Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Vydání loveckého lístku

Kompetence: odbor životního prostředí

Referent: Hladká Olga tel: 384 342 170, email: olga.hladka@mesto-trebon.cz, č.dv.: 223

Kde vyřídit: 1. patro městského úřadu, č. dveří 223

Platný předpis:

 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Žadatel se musí osobně dostavit na odbor životního prostředí. Cizinec může být zastoupen zmocněncem na základě plné moci.

Kdo může žádat

Žadatel musí splňovat:

 • je starší 16 let
 • složil zkoušku z myslivosti, nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, která vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem
 • je bezúhonný dle § 12 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • je pojištěn dle § 48 zákona č, 449/2001 Sb., o myslivosti
Formulář ke stažení zde

Sazba poplatku:

 • vydání loveckého lístku s platností nejdéle
 • na jeden den 30,-- Kč
 • na pět dní 50,-- Kč
 • na 30 dní 70,-- Kč
 • na 6 měsíců 100,-- Kč
 • na 12 měsíců 150,-- Kč
 • vydání lov. lístku na dobu neurčitou 1000,-- Kč
 • na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75,- Kč

Doklady, které musím mít sebou

 • občanský průkaz, cizinci cestovní pas
 • doklad o pojištění (§ 48 zákona č, 449/2001 Sb., o myslivosti)
 • doklad o zkoušce z myslivosti, cizinec předloží platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině

Lhůty pro vyřízení

Pokud žadatel předloží všechny doklady, lovecký lístek se vydává ihned.

«Související odkazy

Partnerství