Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Odpadové hospodářství

Evidence a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.

Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů.

Identifikační list nebezpečného odpadu.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. 

Metodický návod odboru odpadů MŽP k zajištění jednotného plnění evidenčních a ohlašovacích povinností obcí v souladu se zákonem o odpadech.

«Související odkazy

Partnerství