Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Odbor územního plánování a stavebního řádu

V dubnu 2018 byla novelizována vyhláška 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Tato vyhláška upravuje i některé formuláře. Na webu města Třeboň jsou již tyto nové tiskopisy.

Formuláře označené * můžete po stáhnutí do počítače předvyplnit elektronicky.

Přidělení čísla popisného/čísla evidenčního

Pro území města Třeboň - žádost vyřizuje odbor finanční a majetkový

Pro území ostatních obcí - místně příslušný obecní úřad

Památková péče

 

Územní plánování

«Související odkazy

Partnerství