Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Stavební úřad

Vyvěšeno: 27. 10. 2020

Veřejná vyhláška - projednávání Návrhu zprávy o uplkatňování Územního plánu Třeboň

Přiložený soubor: VV-projednavani-navrhu-zpravy-o-uplatnovani-UP-Trebon.pdf

Vyvěšeno: 15. 10. 2020

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební úpravy části KM v ulici Sídliště Třeboň

Přiložený soubor: 3686-15372-Rozhodnuti-prodl.stav.povoleni-VV.pdf

Vyvěšeno: 23. 09. 2020

VV - Konání veřejného projednání o návrhu Regulačního plánu Lužnice - Zastavitelné plochy BV1 a BV2

Přiložený soubor: VV-RP-Luznice-BV1-a-BV2-VP.pdf

Vyvěšeno: 23. 09. 2020

VV - Konání opakovaného veřejného projednání Změny č. 1 Územního plánu Lužnice

Přiložený soubor: VV-ZM-c1-UP-Luznice-opakovane-VP.pdf

Vyvěšeno: 14. 06. 2018

ÚR - umístění stavby - Třeboň, Sídliště, Mikyška, Kameš - kabel NN

Přiložený soubor: Trebon-Sidliste-Mikyska-Kames-kabel-NN.pdf

«Související odkazy

Partnerství