Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Finanční záležitosti

Vyvěšeno: 08. 01. 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Třeboně na období 2022-2024

Informace k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Třeboně na období 2022-2024:

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města Třeboně uplatnit buď písemně na adresu Městský úřad Třeboň, odbor finanční a majetkový, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, a to v termínu do 21.01.2021, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 25.01.2021.

Přiložený soubor: SVR-2022-2024.pdf

Vyvěšeno: 08. 01. 2021

Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2021

Informace k návrhu rozpočtu města Třeboně na rok 2021:

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Třeboně uplatnit buď písemně na adresu Městský úřad Třeboň, odbor finanční a majetkový, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, a to v termínu do 21.01.2021, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 25.01.2021.

Přiložený soubor: NR-2021.pdf

Vyvěšeno: 28. 12. 2020

Rozpočtová opatření schválená do 15.12.2020

Přiložený soubor: Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-15-12-2020.pdf

Vyvěšeno: 15. 12. 2020

Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2021

Zveřejňujeme Program poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2021 schválený usnesením zastupitelstva města č. 113/2020-16 ze dne 14.12.2020.

Přiložený soubor: PROGRAM-poskytnuti-dotaci-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v-roce-2021.pdf

Vyvěšeno: 24. 11. 2020

Rozpočtová opatření schválená do 18.11.2020

Přiložený soubor: Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-18-11-2020.pdf

«Související odkazy

Partnerství