Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Město Třeboň podpoří vznik komunitního centra

Vedení města Třeboně vloni vstoupilo v jednání s vedením Místní akční skupiny Třeboňsko (dále jen MAS). Předmětem byla podpora organizace a její činnosti ze strany města. Do schváleného rozpočtu se tak vyčlenilo 200 tis. Kč. Peníze poputují formou individuální dotace této organizaci na zajištění zřízení a provozování nového komunitního centra. Tyto prostory budou fungovat jako místo pro setkávání s veřejností, primárně s obyvateli Třeboně a Třeboňska, ale i s turisty. Prostory poskytnou možnost propagace města a okolí, a to nikoliv jen z hlediska cestovního ruchu, ale komplexně. Návštěvníci zde získají informace o Třeboňsku, jeho obcích, pořádaných akcích všeho druhu, podnikatelích a jejich činnosti, výrobcích, službách atp. V nabídce komunitního centra nebudou chybět tematické semináře z oblasti životního prostředí, školství a vzdělávání či ze sociální sféry. Rada města schválila uvolnění výše zmíněné finanční částky na realizaci projektu. K finálnímu uvolnění peněz z rozpočtu bude ještě potřeba schválení v zastupitelstvu města na konci června.

Finance pro třeboňské hasiče

Rada města schválila uvolnění financí ve výši 50 tis. Kč pro požární stanici Třeboň, která patří pod Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. „S částkou jsme počítali v rozpočtu na tento rok. Hasiče podporujeme průběžně a o aktuálních potřebách diskutujeme na bezpečnostních radách. Nyní se nakoupí vybavení pro zefektivnění zásahů u mimořádných událostí, konkrétně například zvedací vak, lezecká lana, reflektor či turbo proudnice.“ upřesnil informaci starosta města a zároveň předseda bezpečnostní rady PaedDr. Jan Váňa.

Další šance na bydlení pro seniory v Třeboni

Radní města Třeboně na svém posledním zasedání schválili zveřejnění záměru nájmu dvou bytů v Domě s pečovatelskou službou (tzv. DPS 1 a 2) v Chelčického ulici.

První byt se nachází v DPS 1, má číslo 22 a dispozičně jde o byt 1+0 s výměrou 36,35 m2. Měsíční nájemné činí 1 767,- Kč plus se měsíčně platí úhrada za vybavení bytu kuchyňskou linkou, digestoří a vařičem v částce 205 Kč.

Druhý byt je v DPS 2, má číslo 29 a dispozičně se jedná o byt 1+0 s výměrou 25 m2. Měsíční nájemné činí 1 250,- Kč plus se měsíčně platí úhrada v částce 177 Kč za stejné vybavení jako u předchozího bytu.

Oba byty byly nově zrekonstruovány v celkové částce oprav 315 tis. Kč. V rámci rekonstrukce se vyměnily kuchyňské linky, opravily se koupelny a jejich vybavení spolu s opravou stěn a podlah.

Podmínkou pro budoucí nájemce bytů je, že musí pobírat starobní či invalidní důchod, nepotřebují komplexní ústavní péči a mají trvalé bydliště v Třeboni či místních částech, nebo jejichž rodinní příslušníci zde mají trvalé bydliště. 

Výběr nájemců bude uskutečněn podle platných pravidel města pro přidělování bytů v DPS.

„Záměr je zveřejněn na úřední desce města Třeboně po dobu 15 dnů. Všichni žadatelé evidovaní v seznamu žádostí o byt v DPS obdrží písemnou informaci o záměru nájmu bytu, aby se mohli přihlásit a byt si prohlédnout“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

Finanční dar pro Zdravotního klauna

Jednání rady města se v prvním červnovém týdnu orientovalo na řadu témat a materiálů. Jedním z nich byla žádost o finanční podporu na činnost společnosti Zdravotní klaun. Od města Třeboně díky rozhodnutí rady putuje 5 tis. Kč této organizaci, která přináší humor, radost, dobrou náladu a povzbuzení hlavně dětem hospitalizovaným v nemocnicích. Návštěva klaunů v nemocnici pomáhá pacientům ke zlepšení jejich psychického stavu, čímž se prokazatelně lepší i stav zdravotní. Klauni jsou speciálně vyškoleni, působí ve velkých nemocnicích po celé České republice. Prioritně se orientují na děti, ale výjimkou nejsou ani návštěvy seniorů či dospělých pacientů. V době omezení spojených s koronavirem se nabídka rozšířila i o on-line návštěvy na dálku.

Další vlna podpory sociálních služeb v Třeboni

Radní města Třeboně schválili poskytnutí dotace zaměřené na podporu sociálních služeb v Třeboni. Do zastupitelstva města tak míří materiál, na základě kterého by se mělo schválit poskytnutí dotace pro Oblastní charitu Třeboň. Z této částky půjde část na činnost Občanské poradny a část pro Sociálně terapeutickou dílnu Motýl.

Občanská poradna poskytuje pomoc při zvládání a řešení obtížných životních situací například dluhové poradenství a to diskrétně a bezplatně. Loni využilo služby poradny celkem 106 osob a předpoklad na tento rok je z Třeboňska 150 osob a přímo z Třeboně pak 130 klientů. Dle statistik jsou klienty osoby od 16 let věku v nepříznivé sociální situaci.

Sociálně terapeutická dílna Motýl se zaměřuje na vytváření  a zdokonalování pracovních návyků prostřednictvím pracovní terapie u osob se zdravotním postižením. Za uplynulý rok využilo dílnu 27 osob z toho 5 obyvatel Třeboně, dle předpokladů se počet klientů pro letošní rok nezmění.

ON-LINE VELETRH PRÁCE

Jihočeská hospodářská komora pořádá ve dnech 15. - 16.6. 2021 první on-line VELETRH PRÁCE.

Veletrh práce je určen široké veřejnosti, která má zájem získat aktuální pracovní nabídky od jihočeských zaměstnavatelů. Veletrh je vhodný i pro žáky posledních ročníků středních škol a středních odborných učilišť a studenty vyšších odborných škol a vysokých škol. Svou nabídku pracovních míst zde budou prezentovat firmy s různým zaměřením z celého Jihočeského kraje.


 

[Více]

Jihočeské letní linky

Od soboty 5. června začnou opět fungovat Jihočeské letní linky, které se týkají i města Třeboně. Vybrané spoje v rámci tohoto systému umožňují i přepravu jízdních kol. Systém Jihočeských letních linek bude fungovat do 26. září 2021.

Města Třeboň se týkají tyto linky:

  • 320025 České Budějovice-Třeboň-Slavonice
  • 320028 (Třeboň) - České Budějovice-Prachatice-Kvilda*
  • 340380 Třeboň-Majdalena-Chlum u Třeboně-Staňkov
  • 340383 Dačice - Jindřichův Hradec - Trhové Sviny - Kaplice – Frymburk

*ranní spoj z Třeboně je veden na lince 320010 (spoj 54), večerní spoj je veden na lince 320010 (spoj 63)

V letošním roce je pro město Třeboň novinkou výjezd linky 320028 z Třeboně na Kvildu. Druhou novinkou je realizace linky Dačice - JH - Třeboň – Trhové Sviny - Kaplice - Lipno - Frymburk (+ obraty Rožmberk). Díky těmto dvěma novinkám je v letošním roce zajištěno propojení Třeboně jak s centrální Šumavou, tak s Lipenskem (okrajově s Novohradskem).

Kompletní jízdní řád a přehled všech linek naleznete na www.jihoceskajizdenka.cz/cyklo-leto-2021, nebo na www.jikord.cz/cyklobusy.

[Více]

Revitalizace prostranství mezi Domy s pečovatelskou službou v Třeboni

Rada města schválila výběr dodavatele, který zajistí revitalizaci prostranství mezi budovami Domů s pečovatelskou službou (tzv. DPS) I a II. Předmětem této zakázky na stavební práce bude provedení nových zpevněných ploch s osazením centrálního vodního prvku, dále doplnění nového městského mobiliáře, instalace veřejného osvětlení a výsadba vhodných rostlin zkrášlujících toto místo. O realizaci projevily zájem dva uchazeči. Rada schválila nejvhodnější nabídku za 4,5 mil Kč včetně DPH.

„Prostranství mezi budovami DPS neslouží pouze pro jejich obyvatele. Funguje jako jedna z hlavních tras pro pěší, kteří se pohybují z předměstí do centra města. Nejen obyvatelé DPS tuto lokalitu využívají k procházkám a setkání na čerstvém vzduchu. Navíc Třeboň je lázeňským městem, kde nesmí podobná prostranství chybět a kde symbolika vodních prvků dotváří tu správnou atmosféru.“ doplnil argumentaci starosta města PaedDr. Jan Váňa.

Vlastní realizace prací je plánovaná od 12. 07. do 30. 09. 2021. Vedení města se sešlo i s obyvateli DPS, projekt jim představilo a obyvatelé měli možnost vznést připomínky a požadavky.

UNESCO a Krajinná památková zóna

Informace naleznete na webu města na stránce: www.mesto-trebon.cz/kpz

Zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je vrcholný akt světového významu, kterým tato organizace prohlašuje kulturní, přírodní nebo smíšený statek za nejcennější a nenahraditelné dědictví. Seznam čítá 1031 položek, Česko má na tomto seznamu celkem 16 položek. Mezi památkami navrženými na zápis do seznamu je také Třeboňské rybníkářské dědictví.

 

Shrnutí

Krajinná památková zóna ani případný zápis na seznam UNESCO neznamená zakonzervování současného stavu. Netvoří skanzen a neznamená konec rozvoje území. Znamená péči o krajinu, o vodní díla v krajině, o díla vytvořená člověkem mající výjimečnou kulturní hodnotu. Znamená zachování toho nejcennějšího v Třeboňské rybniční krajině i pro další generace. Znamená zachování rybníků, tak, aby plnily i úlohu ekonomickou a ochrannou v rámci případných povodní.  

[Více]

Jak je to s administrativou v KPZ?

Při řízení před stavebním orgánem by bylo potřeba mít i vyjádření památkového úřadu. Což by spadalo do kompetence orgánu obce s rozšířenou působností, tedy příslušného odboru při MěÚ Třeboň. Nevznikl by žádný další úřad, ani žádné další pracovní místo v rámci stávajícího úřadu. Agenda v podstatě již existuje od roku 2003.

Souvisí UNESCO s přílivem větší sumy peněz?

Přímo z rozpočtu UNESCO nejsou financovány žádné projekty. Zjednodušeně řečeno UNESCO poskytuje značku. Je bez diskuse, že je to značka, která přitahuje, láká a prodává jak služby v dané oblasti, tak zdejší produkty.  Aktuálně je ovšem značná suma připravena v 1. výzvě Integrovaného operačního programu (IROP) na programovací období 2014-2020. Bude zaměřena na lokality UNESCO v ČR, na národní kulturní památky a také na památky zapsané na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO. Jen v této 1. výzvě je připravena částka 3,529 miliardy korun. Bude záležet na schopnostech jednotlivých subjektů, zda dokáží finance z tohoto balíku získat.

Jak krajinná památková zóna souvisí s UNESCO?

Celé území krajinné památkové zóny by mohlo být právě celkem, který by se mohl ucházet o zápis na světově prestižní Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Třeboňské rybníkářské dědictví bylo na národní indikativní seznam (seznam čekatelů) na zápis do seznamu UNESCO zařazeno v roce 2003. [Více]

Jaká omezení vyhlášení krajinné památkové zóny přinese?

„Omezení“ není správný výraz. Vyhlášení KPZ přinese ochranu. To je to správné slovo. Cílem je zachovat území ve stávajícím stavu tam, kde jsou prokazatelné hodnoty, ale současně neomezovat běžný život lidí ani jejich aktivity. Jako konkrétní příklad lze opět použít Třeboň. Památky zde nejsou pouhou kulisou, jsou místem každodenního života. V památkách se bydlí, podniká, úřaduje, obchoduje, relaxuje, studuje a vzdělává. Památkář není žádný byrokrat, ale kvalifikovaný odborník, který dobře ví, že památka musí žít svým každodenním životem a že tomu musí pomáhat, nikoliv někoho omezovat. Bez lidí a jejich aktivit je památka „mrtvým“ artefaktem.

Proč KPZ vůbec potřebujeme, k čemu je dobrá?

Kulturní dědictví je součástí naší národní identity. Funguje to podvědomě, např. při pohledu na pražskou Malou Stranu z vltavského nábřeží si nikdo z nás vůbec nepřipustí, že by nespatřil siluetu Pražského hradu i s chrámem sv. Víta. A obdobně tak fungují v každé vesnici a v každém městě ty jejich „malé Hradčany“. [Více]

Jak rozsáhlé území návrh KPZ Třeboňská rybniční krajina zahrnuje?

Jde o kompaktní území mezi Chlumem u Třeboně a Veselím nad Lužnicí, od Lišova až po Stráž nad Nežárkou. Zahrnuje území 33 obcí a 50 katastrálních území s cca 18% podílem vodních ploch v převažující podobě rybníků (695 nádrží) na ploše téměř 292 km2. [Více]

Kdo rozhoduje o vyhlášení ?

Tuto kompetenci má dle zákona Ministerstvo kultury. Proces má formu tzv. opatření obecné povahy podle správního řádu. Je to ve své podstatě správní rozhodnutí (např. jako stavební povolení), zakládá, mění nebo ruší zákonná práva, ale na rozdíl od uvedeného stavebního povolení se dotýká nedefinovatelného počtu a okruhu účastníků řízení, kteří mohou podávat námitky, připomínky… Proces je standardně používaný např. v územním plánování, je přezkoumatelný a soudně napadnutelný. Vychází z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

 

 

druhá verze - článek

Třeboňské rybníkářské dědictví

Třeboňské rybníkářské dědictví se v období let 2001 až 2005 ucházelo o zápis na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V tomto procesu Třeboňsko postoupilo v procesu posuzování a prohlašování do nejvrcholnější fáze. Výbor UNESCO se usnesl, že nominovaný statek je nutno pro jeho nesporné hodnoty světového měřítka rozšířit co do počtu položek i co do rozsahu chráněného území. Původní nominace zahrnuje rybníky Svět a Rožmberk, Zlatou stoku, Novou řeku,část Staré řeky a městskou památkovou rezervaci Třeboň. Po tomto verdiktu se v závěru roku 2005 uskutečnilo na dlouhou dobu poslední jednání, kdy se zástupci Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu, města Třeboň a Rybářství Třeboň Hld., a.s. jako významného vlastníka nominovaných statků, pokoušeli nalézt klíč k rozšíření předmětu nominace. K dohodě ani k nalezení řešení nedošlo. V roce 2014 byla iniciativa i díky podpoře města Třeboně obnovena. Konsenzus nyní bude hledat meziresortní pracovní skupina, která vzniká z popudu Ministerstva kultury ČR a Ministerstva zemědělství ČR a která bude zahrnovat zástupce samospráv, majitelů pozemků, podnikatelské sféry i zájmových skupin.
Třeboňsko je stále na indikativním seznamu historických lokalit České republiky pro nominaci na Seznam světového dědictví. Tradice českého rybníkářství a velkolepost třeboňské rybniční soustavy představují objektivně uznávanou hodnotu. Region Třeboňska působí jako přirozená jezerní krajina, ale je výsledkem technického génia rybníkářských mistrů. Hodnotou zůstává i fakt, že krajina a hospodaření v ní je funkční již 500 let. Součástí snah o zápis na seznam UNESCO je jak zachování, tak další rozvoj krajiny.

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starosta:

+PaedDr. Jan Váňa
tel.: 384 342 115
starosta@mesto-trebon.cz

Místostarostka:

+Ing. Jana Grammetbauerová
tel.: 384 342 113
jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Mgr. Petr Werner
tel.: 384 342 114
petr.werner@mesto-trebon.cz

Tajemnice:

+Ing. Petra Jánská
tel.: 384 342 120
petra.janska@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka:

4cbbvj4

Elektronická podání:

e-podatelna

Běžná korespondence:

posta@mesto-trebon.cz

www.mesto-trebon.cz

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

Partnerství