Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek

Vyřizuje: tel: , email: , č.dv.:

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním a zároveň souhlasí s ustanovením zvláštního příjemce.

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný příjemce důchodu v místě svého trvalého bydliště. K žádosti je nutno doložit potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu oprávněného.

V případě, že oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu žádost podat sám, může ji podat i osoba, která si přeje být ustanovena. V tomto případě se nevyžaduje souhlas oprávněného, je však třeba doložit vyjádření lékaře o jeho stávajícím zdravotním stavu a neschopnosti přebírat důchod.

«Související odkazy

Partnerství