Přímý nadřízený: tel: , email: , č.dv.:

Kancelář starosty zajišťuje zejména:

 • vedení sekretariátu starosty, místostarostů,vedení sekretariátu starostky, místostarostů,
 • pozvání členů orgánů města na jednání, zodpovídá za seznámení veřejnosti s termíny těchto jednání a zveřejnění usnesení,
 • zasedání zastupitelstva města a rady města,
 • vedení agendy orgánů města, komisí a výborů - rozesílá materiály, vyhotovuje zápisy, kontroluje plnění usnesení, archivuje materiály,
 • organizaci přijetí návštěv a delegací vedením města, zajišťuje společenské a pietní akce,
 • agendu vnitřních a vnějších vztahů města včetně spolupráce s partnerskými městy,
 • hospodaří s určenými položkami rozpočtu města,
 • evidenci Sbírky zákonů a právních předpisů kraje,
 • vedení centrální evidence vyřizování stížností a petic,
 • vedení kroniky města,
 • vedení agendy městských symbolů,
 • projekty kulturního rozvoje města a programy městských akcí,
 • koordinaci, organizaci a realizaci krátkodobých projektů, programů a akcí podle standardizovaných postupů, zpravidla místního významu,
 • realizace projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností,
 • úkoly v rámci komunitního plánování a projektu Zdravého města,
 • agendu nominace UNESCO,
 • informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům,
 • zveřejňování smluv v registru smluv.

Oddělení Kancelář starosty zajišťuje zejména:

 • vedení sekretariátu starosty, místostarostů,vedení sekretariátu starostky, místostarostů,
 • pozvání členů orgánů města na jednání, zodpovídá za seznámení veřejnosti s termíny těchto jednání a zveřejnění usnesení,
 • zasedání zastupitelstva města a rady města,
 • vedení agendy orgánů města, komisí a výborů - rozesílá materiály, vyhotovuje zápisy, kontroluje plnění usnesení, archivuje materiály,
 • organizaci přijetí návštěv a delegací vedením města, zajišťuje společenské a pietní akce,
 • agendu vnitřních a vnějších vztahů města včetně spolupráce s partnerskými městy,
 • hospodaří s určenými položkami rozpočtu města,
 • evidenci Sbírky zákonů a právních předpisů kraje,
 • vedení centrální evidence vyřizování stížností a petic,
 • vedení kroniky města,
 • vedení agendy městských symbolů,
 • projekty kulturního rozvoje města a programy městských akcí,
 • koordinaci, organizaci a realizaci krátkodobých projektů, programů a akcí podle standardizovaných postupů, zpravidla místního významu,
 • realizace projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností,
 • úkoly v rámci komunitního plánování a projektu Zdravého města, agendu nominace UNESCO,
 • informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům,
 • zveřejňování smluv v registru smluv.

Pracovníci odboru

Jméno, funkceTelefon, e-mailKancelář

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Adventní výlet
Aktuality (147)

Adventní výlet

Město Třeboň připravilo na sobotu 3. prosince 2022 výlet na adventní trhy do německého Pasova a Freyungu.
Odjezd autobusu je v 7 hodin od městského úřadu, návrat okolo 20 hodiny.
Cena výletu je 200 Kč za osobu.
Přihlašovat se můžete v TIC na Masarykově náměstí.
 
Adventni výlet
Více informací