozhodnuti-o-umisteni-stavby-ZTV-pro-vystavbu-RD---I-etapa.html Mon, 01 Mar 2021 13:29:09 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10655/61/uzemni-rozhodnuti-verejnou-vyhlaskou---rozhodnuti-o-umisteni-stavby-ZTV-pro-vystavbu-RD---I-etapa.html Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 23d a č. 24d (ul. Březanova) v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10654/61/Verejna-vyhlaska---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci-c-23d-a-c-24d-ul-Brezanova-v-Treboni.html Mon, 01 Mar 2021 11:24:39 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10654/61/Verejna-vyhlaska---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci-c-23d-a-c-24d-ul-Brezanova-v-Treboni.html Informace o poskytnutí hlášení o produkci a nakládání s odpady města Lomnice nad Lužnicí za rok 2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10653/61/Informace-o-poskytnuti-hlaseni-o-produkci-a-nakladani-s-odpady-mesta-Lomnice-nad-Luznici-za-rok-2020.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí kopie hlášení o produkci a nakládání s odpady města Lomnice nad Lužnicí za rok 2020.

]]>
Mon, 01 Mar 2021 07:36:08 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10653/61/Informace-o-poskytnuti-hlaseni-o-produkci-a-nakladani-s-odpady-mesta-Lomnice-nad-Luznici-za-rok-2020.html
Očkování seniorů v třeboňských domech s pečovatelskou službou https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10652/61/Ockovani-senioru-v-trebonskych-domech-s-pecovatelskou-sluzbou.html Ve čtvrtek 25. 02. 2021 se povedlo proočkovat seniory z třeboňských domů s pečovatelskou službou (DPS) první várkou vakcíny proti covidu. Ze všech obyvatel projevilo zájem o očkování 63 seniorů. Mobilní tým očkovacího centra jindřichohradecké nemocnice posílený o zdravotníky z Lékařské služby první pomoci Třeboň a Zdravotnické záchranné služby JK - Třeboň provedl očkování ve všech třech budovách DPS. Ve spolupráci se zaměstnanci městského úřadu se během 24 hodin podařilo všechny seniory informovat a zajistit systém očkování přímo v DPS bez nutnosti dojíždět do očkovacích center v jižních Čechách. Druhá várka vakcíny bude zajištěna stejným způsobem.

]]>
Fri, 26 Feb 2021 18:38:28 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10652/61/Ockovani-senioru-v-trebonskych-domech-s-pecovatelskou-sluzbou.html
Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - „ Stavební úpravy – rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Třeboň, ul. Tyršova, Libušina“, https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10651/61/Oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-umisteni-stavby---Stavebni-upravy-rekonstrukce-STL-plynovodu-a-pripojek-Trebon-ul-Tyrsova-Libusina.html Thu, 25 Feb 2021 09:24:01 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10651/61/Oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-umisteni-stavby---Stavebni-upravy-rekonstrukce-STL-plynovodu-a-pripojek-Trebon-ul-Tyrsova-Libusina.html Krajský úřad - výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - Praktické lékařství pro děti a dorost https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10647/61/Krajsky-urad---vyberove-rizeni-pred-uzavrenim-smlouvy-o-poskytovani-a-uhrade-hrazenych-sluzeb---Prakticke-lekarstvi-pro-deti-a-dorost.html Thu, 25 Feb 2021 08:36:40 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10647/61/Krajsky-urad---vyberove-rizeni-pred-uzavrenim-smlouvy-o-poskytovani-a-uhrade-hrazenych-sluzeb---Prakticke-lekarstvi-pro-deti-a-dorost.html Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10650/61/Verejna-vyhlaska---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost.html Thu, 25 Feb 2021 07:59:07 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10650/61/Verejna-vyhlaska---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost.html Společné rozhodnutí - „Cyklostezka u vlakového nádraží-cyklistická cesta Lužnice a Nežárka“ https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10649/61/Spolecne-rozhodnuti---Cyklostezka-u-vlakoveho-nadrazi-cyklisticka-cesta-Luznice-a-Nezarka.html Wed, 24 Feb 2021 16:28:22 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10649/61/Spolecne-rozhodnuti---Cyklostezka-u-vlakoveho-nadrazi-cyklisticka-cesta-Luznice-a-Nezarka.html UPRAVENÁ OTEVÍRACÍ DOBA ČESKÉ POŠTY TŘEBOŇ https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10648/61/UPRAVENa-OTEViRACi-DOBA-cESKe-POsTY-TrEBOn.html Od 1. března 2021 dojde ke změně hodin pro veřejnost provozovny České pošty Třeboň:

PO: 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

ÚT: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

ST: 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

ČT: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

PÁ: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

SO: 08:00 - 11:00

]]>
Wed, 24 Feb 2021 13:30:37 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10648/61/UPRAVENa-OTEViRACi-DOBA-cESKe-POsTY-TrEBOn.html
ZÁPIS Z 64. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 16.02.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10646/61/ZaPIS-Z-64-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-16-02-2021.html Tue, 23 Feb 2021 11:07:50 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10646/61/ZaPIS-Z-64-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-16-02-2021.html Rada Jihočeského kraje - vyhlášení výběrovového řízení https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10645/61/Rada-Jihoceskeho-kraje---vyhlaseni-vyberovoveho-rizeni.html Mon, 22 Feb 2021 13:56:32 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10645/61/Rada-Jihoceskeho-kraje---vyhlaseni-vyberovoveho-rizeni.html Oznámení o prodeji dřevní hmoty - u ČOV Branná https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10644/61/Oznameni-o-prodeji-drevni-hmoty---u-cOV-Branna.html Mon, 22 Feb 2021 08:35:06 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10644/61/Oznameni-o-prodeji-drevni-hmoty---u-cOV-Branna.html Informace o zřízených organizacích městem, nejvýznamnějších VZ dle ZVZ, ... https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10643/61/Informace-o-zrizenych-organizacich-mestem-nejvyznamnejsich-VZ-dle-ZVZ.html Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace, které se týkají zřízených organizací městem Třeboň, nejvýznamnějších veřejných zakázek v roce 2020 dle zákona č. 134/2016 Sb., způsobu dodržování zásady transparentnosti a informace o nadřízeném orgánu města Třeboně jako povinného subjektu.

]]>
Fri, 19 Feb 2021 12:14:36 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10643/61/Informace-o-zrizenych-organizacich-mestem-nejvyznamnejsich-VZ-dle-ZVZ.html
Oznámení - Záměr nájmu bytu č.14 o velikosti 1+0 v čp. 2/II v ul. Chelčického (DPS2) https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10636/61/Oznameni---Zamer-najmu-bytu-c-14-o-velikosti-1-0-v-cp-2-II-v-ul-Chelcickeho-DPS2.html Fri, 19 Feb 2021 11:19:40 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10636/61/Oznameni---Zamer-najmu-bytu-c-14-o-velikosti-1-0-v-cp-2-II-v-ul-Chelcickeho-DPS2.html Oznámení - Záměr nájmu bytu č.6 o velikosti 1+0 v čp. 2/II v ul. Chelčického (DPS) https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10635/61/Oznameni---Zamer-najmu-bytu-c-6-o-velikosti-1-0-v-cp-2-II-v-ul-Chelcickeho-DPS.html Fri, 19 Feb 2021 11:15:54 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10635/61/Oznameni---Zamer-najmu-bytu-c-6-o-velikosti-1-0-v-cp-2-II-v-ul-Chelcickeho-DPS.html Informace o reklamních zařízeních na pozemcích města Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10642/61/Informace-o-reklamnich-zarizenich-na-pozemcich-mesta-Trebone.html Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace (odbor dopravy, odbor finanční a majetkový, odbor územního plánování a stavebního řádu), které se týkají reklamních zařízení na pozemcích města Třeboně.

]]>
Fri, 19 Feb 2021 11:03:40 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10642/61/Informace-o-reklamnich-zarizenich-na-pozemcich-mesta-Trebone.html
Třeboňští kapři se budou opět blýskat https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10639/61/Trebonsti-kapri-se-budou-opet-blyskat.html Město Třeboň se rozhodlo v minulém roce opravit sousoší obřích kaprů na kruhovém objezdu ležícím na hlavním tahu silnice I/34 a ulice Táboritská. Kapři získali časem patinu a v některých místech jsou drobně poškození.  

Autorem tohoto sousoší byl akademický sochař Jan Nálepa. Ten proslul mimo jiné tím, že je jediným umělcem, který kdy portrétoval umělce Salvatora Dalího. Za svůj život vytvořil Josef Nálepa okolo 150 sochařských portrétů významných osobností českého kulturního a společenského života. Byly to například busty Vlastimila Brodského, Radovana Lukavského či Karla Gotta. V Třeboni zanechal svou stopu nejen v podobě sousoší kaprů, ale i vílu Pergolínu nebo sochu Jakuba Krčína v Krčínově domě.

„Město Třeboň oslovilo dědičku autorských majetkových práv akademického sochaře, která nás přímo odkázala na uměleckého štukatéra, který se na výrobě sousoší podílel a je tedy seznámen se správnými postupy pro opravu sousoší a obnovu nátěrů. Náklady na opravu byly vyčísleny na 250 tis. Kč. Jedná se o jednu z dominant Třeboně a je to mnohdy první významný bod, který turista při příjezdu do města vidí. Tudíž jsme se rozhodli, že do oprav půjdeme. Oslovili jsme Rybářství Třeboň Hld., shodli jsme se, že vnímáme sousoší kaprů jako významný prvek ve městě a potřeba oprav je na místě. Rybářství přispělo na opravu polovinou z částky, čehož si moc vážíme a děkujeme.“ doplnil informaci starosta PaedDr. Jan Váňa.

Rada města schválila uzavření smlouvy o bezúplatném plnění s Rybářstvím Třeboň a tím přijala polovinu z částky na opravu do rozpočtu. Oprava se uskuteční na jaře tohoto roku.

]]>
Thu, 18 Feb 2021 14:58:05 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10639/61/Trebonsti-kapri-se-budou-opet-blyskat.html
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Lékařská služba první pomoci Třeboň, o.p.s https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10637/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Lekarska-sluzba-prvni-pomoci-Trebon-o-p-s.html Thu, 18 Feb 2021 14:17:37 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10637/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Lekarska-sluzba-prvni-pomoci-Trebon-o-p-s.html Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu zadání Územního plánu Frahelž https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10634/61/Verejna-vyhlaska---zverejneni-navrhu-zadani-uzemniho-planu-Frahelz.html Tue, 16 Feb 2021 09:27:29 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10634/61/Verejna-vyhlaska---zverejneni-navrhu-zadani-uzemniho-planu-Frahelz.html VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení "Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova, Třeboň - vodovod a kanalizace" https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10629/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-stavebniho-rizeni-Stavebni-upravy-MK-Libusina-a-Tyrsova-Trebon---vodovod-a-kanalizace.html Fri, 12 Feb 2021 10:15:32 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10629/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-stavebniho-rizeni-Stavebni-upravy-MK-Libusina-a-Tyrsova-Trebon---vodovod-a-kanalizace.html Rozpočtová opatření schválená do 02.02.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10628/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-02-02-2021.html Thu, 11 Feb 2021 09:51:49 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10628/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-02-02-2021.html Rozpočtová opatření schválená do 02.02.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10627/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-02-02-2021.html Thu, 11 Feb 2021 09:50:42 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10627/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-02-02-2021.html ZÁPIS Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 02.02.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10624/61/ZaPIS-Z-63-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-02-02-2021.html Tue, 09 Feb 2021 13:54:20 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10624/61/ZaPIS-Z-63-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-02-02-2021.html Zápis z 9. jednání Kontrolního výboru dne 25.01.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10619/61/Zapis-z-9-jednani-Kontrolniho-vyboru-dne-25-01-2021.html Fri, 05 Feb 2021 09:57:16 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10619/61/Zapis-z-9-jednani-Kontrolniho-vyboru-dne-25-01-2021.html Novinky v provozu Domu Štěpánka Netolického https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10618/61/Novinky-v-provozu-Domu-stepanka-Netolickeho.html Od začátku roku 2021 nabízí Dům Štěpánka Netolického na Masarykově náměstí kromě stálé expozice věnované životu a dílu rybníkáře a stavitele Štěpánka Netolického také jedinečné galerijní prostory nově pro prodejní výstavy uměleckých děl. V prodejní nabídce budou také turistické suvenýry.

Od letošního roku lze využít možnosti pronájmu přednáškového sálu a souvisejícího zázemí. Přednáškový sál je vybavený audiovizuální technikou, potřebnou pro pořádání obdobných akcí. Rada města na posledním jednání schválila ceníky za tyto služby.

Bližší informace najdete na webu www.dumstepankanetolickeho.cz

případně se zájemci o tyto služby na nás mohou obrátit  prostřednictvím e-mailu pavla.reznickova@mesto-trebon.cz

nebo tel. 607 222 045.

]]>
Thu, 04 Feb 2021 13:13:56 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10618/61/Novinky-v-provozu-Domu-stepanka-Netolickeho.html
Rozsah služeb údržby města Třeboně pro rok 2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10617/61/Rozsah-sluzeb-udrzby-mesta-Trebone-pro-rok-2021.html Třeboň má se svou městskou společností Technické služby Třeboň, s. r. o. uzavřené smlouvy na jednotlivé činnosti zajišťující celkovou údržbu města. Každý rok se po schválení rozpočtu jednotlivé částky přerozdělí do položek na konkrétní služby. Následně se uzavře formou dodatků smluv specifikace rozsahu a financí, které jsou vyčleněny na danou činnost. Tímto se nastaví rozsah a další specifika například pro údržbu dětských hřišť a laviček, čištění města a údržba komunikací, svoz pevného domovního odpadu, správa hřbitova, údržba veřejné zeleně či provoz městských WC.

„Příjmy do rozpočtu města zaznamenaly propad, tudíž jsme pro sestavování financí na tento rok museli přistoupit k řadě úsporných opatření. Neznamená to, že bychom zásadně seškrtali peníze na údržbu města. Třeboň je v úrovni čistoty vysoce hodnocená. Budeme činnosti v průběhu roku důsledně monitorovat a rozhodovat průběžně o nutnosti konkrétních úkonů.“ dodal k informaci starosta města PaedrDr. Jan Váňa.

]]>
Thu, 04 Feb 2021 13:13:00 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10617/61/Rozsah-sluzeb-udrzby-mesta-Trebone-pro-rok-2021.html
Ledax opouští prostory DPS v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10616/61/Ledax-opousti-prostory-DPS-v-Treboni.html  

Město Třeboň obdrželo výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v ulici Chelčického č.p. 2/II. Firma Ledax, která tyto prostory v budově Domu s pečovatelskou službou tzv. DPS 2 obývala, ukončí nájem koncem března tohoto roku. Sídlo tohoto poskytovatele sociálních služeb se k datu 1. 3. 2021 přesune na adresu Táboritská 1288.

 

Město prostory v DPS 2 předělá na byt a rozšíří tím nabídku seniorského bydlení v Třeboni. „Rozhodli jsme se tyto prostory dále nepronajímat jako nebytové. Z městského rozpočtu uvolníme částku na rekonstrukci prostor, čímž uspokojíme další žadatele o seniorské bydlení.“ upřesnila informaci o záměru města místostarostka Ing. Jana Grammetbauerová.

 

]]>
Thu, 04 Feb 2021 13:09:45 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10616/61/Ledax-opousti-prostory-DPS-v-Treboni.html
Třeboň má schválený rozpočet pro tento rok a rozpočtový výhled https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10614/61/Trebon-ma-schvaleny-rozpocet-pro-tento-rok-a-rozpoctovy-vyhled.html Na prvním letošním zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet města Třeboně pro rok 2021. Návrh Rozpočtu města Třeboně na tento rok byl sestaven v návaznosti na platný Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2020-2022 a vychází z předpokladu příjmů ve výši 339.905.931 Kč a výdajů ve výši 452.799.447 Kč. Rozdíl bude financován zůstatkem z minulého roku.

„Město Třeboň a jeho vedení má k dispozici řadu věcí, plánů, požadavků a příslibů  občanům, které chce postupně splnit. Složitě se hledají priority, které lze finančně naplnit do podoby finančního plánu, kterým je rozpočet města na kalendářní rok. Obzvláště složité bylo sestavování rozpočtu na tento rok. Bylo mnoho neznámých položek obzvlášť na straně daňových příjmů. Stát zrušil superhrubou mzdu, což bez kompenzace obcím v případě Třeboně znamená výpadek více než 10 mil. Kč. O kompenzacích se rozhodlo na samém závěru roku. Vlivem propadu daňových příjmů jsme přišli o cca 15 mil. Kč díky částečným kompenzacím, jinak by se jednalo o propad 25 mil. Kč. Tomu jsme samozřejmě museli přizpůsobit náš rozpočet a na rozdíl od státu sáhnout na vlastní běžné i provozní výdaje. Nekrátili jsme provozní výdaje škol, dotace pro sport, kulturu ani pro sociální oblast a zachovali téměř stejnou výši finančních financí na údržbu města. Z největších investic na letošek plánujeme dostavět wellness u lázní Aurora, započneme výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v Branné a nezapomeneme ani na ulice, stezky a veřejná prostranství.“ doplnil informace k rozpočtu na tento rok starosta města PaedDr. Jan Váňa.

Krom rozpočtu na tento rok schválilo zastupitelstvo rovněž střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 24.

]]>
Thu, 04 Feb 2021 10:20:23 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10614/61/Trebon-ma-schvaleny-rozpocet-pro-tento-rok-a-rozpoctovy-vyhled.html
Město Třeboň zřídí lázeňský investiční fond https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10613/61/Mesto-Trebon-zridi-lazensky-investicni-fond.html Zastupitelé města Třeboně na svém prvním lednovém zasedání projednali a schválili zřízení a statut nového peněžního fondu města s názvem Lázeňský investiční fond. Tento fond bude účelový, což znamená, že jeho použití bude možné pouze za účelem financování investičních (kapitálových) výdajů do nemovitého majetku pronajatého na základě smlouvy uzavřené mezi městem Třeboň a společností Slatinné lázně Třeboň s.r.o. (SLT). Zároveň bude možné z fondu pořizovat nový nemovitý majetek určený k pronájmu společnosti SLT. Tyto investice mohou být realizovány jak městem, tak společností SLT v souladu s rozhodnutím orgánů města či valné hromady společnosti. Rovněž bude možné z fondu financovat investiční výdaje na pořízení či technické zhodnocení majetku, který před zřízením fondu financovala společnost SLT.

Zdrojem fondu daného rozpočtového roku bude pohyblivá složka nájemného z nemovitého majetku pronajatého společnosti SLT. Dále mohou být zdrojem fondu převody finančních prostředků z rozpočtu města dle rozhodnutí zastupitelstva města, podíl na zisku společnosti SLT dle rozhodnutí valné hromady společnosti o rozdělení zisku, zůstatky fondu z předchozího rozpočtového roku a úroky z běžného účtu, na kterém budou finanční prostředky vedeny.

]]>
Thu, 04 Feb 2021 10:19:28 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10613/61/Mesto-Trebon-zridi-lazensky-investicni-fond.html
Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 25.01.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10611/61/Usneseni-ze-17-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-25-01-2021.html Wed, 03 Feb 2021 11:11:43 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10611/61/Usneseni-ze-17-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-25-01-2021.html Zápis ze 17. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 25.01.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10610/61/Zapis-ze-17-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-25-01-2021.html Wed, 03 Feb 2021 11:10:43 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10610/61/Zapis-ze-17-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-25-01-2021.html Informace k dodatku smlouvy Slatinné lázně Třeboň s.r.o. https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10609/61/Informace-k-dodatku-smlouvy-Slatinne-lazne-Trebon-s-r-o.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když obsahem žádosti je poskytnutí informací ve věci uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru mezi spol. Slatinné lázně Třeboň s.r.o. a společností ČSOB, a.s.

]]>
Tue, 02 Feb 2021 09:39:48 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10609/61/Informace-k-dodatku-smlouvy-Slatinne-lazne-Trebon-s-r-o.html
Střednědobý výhled rozpočtu města Třeboně na období 2022-2024 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10604/61/Strednedoby-vyhled-rozpoctu-mesta-Trebone-na-obdobi-2022-2024.html Thu, 28 Jan 2021 11:02:05 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10604/61/Strednedoby-vyhled-rozpoctu-mesta-Trebone-na-obdobi-2022-2024.html Rozpočet města Třeboně na rok 2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10603/61/Rozpocet-mesta-Trebone-na-rok-2021.html Thu, 28 Jan 2021 10:59:37 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10603/61/Rozpocet-mesta-Trebone-na-rok-2021.html Zápis č. 17/2021 z jednání finančního výboru dne 20.1.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10598/61/Zapis-c-17-2021-z-jednani-financniho-vyboru-dne-20-1-2021.html Wed, 27 Jan 2021 09:40:34 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10598/61/Zapis-c-17-2021-z-jednani-financniho-vyboru-dne-20-1-2021.html Zápis č. 16/2020 z jednání finančního výboru dne 9.12.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10596/61/Zapis-c-16-2020-z-jednani-financniho-vyboru-dne-9-12-2020.html Wed, 27 Jan 2021 09:34:06 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10596/61/Zapis-c-16-2020-z-jednani-financniho-vyboru-dne-9-12-2020.html USNESENÍ Z 62. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 19.01.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10594/61/USNESENi-Z-62-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-19-01-2021.html Tue, 26 Jan 2021 13:44:47 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10594/61/USNESENi-Z-62-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-19-01-2021.html ZÁPIS Z 62. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 19.01.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10593/61/ZaPIS-Z-62-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-19-01-2021.html Tue, 26 Jan 2021 13:16:41 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10593/61/ZaPIS-Z-62-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-19-01-2021.html Časopis POVZBUZENÍ https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10592/61/casopis-POVZBUZENi.html Mon, 25 Jan 2021 14:39:12 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10592/61/casopis-POVZBUZENi.html Časopis POVZBUZENÍ https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10591/61/casopis-POVZBUZENi.html Elektronický časopis Povzbuzení, v němž nejen senioři, ale i jejich opatrovníci a ošetřující, rodinní příslušníci i přátelé najdou nejen slova naděje a útěchy, ale také spoustu zajímavostí, tipů, rad, aktivit, receptů. Časopis je pro všechny zdarma, vychází pouze elektronicky a má pomoci v těchto pro všechny nelehkých dnech. 

]]>
Mon, 25 Jan 2021 14:37:01 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10591/61/casopis-POVZBUZENi.html
Informace z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zák. č. 183/2006 Sb. https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10590/61/Informace-z-rozhodnuti-vydanych-Meu-Trebon-dle-zak-c-183-2006-Sb.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za období od 01.10.2020 až 31.12.2020.

]]>
Mon, 25 Jan 2021 10:33:20 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10590/61/Informace-z-rozhodnuti-vydanych-Meu-Trebon-dle-zak-c-183-2006-Sb.html
Rozpočtová opatření schválená do 19.01.2021 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10583/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-19-01-2021.html Thu, 21 Jan 2021 10:04:49 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10583/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-19-01-2021.html