Kompetence: odbor životního prostředí

Referent:  tel: , email: , č.dv.:

Kde vyřídit: 1. patro městského úřadu, č. dveří 223

Platný předpis: Zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít - musí požádat o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely. Součástí odnětí jsou i zpevněné plochy, terasy, přístupové a příjezdové komunikace, atd.

Formulář ke stažení zde

Sazba poplatku

Výše poplatku záleží na výměře a bonitě půdy

Splatnost poplatku

Celní správa Jindřichův Hradec

Doklady, které musím mít sebou

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o finančních odvodech můžete podat do 15 dnů od jeho doručení k odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, prostřednictvím Odboru životného prostředí Městkého úřadu Třeboň.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací