Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Poplatek z ubytovací kapacity

Kompetence: Odbor finanční a majetkový

Referent: Kuklová Sylvie, Ing. tel: 384 342 182, email: sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 105Dušková Eva, Dis. tel: 384 342 180, email: eva.duskova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 105

Kde vyřídit: pokladna městského úřadu 105

Platný předpis: OZV č. 4/2018 o místních poplatcích

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Sazby poplatku

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 6 Kč za každé využité lůžko a den.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Související soubory

«Související odkazy

Partnerství